Sťažnosť

dátum: 28.01.21-02:13

Dnes 29.5.2009 chcela cestovať do Piešťan z Radošiny spojom o 19.13 hod moja rodina. Bola to dáma. Bývam od autobusovej zastávky Radošina rázcestie cca 50 metrov. Prišiel som i s rodinou na zastávku o 19.00 hod a takmer sme zmeškali autobus. Pri opýtaní sa vodiča, prečo tak skoro odchádza mimo cestovného poriadku o 19.00 hod, dostali sme inštruktáž od neho, že nevieme cestovať, že mali sme prísť skôr. Choval sa neslušne a môžeme si sťažovať a chcel nám dať č.tel na riaditeľa. Pýtam sa preto: Načo slúži cestovný poriadok, či cestujúci je pre dopravú, alebo naopak, prečo sa chová neslušne vodič k cestujúcemu keď porušil ako zamestnanec pracovný poriadok, prečo robí školenie o úrovni cestovania a ponižuje cestujúceho. Veď cestujúceho jeho problémy nezaujímajú. Keby sme tak išli k rýchliku v Piešťanoch, ktorý je pre nás dôležitý a ho zmeškáme, kto nás odškodní. Či ten vodič je rodina pánovi riaditeľovi, keď veľkodušne rozdáva jeho č. telefonu? V mojom zamestnaní, pri akomkoľvek porušení pracovnej disciplíny je skončenie pracovného pomeru. Toto sa nám stalo aj pred dvomi týždňami. Preto sa pýtam, aké opatrenie bude vykonané a zjednaná náprava. Či máme na ten spoj čakať už od 17.00 hod? Alebo sa máme informovať u zriaďovateľa SAD Nitra, či ministerstva dopravy. Čakám na odpoveď: Stanislav.vlask@gemail.com. Takýto neporiadok....