Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre oslavuje!

dátum: 19.01.21-09:38

Tento rok je pre Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre výnimočný, oslavuje storočie svojej existencie. Tisíce študentov tu získalo svoje zručnosti a vedomosti. Absolventi sú roztrúsení po rôznych kútoch Slovenska, ale aj sveta. V rôznych pracovných pozíciách preukazujú svoju odbornosť a hrdo sa hlásia k svojej stredoškolskej alma mater.

Pri príležitosti tohto významného jubilea sme položili niekoľko otázok pani riaditeľke gymnázia RNDr. Zuzany Hurtovej:

Ako hodnotí vedenie školy 100-ročné pôsobenie vášho gymnázia?

"100 rokov z pohľadu histórie je možno zanedbateľné číslo, ale z pohľadu existencie jednej výchovno-vzdelávacej inštitúcie to určite zanedbateľné nie je. Za 100 rokov pôsobenia si naša škola vybudovala dobré meno a výbornú pozíciu nielen medzi nitrianskymi gymnáziami, ale i gymnáziami v Nitrianskom kraji. Pod výborné hodnotenie školy sa podpísali nielen naši vyučujúci, ale najmä naši žiaci. Treba však oceniť veľké úsilie nielen dnešných pedagógov a študentov, ktorí zviditeľňujú školu, ale i pedagógov a študentov ktorí boli v minulosti súčasťou školy a nemali pre prácu vytvorené optimálne podmienky ako je tomu dnes."

gymnazium golianova den meduekocvicebna gymnazium golianova nitra

Ktoré momenty v živote školy vyhodnocujete ako prelomové?

"Od založenia školy sa udialo veľa zmien. Škola viackrát zmenila nielen svoj názov, ale najmä obsah vzdelávania. Nie po celý čas sme boli gymnáziom. Boli roky, keď škola niesla názov všeobecnovzdelávacia škola. Do vyučovania boli zaradené nielen všeobecnovzdelávacie predmety ale i odborné predmety. Viackrát v minulosti škola bojovala o dôstojnejšie priestory, ktoré by zodpovedali vzdelávaniu mladej generácie. Vždy však neúspešne. Za prelomové však považujem obdobie rokov 1992 – 1994, keď škola prišla o budovu a musela sa presťahovať do nových priestorov a tie jednoducho neboli. S úctou spomíname na všetkých tých, ktorí v rozhodujúcich chvíľach, keď to škola potrebovala, boli nápomocní a hľadali možnosti, ako školu „zachrániť“. Dva roky škola pôsobila na dvoch miestach – v budove Gymnázia, Piaristická 6 a na ZŠ Na vŕšku a ďalší rok na ZŠ Hôrka v Nitre. Nebolo jednoduché takto realizovať vyučovanie, hlavne s pocitom, že neviete, čo bude o ďalší rok."

zahranocne vylety gymnazium golianova nitra

golianko imatrikulacie

Ako škola oslávi 100 rokov svojej existencie?

"Pripravujeme dôstojné oslavy 100. výročia vzniku školy v spolupráci s vyučujúcimi a našimi žiakmi. Dlhodobo sme pracovali na Pamätnici školy, v ktorej sme zachytili dôležité udalosti v živote školy, ale i úspechy študentov a učiteľov, najdôležitejšie akcie, ktoré boli súčasťou školy. Krst pamätnice je naplánovaný na 7. novembra 2019 a bude súčasťou slávnostnej akadémie školy v DAB v Nitre za účasti rodičov a pozvaných hostí. Akadémia bude pokračovať 25. benefičným koncertom, ktorého hlavnými aktérmi sú naši žiaci. Pamätnica bude k dispozícii v DAB v tento slávnostný deň, ale i neskôr na sekretariáte školy. Pre žiakov sme dali pri tejto príležitosti vyrobiť tričká, perá a ceruzky."

exklurzia vieden studenti golainovo gymnazium nitra

posilka studenti golainovo gymnazium nitra

Čo ponúka vaša škola žiakom do budúcna?

"Žiakom ponúkame nielen kvalitné štúdium, ktoré je zárukou výbornej prípravy na budúce vysokoškolské štúdium, ale i možnosť priamo na pôde našej školy získať medzinárodne uznávané certifikáty – SPRACHDIPLOM (nemecký jazykový diplom); Certifikát Cambridge Advanced Certificatein English (CAE) naúrovni C1 alebo C2; certifikát ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) na rôznych úrovniach."

retro party studenti golainovo gymnazium nitra

exklurzia rumunsko studenti golainovo gymnazium nitra

Aké je Vaše želanie do nasledujúceho obdobia?


"Želám si, aby naše gymnázium zostalo naďalej modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorá bude spĺňať vysoké nároky spoločnosti, bude pilierom vo vzdelávaní mladých ľudí a nech naďalej zostane zdrojom múdrosti a krásnych zážitkov."

 exklurzia vieden studenti golainovo gymnazium nitra

100 rokov golianka clanok

Prajeme do ďalšej storočnice veľa úspechov a množstvo spokojných študentov. Ďakujeme za rozhovor.

exklurzia vieden studenti golainovo gymnazium nitra

exklurzia vieden studenti golainovo gymnazium nitra