Špitálska 13, Nitra, 037/654 56 18, 037/694 22 27, 0905 274 546

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Jozef Matta

Vykonávame

 • komplexnú lekársku starostlivosť o dospelých 
 • preventívne prehliadky dospelých 
 • vstupné a výstupné prehliadky zamestnancov
 • vyšetrenia pre odbornú spôsobilosť 
 • objednávanie pacientov na presne stanovený čas 
 • možnosť ošetrenia aj mimo ordinačných hodín. 

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Piatok:

 • 7:00 - 12:00 - ambulancia
 • 13:00 - 15:00 - predpis chronickej liečby, administratívna práca a návštevy v domovoch seniorov
 • prestávka 12:30 - 13:00

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • Bezbariérový prístup
 • Príjem nových pacientov 

Všeobecný lekár MUDr. Jozef Matta

Špitálska 13
949 01 Nitra
Telefón: 037/654 56 18, 037/694 22 27, 0905 274 546