hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory


viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
  • Vlaky
    (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
  • Medzimestské autobusy
    (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
  • Prímestské autobusy
    (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie) 

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek)

 
 


 

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93

V septembri študentov privítal nový internát Brezový háj

dátum pridania: 20.09.21-09:36

Ubytovaciu kapacitu internátov UKF v Nitre v novom akademickom roku rozšíril Študentský domov Brezový háj. Internát v krásnom prírodnom prostredí, blízko k ostatným objektom UKF i centru mesta, je ultranízkoenergetickou budovou zaradenou do energetickej triedy A1.

Potešujúcou novinkou nového akademického roka 2021/2022 je okrem iného nový Študentský domov Brezový háj. Za dodržania platných protiepidemiologických opatrení sa jeho slávnostné otvorenie v prítomnosti pozvaných hostí zo štátnej správy i samosprávy uskutoční 20. septembra spolu s otvorením nového akademického roka. Internát študentom UKF v Nitre ubytovanie poskytol už od 1. septembra. 
Nový študentský domov sa nachádza na Nábreží mládeže 1 na Chrenovej 1, má ideálnu polohu vzhľadom na dostupnosť ostatných budov UKF, centra mesta, ale aj z hľadiska možností aktívneho trávenia voľného času  - v jeho bezprostrednej blízkosti je brezový háj, neďaleko mestský park, športoviská, divadlo, kino... 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre svojim študentom momentálne ponúka ubytovanie v troch internátoch. Ich celková kapacita je spolu 1 969 miest – z toho ŠD Zobor poskytuje ubytovanie pre 1 179 študentov, v ŠD Nitra možno umiestniť 395 študentov a aktuálne zrekonštruovaný ŠD Brezový háj má kapacitu tiež 395 miest. 
Okrem internátov UKF v Nitre môžu študenti využiť aj ubytovanie v zmluvných zariadeniach našej univerzity – v Školskom internáte pri SOŠ potravinárskej na Cabajskej 10, vo Farskej ubytovni Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre na Fraňa Mojtu 10 a v Hoteli Agroinštitút na Akademickej 4.

internat brezovy haj
 
V novom internáte moderne, účelne a efektívne
Budova dnešného ŠD Brezový háj bola postavená v roku 1964, má dve časti - hospodársku a ubytovaciu. Pôvodne slúžila ako stredoškolský internát Stavebného učilišťa v Nitre. V posledných 15 rokoch bola prakticky nevyužívaná, resp. používaná iba v obmedzenej miere na komerčné účely ako sídlo rôznych firiem a spoločností.
Dôvodom nadobudnutia tejto budovy do majetku univerzity bol zámer zriadiť tu nový študentský domov UKF a tým čiastočne vyriešiť dlhodobý problém nedostatku ubytovacích kapacít pre študentov univerzity. Napríklad v rokoch 2012 mala naša škola len 1 715 ubytovaných študentov, pričom  2 114  žiadostí študentov o ubytovanie nemohla uspokojiť.  V roku 2018 bol tento pomer 1 592 : 955.

„Som preto veľmi rád, že k existujúcim internátom našej univerzity v tomto akademickom roku 2021/2022 pribudol Študentský domov Brezový háj. Po rozsiahlej rekonštrukcii objektov a jeho energetických systémov, ktorá v etapách prebiehala od roku 2014 až doteraz, a po kompletnom interiérovom vybavení vieme dnes uspokojiť viacej študentov a poskytnúť im ubytovanie v moderne, účelne a vkusne zariadenom študentskom domove. Nový internát spĺňa tie najvyššie nároky nielen z hľadiska funkčnosti či estetiky, ale aj z pohľadu efektívnosti vynakladania prostriedkov na jeho fungovanie,“ skonštatoval rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
Ešte v roku 2017 si UKF nechala vypracovať energetický audit, ktorým sa vyhodnotila aktuálna spotreba energií v rámci Študentského domova Brezový háj a spoločenskej prístavby Študentského domova Zobor. Cieľom bolo navrhnúť vhodné úsporné opatrenia a vyhodnotiť ich vplyv v ekonomickej a environmentálnej oblasti.
„Predchádzajúce vedenie univerzity dalo vypracovať projekt Zníženie energetickej náročnosti budov UKF. Schválením finančnej podpory a následnou realizáciou úprav s cieľom zefektívnenia hospodárenia s energiami sa Študentský domov Brezový háj zaradil do energetickej triedy A1 a získal označenie ultranízkoenergetická budova,“ doplnil rektor UKF.
 
Etapy rekonštrukcie budovy
UKF v Nitre objekt dnešného ŠD Brezový háj do svojho majetku nadobudla v marci 2012 od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hodnotu budovy spolu s pozemkami vo výške 2,572 milióna eur riešila univerzita s pôvodným vlastníkom čiastočne zámenou za objekt bývalej univerzitnej knižnice na Javorovej ulici v hodnote 972-tisíc eur a zvyšných 1,6 milióna eur na dofinancovanie poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR UKF v Nitre z dotácie zo štátneho rozpočtu.
Univerzita následne začala pripravovať plán rekonštrukcie budovy – bola obstaraná a pripravená projektová dokumentácia, stavbu sa podarilo presadiť do Vládou SR schváleného Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2019 - 2021 s rozpočtovým nákladom 6,2 milióna eur.
V prvej etape rekonštrukcie budovy sa využili čiastočne dotácie zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ aj vlastné zdroje. V rokoch 2014 - 2015 prebehla rekonštrukcia v celkovom objeme 845-tisíc eur: zahŕňala rekonštrukciu kuchyne, výmenu okien a vonkajších dverí a  výmenu dvoch kondenzačných kotlov. V roku 2018 sa realizovalo zateplenie strešného plášťa v hospodárskom bloku, rekonštrukcia vykurovacej sústavy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie spolu v hodnote 946-tisíc eur. Na tento účel sa podarilo získať dotáciu z MF SR v rámci projektu na obnovu študentských domovov vysokých škôl vo výške 700-tisíc eur.
Posledná realizácia stavebných úprav ŠD Brezový háj v rokoch 2019 – 2021 bola spolufinancovaná z  projektu „Zníženie energetickej  náročnosti budov UKF v Nitre“, ITMS kód 310041U599, v rámci výzvy OPKZP- PO4-SC431-2018-48 operačného programu „Kvalita životného prostredia“. Ako povedala Ing. Ľudmila Lampertová z Investičného oddelenia UKF, zhotoviteľ  diela - ELLIO spol. s r. o., Nitra - vzišiel zo súťaže verejného obstarávania. Celková cena stavebného diela je 5 802 444 eur. Významný podiel na financovaní mala finančná podpora z dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 3,063 milióna eur, ktorú poskytli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo financií SR. Na dofinancovanie boli zabezpečené prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ aj vlastné zdroje univerzity.

Aké izby a za koľko?
Posledná etapa rekonštrukcie internátu prebiehala v rokoch 2019 – 2021. Opravy sa začali v auguste 2019, koncom júla tohto roka finišovali stavebné práce, zariadenie nábytkom a ďalšie potrebné vybavenie objektu bolo ukončené v auguste 2021. 
„Všetky práce podľa plánu sme stihli tak, aby od začiatku akademického roka bol internát pripravený na nástup študentov na ubytovanie – bývanie na študentskom domove bolo umožnené od 1. septembra 2021,“ vysvetľuje Mgr. Peter Hrobár, riaditeľ Študentských domovov UKF v Nitre a vzápätí nám podrobne predstavuje nový internát. 
„Študentský domov Brezový háj s kapacitou 395 osôb má jedno podzemné podlažie a osem nadzemných podlaží. Pre študentov sú k dispozícii 2- a 3-posteľové izby. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza 5 ubytovacích buniek primárne určených pre študentov doktorandského štúdia a 1 ubytovacia bunka s bezbariérovou izbou pre zdravotne znevýhodnených študentov. Ubytovaciu bunku tvoria dve 2-posteľové izby, ktoré majú spoločné sociálne zariadenie a kuchynku s chladničkou.“
Na každom z ôsmich nadzemných podlaží  je 19 izieb. Dvojposteľové izby sú s balkónom (okrem jednej izby) a 3-posteľové izby sú bez balkónu. Každá izba je vybavená novým nábytkom, umývadlom a chladničkou. Na každej chodbe nadzemných podlaží sa nachádza jedna kuchynka a dve spoločné sociálne zariadenia s dostatočným počtom spŕch, umývadiel a toaliet.
„Mesačná cena za ubytovanie bola pri doktorandskej dvojlôžkovej izbe stanovená na 72 € mesačne, pri študentskej dvojlôžkovej izbe na 55,20 € mesačne a pri študentskej trojlôžkovej izbe na 52,20 € mesačne,“ uvádza Mgr. Hrobár ceny, ktoré študenti zaplatia za ubytovanie v novom ŠD Brezový háj. 
Bývanie na internáte musí uspokojiť aj ďalšie nároky pravidelného študentského života. Samozrejmosťou sú preto aj študovne, kuchyňa, veľká jedáleň pre študentov a zamestnancov, bufet a tiež práčovňa pre potreby študentov. „V celom objekte internátu majú študenti k dispozícii aj vysokorýchlostné internetové pripojenie prostredníctvom wifi siete,“ doplnil riaditeľ ŠD UKF v Nitre.

Prednosti ŠD Brezový háj
Podľa slov Ing. Ľudmily Lampertovej z Investičného oddelenia UKF budova internátu prešla v rokoch 2019 – 2021 komplexnou rekonštrukciou ubytovacieho a hospodárskeho bloku.
„Pod komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou rozumieme zateplenie obvodových konštrukcií a strešných plášťov, výmenu všetkých rozvodov a inštalácií (voda, elektro inštalácie, vykurovanie, štruktúrovaná kabeláž), vybúranie omietok a podláh a zhotovenie nových, vybúranie starých sociálnych zariadení a vybudovanie nových s osadením nových zariaďovacích predmetov, osadenie nových osobných výťahov, inštalovanie moderných bezpečnostných a protipožiarnych systémov, zriadenie solárneho systému ohrevu TÚV, vybudovanie novej samostatnej trafostanice a prípojky nízkeho napätia a rekonštrukciu areálovej kanalizácie. V neposlednom rade je to zariadenie novým nábytkom a inštalácia výkonnej wifi siete v celom objekte, ktoré prispejú k vysokému komfortu ubytovaných,“ uviedla Ing. Lampertová.
Študenti, ktorým ŠD Brezový háj poskytuje ubytovanie i stravovanie, sa v novotou voňajúcich priestoroch iste cítia komfortne a príjemne. Rovnakou mierou k tomu prispieva aj okolie internátu. 
„Je situovaný v krásnom prostredí brezového hája neďaleko rieky Nitry, ktoré je vhodné na šport a relax, s ideálnou polohou vzdialenosti medzi fakultami PF a FPV, v bezprostrednom dotyku širšieho centra mesta, s dobrým napojením na dopravu MHD i na cestnú infraštruktúru. Takisto v blízkosti dvoch nákupných centier - OC MAX a Living Park, ktoré je tesne pred dokončením,“ zdôvodnila Ing. Lampertová prednosti ubytovania v ŠD Brezový háj. 

Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií, foto: Ľ. Lamperová (rekonštrukcia), P. Hrobár (exteriér)
 
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.