Zosúladenie pracovného a súkromného života? S projektom F2F-Trust výrazne jednoduchšie.

dátum: 24.01.21-22:52

Medzinárodný mentorový projekt F2F Trust je tu, aby pomohol najmä mladým ženám s umeleckými zručnosťmi zvládnuť túto neľahkú úlohu. Podrobnosti v článku.

Nezamestnanosť a ekonomická neaktivita znamená, že sú nedostatočne využité ľudské zdroje. Starostlivosť o rodinu je hlavným dôvodom ekonomickej neaktivity mladých žien v EÚ hlavne vo vidieckych oblastiach. Tieto všetky fakty a informácie nás inšpirovali k tvorbe medzinárodného projektu s názvom F2F-Trust – „Mentoringový systém zameraný na mikro-podnikanie pre rozvoj žien s obmedzenými príležitosťami vo vidieckych oblastiach.“ F2F-Trust projekt je realizovaný v rámci Programu Erasmus+ a je zameraný na mladé ženy s umeleckými zručnosťami, ktoré nie sú ani v práci, ani sa neuchádzajú o zamestnanie z dôvodu rodinných povinností. Majú problém si nájsť prácu a znovu vstúpiť na trhu práce.

 

F2F mentoringovy system rozvoj mikropodnikania zien

 

A preto mentoring je najlepším riešením pre projektovú cieľovú skupinu, ktorá získa vedomosti o tom ako zosúladiť pracovný a súkromný život, ako využiť svoje zručnosti a tak zvýšiť produktivitu práce a to za podpory skúsenejších mentoriek z danej oblasti.

Všetky užitočné informácie budú čoskoro uverejnené na projektovej webstránke www.f2f-trust.eu