Výrazné zmeny fungovania Nitry v súvislosti s 2. vlnou pandémie

dátum: 19.04.21-23:20

Svadby, tržnica, mestský úrad. Prinášame prehľad toho, ako funguje Nitra počas 2. vlny. V prehľadnom sumáre prinášame novinky, ktoré platia od pondelka 19. októbra.

MESTSKÝ ÚRAD
Na rozdiel od prvej vlny pandémie v jarných mesiacoch je mestský úrad otvorený, fungujú všetky jeho súčasti a odbory.
Mení sa však spôsob, akým budú klienti vybavovať svoje záležitosti.
Pohybovanie sa verejnosti v budove úradu je pre verejnosť zakázané. Výnimkou sú iba vopred dohodnuté stretnutia, zasadnutia komisií a výborov mestských častí.
Ústne pojednávania sa nariaďujú iba v nevyhnutných prípadoch a ak je to zákonom určené. Klienti si svoje záležitosti vybavia v klientskom centre. Vstupovať doň môže iba obmedzený počet klientov, ktorých budú navigovať poverení pracovníci mestského úradu. Prosíme preto o rešpektovanie pokynov od zamestnancov mesta. V prípade, že nie je nevyhnutná vaša fyzická prítomnosť na mestskom úrade, dôrazne odporúčame riešiť úradné záležitosti telefonicky alebo mailom. Telefónny zoznam
jednotlivých pracovísk na mestskom úrade nájdete tu: https://koronavirus.nitra.sk/mestsky-urad-v-case-korony
 
ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY
Fungujú podľa aktuálnych opatrení ÚVZ. Uzavreté sú zatiaľ iba triedy, ktoré sú z rozhodnutia hygienikov v karanténe.
Výučba prebieha prezenčne, teda priamo v školách (okrem uzatvorených tried, kde prebieha dištančné vzdelávanie).
Žiaci musia nosiť rúška, rodičia majú zakázaný vstup do školských budov. Aktuálne informácie pre rodičov sú na webových sídlach škôl.
 
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Má mimoriadne prerušenie prevádzky.
Zamestnanci CVČ sú dočasne využití v školských kluboch detí a v základných školách.
 
KULTÚRA
V Synagóge budú sprístupnené výstavy v zmysle platných opatrení (jedna osoba na 15 metrov štvorcových).
Priestory kultúrnych zariadení budú k dispozícii v zmysle platných opatrení pre aktivity do 6 osôb vrátane personálu.
 
SOCIÁLNE SLUŽBY
Naďalej platí dodržiavanie nastavených preventívnych opatrení pri poskytovaní sociálnych služieb. Sociálne služby sa riadia pandemickým plánom ministerstva práce a sociálnych vecí (pandemické semafory pre sociálne služby).
Aktuálne zmeny pre sociálne služby:
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Zobor – od 9. októbra majú úplný zákaz návštev.
Sociálna služba v jedálni – jedálne sú od 15. októbra zatvorené – obedy sa vydávajú klientom do jednorazových plastových nádob.
Denné stacionáre – fungovanie v zmysle aktuálnych platných nariadení, obmedzený počet klientov.
Útulky a nocľaháreň – naďalej fungovanie v zmysle aktuálnych platných nariadení.
 
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Platia štandardné otváracie hodiny.
Počet zákazníkov je obmedzený v zmysle platných opatrení – 1 osoba na 15 metrov štvorcových.
 
SLUŽBYT
Klientske centrum Službytu Nitra funguje v rovnakom režime ako mestský úrad.
Vykonávajú sa všetky nariadené hygienické a organizačné opatrenia vo všetkých objektoch.
 
ŠPORTOVISKÁ
Uzatvárajú sa prevádzky plavárne a sauny v Mestskom kúpeli. Obmedzuje sa maximálny počet osôb vykonávajúcich športovú činnosť v interiéri na šesť. Uzatvárajú sa šatne a sprchy. Tieto opatrenia sa týkajú priestorov Mestskej haly na Čermáni a Tenisového areálu na Chrenovej.
 
SPRÁVA CINTORÍNOV
Platia štandardné otváracie hodiny.
 
TRŽNICA
Platia rozostupy medzi predajcami – stánkami. Povinná je dezinfekcia pri vstupe, dezinfekciu musia používať aj predajcovia. Vstup je iba cez hlavnú bránu, vychádzať sa bude cez bočné brány.
 
aktualne instrukcie mesta nitra pocas pandemie korona virusu covid 19
 
SOBÁŠE
Konajú sa za prísnych protiepidemiologických opatrení. Matrika bude postupovať v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a mesta. Je vhodné, aby bol každý sobáš konzultovaný s Matričným úradom.
 
TS: Tomáš Holúbek, hovorca Nitry, ilustračné foto: Roman Oravec