Doprajte svojim deťom najlepšie vzdelanie už od malička – na Súkromnej základnej škole UNES

dátum: 07.07.20-01:52

Každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo v živote úspešné a šťastné, o tom niet pochýb. Ako ho ale najlepšie do života pripraviť?

Základom je kvalitné vzdelanie, ktoré mu otvorí cestu k príležitostiam kdekoľvek na svete. Doprajte svojim deťom to najlepšie vzdelanie už od útleho veku – na súkromnej základnej škole UNES (United Nations Elementary School). Súkromná základná škola United Nations Elementary School vznikla v roku 2014 a je plne organizovanou základnou školou.

Do you speak English? Habla español?

Našou prioritou je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov – španielskeho a anglického. Od roku 2019 sme jedinou školou v Nitrianskom kraji, ktorá poskytuje vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge Univerzity, ktoré sú akceptované na celom svete. Vyučujeme v ňom anglický jazyk – už od 1. ročníka - ďalej matematiku a prírodné vedy. Žiaci sa zúčastňujú medzinárodne uznávaných skúškach z angličtiny – testovanie Cambridge

 

anglicky jazyk uz od 1. rocnika unes nitra

 

Ovládanie angličtiny je v súčasnom svete už nutnosťou, španielčina je však veľkou výhodou, ktorá otvorí vašim deťom brány k lukratívnejším pracovným ponukám. Vyučujeme ju na prvom stupni 5 hodín a na druhom až 7 hodín týždenne. Žiaci majú možnosť získať certifikát DELE - oficiálny certifikát osvedčujúci stupeň kompetencie a ovládania španielskeho jazyka, ktoré v mene španielskeho Ministerstva školstva udeľuje Cervantesov inštitút. V spolupráci s Konfuciovým inštitútom umožňujeme našim žiakom získať aj základy čínštiny a spoznať čínsku kultúru a zvyky.

Po anglicky aj matematiku a prírodné vedy

Na našej škole UNES uplatňujeme na vyučovaní metodiku CLIL so zahraničnými lektormi. Pod touto skratkou sa skrýva anglické slovné spojenie - Content and language integrated language – čo by sme mohli preložiť ako „vyučovanie jazyka a obsahu predmetu zároveň“. Tento spôsob výučby umožňuje žiakom rýchlejšie sa naučiť hovoriť cudzím jazykom a zároveň získavať poznatky z nejazykového predmetu, ktorý sa pomocou cudzieho jazyka vyučuje. Výhodou je, že učiteľ rozpráva časť hodiny, prípadne aj celú, len v angličtine. Túto metódu využívame na všetkých predmetoch okrem slovenského jazyka.

 

po anglicky aj matematika aj prirodne vedy unes nitra

sukromna zakladna skola unes nitra zakladna skola ako ziadna ina

Sme súčasťou projektu Zelená škola

Naša škola je od roku 2017 úspešným členom certifikačného projektu Zelená škola. Spoločne sa usilujeme o pestovanie živého vzťahu k životnému prostrediu, budujeme návyky smerujúce k šetreniu, rozvíjaniu a ochrane životného prostredia. 

Témou ostatných dvoch rokov bolo znižovanie produkcie odpadu na našej škole. Spolu s deťmi a rodičmi sme úspešne zvládli množstvo aktivít v tejto oblasti, ako napr. deti si samé zhotovili vlastné odpadové nádoby na triedenie odpadu, zorganizovali rovesnícke vzdelávanie na tému čiernych skládok. Kreativita našich žiakov sa naplno prejavila aj pri výstave darčekov vytvorených z odpadov, pri výrobe recyklovaného papiera, látkových tašiek či vrecúšok na potraviny z použitého textilu a zorganizovali sme aj výstavu Land art - inštalovanie prírodných umeleckých vecí v prírode. Aktivít je mnoho a stále pokračujú, pričom zapájame aj rodičov. Našim cieľom je vždy bezodpadová/bezobalová škola.

 

zelena skola projekt unes zakladna skola nitra

 

Erazmus - aby sa deti nestratili vo svete 21. storočia

Počítače, tablety, mobily - ich zmysluplné využívanie a ovládanie - to je digitálna realita 21. storočia, ktorú si uvedomujeme. Žiaci UNES získajú veľkú výhodu, pretože si tieto zručnosti začínajú osvojovať už na základnej škole. Technologickú a informačnú gramotnosť rozvíjame v projekte Erazmus s témou kódovania (Code For All - kódovanie pre všetkých). Žiaci sa učia používať počítače na rozvoj výpočtového myslenia, aby porozumeli technológiám a stali sa tak budúcimi odborníkmi a digitálnymi občanmi 21. storočia.

 

zakladna skola unes cielene rozvija digitalne zrucnosti ziakov

 

Naši učitelia sa zúčastnili nadnárodných projektových stretnutí, školiacich aktivít a on-line školení zameraných na rozvoj ich kompetencií, aby sa zvýšila kvalita výučby a zabezpečili sme tak efektívne vzdelávanie. Študenti sa vzdelávali pomocou offline a online kódovacích aktivít ako sú napríklad LEARN2CODE, CODE WEEK, HOUR OF CODE, Pixel art, Scratch, robot, produkcia a publikovanie videí na YouTube.

 

erazmus uz na zkladnej skole unes nitra

 

Krúžky deti bavia aj rozvíjajú

Žiaci našej SZŠ UNES môžu rozvíjať svoj talent, schopnosti a osobnosť v pestro ladených záujmových krúžkoch, medzi ktoré patrí šach, športové hry, moderné tance, dramatický, či výtvarný krúžok, spevácky zbor, ale aj počítačové zručnosti.

 

specialne kruzky na zakladladnej skole unes nitra

sukromna zakladna skola unes nitra

Okrem toho sme na škole zaviedli špecifickú vyučovaciu formu, tzv. „Dni bez školskej tašky“, ktoré podporujú tímovú spoluprácu, kreativitu, kritické myslenie a efektívne plánovanie.

szš unes nitra vždy nieco navyše pre vaše dieta

 

Súkromná ZŠ United Nations Elementary School

Javorová 644/12, Nitra
orolinova@unes.sk
+421 905 360 918

Recepcia: +421 905 418 923

https://szsunes.edupage.org/

sledujte nás na Facebooku