Postav svoju budúcnosť na Stavebnej fakulte STU

dátum: 01.07.22-03:29


Príď si pozrieť naše priestory a stretni svojich budúcich pedagógov na Dni otvorených dverí 11. februára 2016.

Vybrať si môžeš z takmer 30 akreditovaných študijných programov na všetkých 3 stupňoch štúdia. Rovnako ponúkame možnosť študovať vybrané predmety v svetovom jazyku. Prostredníctvom študijných pobytov môžeš až rok bezplatne študovať v zahraničí, pričom školné za rok navyše Ti v tomto prípade odpustíme. Samozrejmosťou je bezplatný prístup k najvýznamnejším svetovým informačným zdrojom, databázam, normám a programom. Rovnako študentom vytvárame podmienky na prepojenie štúdia a praxe – spoluprácou na významných domácich i medzinárodných stavebných projektoch, praxami popri štúdiu, zapojením ľudí z praxe do vyučovacieho procesu, prácami na pripravovaných stavbách diaľnic, tunelov, vodných diel...

Prečo s nami študovať:

Študuj na jednom z akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia – titul Bc.:

Pridaj sa k úspešnej rodine stavbárov!

 Stačí iba vyplniť a podať prihlášku do 31. marca 2016.

Príď si pozrieť naše priestory a stretni svojich budúcich pedagógov na
Dni otvorených dverí 11. februára 2016
.

 

http://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/o-diani-na-svf/den-otvorenych-dveri-2016.html?page_id=6222


Adresa:
Stavebná fakulta STU v Bratislave, ul. I.Karvaša č. 2,
Kontakt: Mgr. Valéria Kocianová: tel.: 02/592 74 708, e-mail: valeria.kocianova@stuba.sk