hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory


viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie) 

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek)

 
 


 

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93

Stredná odborná škola technická Vráble

dátum pridania: 19.03.21-11:44

Končíš základnú školu a baví ťa svet elektrotechniky, mechaniky a strojárstva, ekonomiky? Hľadáš strednú školu, vďaka ktorej si rozšíriš svoj prehľad z teoretického aj praktického hľadiska? Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch ti toto všetko ponúkne!

Stredná odborná škola
technická Vráble
Získaj kvalitnú odbornú prax!

budva školy vráble

 

imatrikulácie stredná odborná škola vrábleelektro skola vrable

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch ponúka kvalitnú teoretickú, ale najmä praktickú prípravu súčasným i budúcim študentom pre život v reálnom svete v technických a ekonomických odboroch.

technika vrablestroje vrable

Duálne vzdelávanie

Stredná odborná škola technická je lídrom duálneho vzdelávania v Nitrianskom okrese. SOŠT vo Vrábľoch ponúka žiakom aj DUÁLNE VZDELÁVANIE v  študijných a učebných odboroch spolupráci  so slovenskými, nemeckými, rakúskymi spoločnosťami a jednou anglickou v priemyselnom parku vo Vrábľoch  v Nitre a v Zlatých Moravciach. Produktívnymi prácami vo firmách počas duálneho vzdelávania si žiaci môžu prilepšiť až 50 %- 60 % finančných prostriedkov z minimálnej mzdy, čo im umožňuje byť počas štúdia finančne nezávislí od svojich rodičov.

 

Benefity duálneho vzdelávania :

 • odborný výcvik na vysokej úrovni priamo vo firmách  pod  vedením certifikovaných inštruktorov
 • vlastný zárobok už počas školy za produktívnu prácu podľa výkonu, motivačné a prospechové štipendium
 • produktové zľavy a bonusy
 • pracovné oblečenie a obuv zdarma, prípadne cestovné náhrady
 • brigádnická práca počas prázdnin
 • výmenné stáže v materských firmách
 • príjemné pracovné prostredie
 • garancia pracovného miesta a možnosť kariérneho postupu po úspešnom ukončení štúdia

Viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdete tu.

technicka skola vrable

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch - študijné odbory

Naša Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch ti ponúka viaceré študijné odbory s maturitou a výučným listom:

 • technicko ekonomický odbor logistika: študijnému odboru logistika sa v súčasnej dobe venuje veľká pozornosť a záujem firiem. Absolvent odboru získa znalosti v odborných, technických a ekonomických predmetoch na riešenie technicko-ekonomických problémov, pomocou informačných systémov. Žiakov prijímame aj do duálneho vzdelávania v spolupráci s Nemeckými spoločnosťami Muehlbauer Technologies Nitra,  s Rakúskymi firmami Miba Steeltec Vráble,Nanogate Slovakia,  s Anglickou spoločnosťou GSK Consumer Healthcare Levice , s Portugalskou Matador Automotive Vráble, so Slovenskými firmami Masam Vráble, Tesgal Vráble  a M&G Classic Chrome&Cars, Dyčka Vráble. Viac informácii a možnosti uplatnenia tu:

logistika vrable skola

 • mechanik číslicovo riadených strojov: absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý vykonáva samostatné čiastkové i celkové práce a riadenie prác pri montáži, rekonštrukciách, opravách, údržbe a inštalácii elektrických, elektromechanických a elektronických systémov obrábacích strojov s číslicovým riadením, vie sa orientovať v technickej dokumentácií, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov. Záujemcovia o duálne vzdelávanie majú možnosť študovať v tomto systéme v spolupráci so spoločnosťou Tesgal. Viac informácii a možnosti uplatnenia tu:

 • mechanik mechatronik: Absolvent študijného odboru mechanik mechatronik je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií. Žiaci majú možnosť od prvého ročníka študovať aj v systéme duálneho vzdelávania nakoľko škola má podpísané zmluvy o DV pre študijný odbor mechanik mechatronik s rakúskymi spoločnosťami  Nanogate Slovakia Vráble,  Miba Steeltec Vráble, s nemeckou spoločnosťou Muehlbauer Technologies Nitra, s anglickými spoločnosťami GSK Consumer Healthcare Levice, Liquibox Nitra, s portugalskou Matador Automotive Vráble, a slovenskými firmami Masam Vráble, Švec a spol  Vráble. Viac informácii a možnosti uplatnenia tu:

mechaniík vrable skola

 • mechanik nastavovač: Absolvent vie správne a samostatne čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok. Ovláda technologické postupy týkajúce sa strojového obrábania kovov, dokáže voliť optimálne rezné rýchlosti, dokáže aktívne, tvorivo a efektívne využívať prostriedky výpočtovej techniky pri riešení úloh, súvisiacich s výrobným procesom. Žiakov prijímame aj do duálneho vzdelávania v spolupráci s nemeckými spoločnosťami Muehlbauer Technologies Nitra, Huhn Press Tech Vráble, s rakúskymi  firmami Miba Steeltec Vráble, Nanogate Slovakia, s anglickou spoločnosťou Liquibox Nitra, s portugalskou Matador Automotive Vráble, so slovenskými firmami Masam Vráble, Tesgal Vráble a  Švec a spol.  Vráble. Viac informácii a možnosti uplatnenia tu:

nastavovac vrable skolanastavovanie strojov vrable

 • mechanik elektrotechnik: Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce elektrotechnických činností, absolvent má možnosť vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti a získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činností na zariadeniach do 1 000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Žiaci majú tiež možnosť absolvovať systém duálneho vzdelávania v rakúskej spoločnosti ICS Cables Slovakia Nitra, v anglickej firme GSK Consumer Healthcare Levicea v slovenskej spoločnosti DC Plus Nitra a VUMZ SK Černík.  Viac informácii a možnosti uplatnenia tu:

elektronik vrable skolaelektronik odbor vrable

 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení: Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Viac informácii a možnosti uplatnenia tu:

elektronik vrable skolaelektronik odbor vrable

 

Ďalej naša škola ponúka učebné odbory, medzi ktoré patria:

 • autoopravár - mechanik: Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri servise a opravách automobilov. Žiaci majú možnosť vykonávať prax renomovaných autoservisoch vo Vrábľoch a v blízkom  okolí a tiež byť účastníkmi duálneho vzdelávania v spoločnosti Autoservis Lipták Lúčnica nad Žitavou, Autopia Vráble, Autoservis Blažek Húl a v spoločnosti M&G Classic Chrome&Cars, Dyčka Vráble. Viac informácii a možnosti uplatnenia tu:

autoopravar vrable skola

 • nástrojár: Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý ovláda ručnú výrobu, dokončovanie, zostavenie a opravy rezných a tvárniacich nástrojov, upínacích, montážnych, zváracích a kontrolných prípravkov. Žiaci majú tiež možnosť absolvovať duálne vzdelávanie vo Vrábľoch v nemeckej spoločnosti Huhn Press Tech, v rakúskej spoločnosti Nanogate Slovakia a v slovenských spoločnostiach Švec a spol, Masam, VÚMZ, v spoločnosti M&G Classic Chrome&Cars Dyčka Vráble, ako aj v portugalskej spoločnosti Matador Automotive. Viac informácii a možnosti uplatnenia tu:

nastrojar odbornastrojar skola vrable

ZAČÍNAME VYUČOVANIE PROGRAMOVANIA NA PRIEMYSELNOM ROBOTE IRB 120 ( ABB )

V druhom polroku v tomto školskom roku začína Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch vyučovanie programovania na priemyselnom robote IRB 120.

PRÍĎ MEDZI NÁS A STAŇ SA SÚCASŤOU PREMENY, LEBO MY ROBÍME VECI LEPŠIE!

vyucovanie na priemyselnom robote vrable nitra
 

 • zvýšime uplatnenie našich absolventov
 • automatizácia sa stáva súčasťou praxe
 • žiakov vedieme k technickému pokroku
 • trh práce si to vyžaduje a my sme pripravení!
 • programovanie identické ako na robotoch v Jaguar Land Rover
 • industry 4.0 na Slovensku už neklope, už je dávno tu!

 

Tešíme sa na každého z Vás, kto sa rozhodne pre štúdium na našej Strednej odbornej škole technickej vo Vrábľoch!

 

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch

Ul.1.mája 500, 952 01 Vráble

Tel.: 0905474046, 037/783 21 11

E-mail: riaditel@sost-vrable.sk,

sost-vrable@sost-vrable.sk

www.sost-vrable.sk

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.