Prezentačné dni podnikov na SPU zaujali stovky študentov. Poskytli cenné rady, ako sa uplatniť na trhu práce

dátum: 28.07.21-21:52

Úspešní absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí v súčasnosti pôsobia na významných pozíciách vo firmách a podnikoch po celom Slovensku, sa prihovorili súčasným študentom univerzity a podelili sa o svoje skúsenosti, úspechy a postrehy, ktoré získali po ukončení svojho univerzitného štúdia.

. Stretnutie dvoch svetov – teórie a praxe umožnilo podujatie Prezentačné dni podnikov a 5. ročník Dňa kariéry, ktoré 3. marca organizovala SPU v Nitre v rámci aktivít svojho Kariérneho centra v spolupráci s národným projektom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Cieľom podujatia bolo užšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania s výrobnou praxou s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť absolventov univerzity na trhu práce.
Prezentačné dni podnikov otvorila prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS a Ing. Štefan Chudoba, PhD., odborný garant pre popularizáciu Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý zdôraznil význam prepojenia praxe a vzdelávania už počas štúdia. Ako uviedla prorektorka Z. Gálová, SPU dlhodobo presadzuje stratégiu kvalitného vzdelávania, ktoré si vyžaduje interakciu s praxou pre zlepšenie uplatniteľnosti svojich absolventov. „Cieľom vedenia je motivovať študentov, aby na sebe pracovali, vytvárať im čo najlepšie podmienky pre prepojenie s praxou, s cieľom zvýšiť ich zamestnanosť.“
Podstatu projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ predstavil odborný garant Ing. Milan Fiľa, PhD., mimochodom tiež úspešný absolvent SPU. „Národný projekt umožňuje prepájať vysoké školy s podnikovou praxou, napomáha študentom spoznať realitu, fungovanie daného podniku, jeho vnútorné mechanizmy a princípy. Umožňujeme im zapojiť sa do krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých stáží, ktoré im pomôžu získať reálnu pracovnú ponuku.“


O tom, že praktické skúsenosti sa nedajú nahradiť žiadnou teóriou a správne rozhodnutia treba robiť už počas štúdia, pripomenuli študentom aj úspešní absolventi SPU - Ing. Patrik Tóth,  interný audítor, MATADOR Automotive Vráble, a.s. , Ing. Tomáš Brath, výkonný technický riaditeľ, SECOP, s.r.o., Ing. Štefan Fridrich, procesný inžinier, Muehlbauer Technologies, s.r.o., Ing. Juraj Hrnčár, elektrotechnický inžinier, Muehlbauer Technologies, s.r.o., Ing. Jozef Banský, quality manager, ESTAMP SLOVAKIA, s. r. o., Ing. Gabriel Balog, business consultant, Ing. Tomáš Vereš, PhD., RWA Slovakia, spol. s r.o., Ing. Štefan Kalafa, výkonný riaditeľ, TAURIS NITRIA, spol. s r.o., Ing. Pavol Tóth, člen dozornej rady, AGRO TAMI, a.s., Ing. Maroš Kminiak, výrobný riaditeľ a člen predstavenstva, Slovenské farmárske, družstvo, Ing. Robert Bartolen, módny návrhár a florista. Napriek svojím pracovným povinnostiam si vo svojom harmonograme našli čas, aby študentom poskytli cenné rady ako sa etablovať na trhu práce, poodhalili im tajomstvo svojho úspechu a aktivizovali ich do zmysluplnej a aktívnej činnosti už počas štúdia.
V rámci programu súčasní študenti SPU mali možnosť nadviazať priamy kontakt aj s predstaviteľmi 15 subjektov, formou prezentácií, rozhovorov a odborných diskusií v informačných stánkoch vo foyeri pod aulou. Niektoré z firiem ponúkali konkrétne pracovné miesta, brigády, resp. pracovné ponuky.
Na podujatí sa zúčastnili stovky študentov všetkých fakúlt a ročníkov. Väčšina z nich nepochybovala, že bez pracovných skúseností majú malú šancu nájsť si po absolvovaní štúdia zamestnanie vo svojom odbore. Za všetko hovoria slová Michala, 4. roč. FBP: „Veľmi ma zaujali prezentácie našich absolventov i firiem. Aj z ich skúseností vyplýva, že praxi priamo v podniku či na farmách by sa malo venovať oveľa viac vyučovacích hodín. Študenti by si mali vyskúšať v skutočnosti, o čom hovorí teória. Spojiť štúdium s praxou je prvoradé a nevyhnutné,“ uzavrel.