Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

dátum: 06.12.21-02:50

Chceli by ste sa uplatniť v strojárstve, spolupracovať na výrobe automobilov a máte vzťah k počítačovým technológiám? Študijné programy, ktoré ponúka Fakulta špeciálnej techniky, sú ako pre Vás!

Štúdium na Fakulte špeciálnej techniky je určené pre študentov, ktorí sa radi učia novým a praktickým znalostiam z oblasti strojárstva, techniky, automobilov a informačno - komunikačných technológií. Okrem teoretických vedomostí sú súčasťou štúdia aj praktické poznatky, ktoré vie neskôr absolvent uplatniť aj v praxi a dostatočne ho pripravia na budúce zamestnanie. Naši absolventi majú široké uplatnenie v rôznych strojárskych a technických odboroch, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - ponuka akeditovaných študijným programov 2015/2016

Ponuka bakalárskych akreditovaných študijných programov na akademický rok 2015/2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Podrobné informácie o bakalárskych študijných programoch nájdete tu.

Ponuka inžinierskych akreditovaných študijných programov na akademický rok 2015/2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Podrobné informácie o inžinierských študijných programoch nájdete tu.

Ponuka doktorandských akreditovaných študijných programov na akademický rok 2015/2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Podrobné informácie o doktorandskom študijnom odbore nájdete tu.

Fakulta špeciálej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - dôležité termíny, školné a poplatky

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY A PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE, INŽINIERSKE A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIJNÉ PROGRAMY

PRIJÍMACIE KONANIE

ŠKOLNÉ A POPLATKY

Školné za extermnú formu štúdia v akademickom roku 2015/2016:

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - úspechy a ocenenia našich študentov

Naši študenti sa zapájajú do rôznych projektov, súťaží a zúčastňujú sa vedeckých konferencií. V roku 2014 prebiehala celonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska. Do súťaže bolo nominovaných celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk v 11 súťažných kategóriách. V súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika zvíťazil náš bývalý študent Ing. Martin Ďuriš – absolvent študijného programu Špeciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Náš úspešný absolvent ocenil náplň učiva, ktorá rozšírila jeho schopnosti v 3D modelovaní a znalosti o používaní materiálov v strojárstve, ktoré popri svojej viťaznej práci využil.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Spoločnosť Kia Motors Slovakia zorganizovala v tomto roku súťaž s názvom KIA Innovation Award pre študentov univerzít a vysokých škôl z celého Slovenska, do ktorej sa zapojili aj naši študenti. Hodnotiacu komisiu a odborníkov z automobilového výrobného závodu KIA najviac oslovil projekt terénneho pásového minivozidla s elektrickým pohonom. Jeho autormi sú študenti Daniel Siekela a Dominik Malec pod vedením pedagóga Ing. Ivana Kopeckého, PhD. z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí si vybojovali prvé miesto. Študenti sa pri jeho návrhu snažili o nekonvenčný prístup s cieľom zachovať estetickú hodnotu. Vozidlo bude po následnom skonštruovaní využiteľné pri drobných domácich prácach, vo variáciách pre ozbrojené sily, prieskumy a záchranné zložky.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Pri parku 19, 911 06 Trenčín
Tel.: 032 740 02 70
E-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk


www.fst.tnuni.sk
Nájdete nás aj na Facebooku: