FlexTour - nové príležitosti pre ženy

dátum: 29.02.20-10:49

Podporiť eknomicky nezamestnané ženy formou mentoringu, koučingu, tvorbou nových učebných metód a inovatívneho vzdelávania pre sektor cestovného ruchu, hoteliérstva a gastronómie bolo cieľom projektu FlexTour.

flex tour

Trnavská regionálna komora v spolupráci s ďalšími dvoma slovenskými organizáciami (KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE a ZARIF) a so zahraničnými partnerskými organizáciami z Turecka, Španielska, Rumunska realizovala v rokoch 2017 – 2019 projekt „FlexTour - e-školenie pre neaktíne ženy pre potreby flexibilného zamestnania v hoteliérstve a gastronómií v rámci  programu Erasmus+ . Projekt sa realizoval v období od 1.9.2017 do 31.8.2019 a bol zameraný na podporu nezamestnaných žien formou mentoringu, koučingu, tvorby nových učebných metód a inovatívneho vzdelávania pre sektor cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Tento sektor je jedným z najsľubnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov a ponúka jedinečnú príležitosť flexibilných foriem zamestnania pre cieľovú skupinu ekonomicky neaktívnych žien, ktorým zároveň ponúka možnosť efektívne zosúladiť ich rodinný a pracovný život. Hlavnou myšlienkou bolo ponúknuť efektívny e-learningový vzdelávací balík zameraný na zvýšenie zamestnanosti neaktívnych žien a priviesť ich späť do pracovného života, aby sa opäť stali atraktívnymi pre potenciálnych zamestnávateľov na trhu práce. V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko medzinárodných stretnutí projektových partnerov a diseminačné podujatia pre cieľové skupiny projektu, v rámci ktorých sa testoval e-learningový vzdelávací program, zorganizoval sa záverečný motivačný workshop na Slovensku, ktorý poskytol účastníčkám príležitosť stretnúť sa s koordinátorom medzinárodného projektu a ďaľšími projektovými partnermi FlexTour, ako aj s odborníkmi z oblasti cestovného ruchu a marketingu, ale aj s úspešnými podnikateľkami a mamičkami na materskej, ktoré svoje sny premenili na skutočnosť a uplatnili sa v sektore cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie.

flex tour projekt kastiel mojmirovce

Na motivačnom workshope odzneli zaujímavé príspevky na témy „Online trendy v gastronómii a hotelierstve pre roky 2019-2020“,  „Ako budovať značku“, „Mentoring v cestovnom ruchu“, „Ako zosúladiť rodinný a pracovný život v rozličných fázach života ženy“ a mnoho iných zaujímavých tém, ktoré boli hodnotným prínosom nielen pre účastníčky, ale aj pre samostatných organizátorov tohto podujatia. Nevyhnutnou súčasťou podujatia boli aj prezentácie projektových výstupov, webového portálu www.flex-tour.eu  a skúseností, ktoré medzinárodné partnerstvo nadobudlo počas realizácie projektových aktivít.