Stredná odborná škola potravinárska Nitra - vykročte tým správnym smerom!

dátum: 02.07.20-20:15

Vykročte za svojou budúcnosť spolu s nami. Študujte SOŠ potravinársku a staňte sa vychyteným pekárom, cukrárom alebo špičkovým kuchárom.


SOŠ potravinárska Nitra

Rozhodovanie pri výbere strednej školy je dôležitým krokom pre budúcich stredoškolských študentov. SOŠ potravinárska Nitra poskytuje kvalitné vzdelávanie pre tých, ktorých zaujíma pekárenská, cukrárenská či potravinárska výroba. Kvalitné vzdelávacie služby, organizovanie rôznych podujatí, zahraničné aktivity sú grom našej inštitúcie. Naša škola sa stala centrom odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve!

SOŠ potravinárska nitra

História školy

Stredná odborná škola potravinárska v Nitre bola zriadená k 1. septembru 1972 ako Odborné učilište pri Západoslovenských pekárňach n. p. Nitra pre žiakov s celoslovenskou pôsobnosťou. Od svojho vzniku prešla niekoľkými zriaďovateľmi, ale významný prelom nastal v roku 1997, keď sa škola zlúčila so susednou SOU potravinárskou 2 do jedného celku -  Stredného odborného učilišťa potravinárskeho č. 1. Začala sa písať novodobá história našej školy, ktorá sa postupne vyprofilovala na školu špecializujúcu sa hlavne na potravinárske odbory.

 

SOŠ potravinárska Nitra - ponúkané odbory

Niekedy je ťažké rozhodnúť sa pre ten správny odbor. Preto je dôležitá široká ponuka, ktorou disponuje aj SOŠ potravinárska v Nitre. SOŠ potravinárska v súčasnosti ponúka kvalitné odborné vzdelanie pre tých, ktorých zaujíma pekárenská a cukrárenská výroba, a to v nasledovných 4 - ročných kombinovaných učebných odboroch:
• cukrár pekár (DUAL)
• cukrár kuchár
• mäsiar kuchár

ako aj v klasických 3 ročných učebných odborov:

• mäsiar (DUAL)

• mäsiar lahôdkar (DUAL)

• biochemik - mliekarenská výroba

Tiež ponúkame možnosť študovať v študijných odboroch so 4 - ročnou dĺžkou štúdia:
• kontrolór potravín
• pracovník marketingu
•  obchodný pracovník

Žiaci majú možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania. 


pecenie varenie nitra

 

Absolventi učebných potravinárskych odborov môžu pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu v odbore výroba potravín a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.

 

SOŠ potravinárska Nitra - komplexné zariadenie školy

Škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na teoretickom a praktickom vyučovaní. Žiaci vykonávajú odborný výcvik pre všetky odbory vo vlastných dielňach, ale vo vyšších ročníkoch majú možnosť odborný výcvik realizovať u renomovaných zamestnávateľov.

 

V priestoroch školy sa nachádzajú 2 telocvične, posilňovňa,  2 tenisové kurty, ktoré sú súčasťou vonkajšieho športového areálu. Za veľmi dôležité považujeme aj aktivity, ktoré sa konajú mimo školského vyučovania. Študentom zabezpečujeme pestrý program aj po odznení posledného zvončeka. Zabezpečujeme im:

o    odborné súťaže a výstavy
o    športové a kultúrne akcie
o    medzinárodné projekty
o    tematické večierky
o    deň otvorených dverí pre záujemcov    


Pre všetkých žiakov stredných škôl ponúka škola možnosť ubytovania v školskom internáte, kde žiakom poskytujeme celodennú stravu a množstvo zaujímavých aktivít. Obľúbená je školská predajňa JUNIOR, v ktorej sa predávajú žiacke výrobky.

  nasi pekny kuchary nitra

SOŠ potravinárska Nitra

SOŠ potravinárska NitraSOŠ potravinárska Nitrapotravinarska skola nitra

Voľba lepšej budúcnosti!

 

 

Stredná odborná škola potravinárska v Nitre

Cabajská 6, 949 01 Nitra

Tel.: 037/77 204 27

E-mail: sosp@sosp.sk

www.sospotravinarska.edupage.org