Štúdium na SOŠ gastronómie a cestovného ruchu nás baví!

dátum: 23.08.19-16:32

Naša škola okrem vzdelávacieho procesu ponúka študentom mnoho zaujímavých aktivít v ktorých môžu uplatniť svoje vedomosti a schopnosti.

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra je odborná škola zameraná na prípravu žiakov v učebných odboroch kuchár, čašník servírka, hostinský hostinská, študijných odboroch kuchár, čašník servírka a služby v cestovnom ruchu a v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. V učebných odboroch žiaci získajú výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, v študijných odboroch výučný list, maturitné vysvedčenie. Pridanou hodnotou po ukončení štúdia je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti SOPK.

soš gastronómie a cestovného ruchu

Naša škola v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou - SkBA a s hlavným odborným garantom Academy of Coffee usporiadali 7. decembra 2018 súťaž SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2018 NITRA, ktorá sa konala v priestoroch SOŠ v Nitre. Baristickú súťaž navštívil veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave Luís Balduíno, ktorý sa súťažiacim prihovoril na vyhodnotení súťaže a odovzdal víťazom ceny s riaditeľkou školy Mgr. Panisovou. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov zo stredných odborných škôl a hotelových akadémii z celého Slovenska. Víťaz vyhráva 10 dňový pobyt v Brazílii na kávovníkovej plantáži.

 SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2018 NITRA

Žiaci z odboru čašník servírka reprezentovali našu školu v Prešove na barmanskej súťaži a baristickej súťaži. Ivana Hasprová a Kristína Ščasná v barmanskej súťaži sa umiestnili  v striebornom pásme a Zuzana Borovská s Monikou Račkovičovou v baristickej súťaži v striebornom pásme. Neodmysliteľnou súčasťou prípravy našich čašníkov patrí obsluha VIP hostí na výstavisku Agrokomplex na výstavách počas celého roka.

    

Žiaci z odboru kuchár reprezentovali našu školu v Havlíčkovom Brode na medzinárodnej súťaži „ Bramborová  pochoutka  Vysočiny“.   Súťaž bola  orientovaná na prípravu jedál zo zemiakov.  Súťažilo  9 dvojčlenných  družstiev z Čiech, Slovenska a Francúzska.  Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, Samuel Gažo, ktorý sa umiestnil sa na 1. mieste  a Vladimír Fúska, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. V hodnotení družstiev sa naši žiaci umiestnili na 1. mieste. 

    

Ďalšie súťaže kuchárov boli príprava klobás na Podhájských dňoch klobás, kde sa umiestnili na 3. mieste a účasť na národnej súťaži Skills Slovakia 2018 v Nových Zámkoch, kde sa v semifinálovom kole umiestnil Patrik Vozárik v striebornom pásme. 

Žiaci z odboru kuchár, čašník servírka vykonávajú odborný výcvik v gastronomických zariadeniach v Nitra Hotel Oko, Reštaurácia DAB, Media Cafe, Hájovňa Hoffer, Rybárska bašta, Compass Group, hotel Agroinštitút, hotel Mikado, reštaurácia Uni Caffe. Vzdelávajú sa v rámci duálneho vzdelávania vo firme Firstin (MC Donald).

 

Žiaci z odboru služby v cestovnom ruchu sa zúčastnili medzinárodnej súťaže ,,Vítejte u nás“ v Českých Budejoviciach. Nina Michaličková a Róbert Kováč súťažili v 2 súťažných disciplínach ,,Přijeďte k nám, přijeďte za světem detských zážitkú“ a ,, Když století kolem nás proletí“, v obidvoch disciplínach zožali úspech a umiestnili sa na 1. miestach.

Žiaci z odboru služby v cestovnom ruchu vykonávajú odbornú prax v cestovných kanceláriach Sun Travel, Aeolus, Happy Travel, Arriva, na recepciách hotelov Mikádo, Oko, Agroinštitút, v materských školách.  Odborné kompetencie si rozširujú získaním certifikátu animátora, absolvovaním odborných prednášok.

         

Deň otvorených dverí každoročne navštívia predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Helena Psotová, Mgr. Roman Vančo, Mgr. Martin Záruba, ktorí zasadnú do školských lavíc a stanú sa súčasťou školského života na  našej škole. Ocenili prácu našich vyučujúcich a našich žiakov.

 

Úspechy naši žiaci zažívajú aj v iných oblastiach. Žiaci sa zapájajú do športových aktivít ako florbal, futbal, volejbal či aerobic. V krajskom kole aerobicu sa náš žiak Andrej Balko umiestnil na 3. mieste. Žiaci školy sa zapájajú do olympiád v anglickom, nemeckom, slovenskom jazyku, do projektu Zdravá škola, Dove o sebadôvere, Na veku nezáleží, či do Roadshow O2 Moja story, tvoja story.

Každoročne sprostredkujeme žiakom zahraničné stáže v rámci  projektov Erazmus plus, v Grécku, na Cypre, kde vykonávajú odborné práce, zvyšujú svoje odborné kompetencie a  zdokonaľujú sa v anglickom jazyku. S Erasmom do Veľkej Británie sa za vzdelávaním a zlepšovaním svojich poznatkov z oblasti anglického jazyka a kultúry vybrali dve vyučujúce anglického jazyka. Vzdelávanie prebiehalo v  zmodernizovanej 300 rokov starej budove, ktorá kedysi patrila známemu spisovateľovi Samuelovi Pepysovi. Škola sa nachádza len pár minút od Trafalgar Square, Covent Garden, Leicester Square, či London Theaterland. Škola ponúka kurzy anglického jazyka pre jednotlivcov a malé skupiny a  pripravuje na skúšky ako Cambridge English Exam a IELTS Exam. Vyučujúce sa  zúčastnili 25 hodinového intenzívneho kurzu pod názvom Methodology and Language Improvement for English Teachers, ktorý je navrhnutý pre učiteľov anglického jazyka a zaoberá sa metodikou učenia. Po absolvovaní kurzu získali vyučujúce certifikát  Zdokonaľovanie učiteľských zručností.

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu

Levická 40, 950 03 Nitra

0376550111, 0376410113

sosnrlev@mail.t-com.sk

www.sosnrlev.edupage.org

 

Nájdete nás aj na Facebooku.