SOŠ gastronómie a cestovného ruchu

dátum: 17.06.19-19:07

Baví ťa cestovanie, cudzie jazyky a práca s ľuďmi? Alebo chceš vedieť ako pripraviť tie najlepšie lahôdky z rôznych kútov Európy? Tak príď k nám. U nás sa toto všetko naučíś a získaš kopu cenných skúsnosti a rád od našich odoborníkov. Nečakaj a zver svoju budúcnosť nám.


Škola sídli v mestskej časti Nitra - Chrenová. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu, školskú jedáleň, odborné učebne. Škola je špecializovaná na študijné a učebné odbory spoločného stravovania a služieb v cestovnom ruchu.

Príď študovať naše atraktívne programy, nebudeš ľutovať

Študijné odbory: 4 - ročné6444 K čašník, servírka- žiak získa výučný list a maturitné vysvedčenie
 6445 K kuchár –žiak získa výučný list a maturitné vysvedčenie
 6355 M služby v cestovnom ruchu – žiak získa maturitné vysvedčenie
Učebné odbory: 3 - ročné6444 H čašník, servírka – žiak získa výučný list
 6445 H kuchár – žiak získa výučný list
 6489 H hostinský, hostinská – žiak získa výučný list
Nadstavbové štúdium: 2-ročné6403 L podnikanie v remeslách a službách – žiak získa maturitné vysvedčenie

 

Vyučovanie cudzích jazykov systémom duálneho vzdelávania s možnosťou získania osvedčení i
certifikátov

Na sa škole vyučuje anglický, nemecký, ruský a taliansky jazyk. Svoje jazykové zručnosti majú žiaci možnosť rozvíjať v zahraničných odborných stážach. Duálny systém vzdelávania na škole máme pre učebné odbory. Ostatní žiaci vykonávajú odborný výcvik v moderných gastronomických zariadeniach, odbornú prax v cestovných kanceláriách, materských školách a na recepciách špičkových hotelov. Počas štúdia môžu žiaci získať certifikáty odborného zamerania, o absolvovaní odbornej praxe v zahraničí a certifikáty SOPK pri ukončení štúdia. Okrem využívania moderných metód vo vzdelávacom procese využívame prednášky odborníkov z praxe. Vyučovanie cudzích jazykov je zatraktívnené žiakom prostredníctvom zahraničných lektorov.

Medzinárodné aktivity školy

Žiaci sa zúčastňujú odborných súťaží, z ktorých sú mnohé na medzinárodnej úrovni: Gastro Junior Brno, varenie Kórejských jedál, za Nowaco Cup, St. Nicolaus Cup, baristické súťaže, Gastro Junior Brno, Vitejte u nás, Mladý sprievodca, Top turistická destinácia.

Projekty

Na škole sa implementujú výsledky projektu INOVATEDU, priebežne prebiehajú projekty e-Twinnig, Erazmus plus. Škola spolupracuje s partnerskými školami v Čechách, Maďarsku, Nemecku a zabezpečuje výmenné pobyty študentov a zahraničné odborné praxe.

Krúžková činnosť

Žiaci si môžu vybrať krúžky športové, odborného zamerania, zamerané na výživu ľudí, gastronómiu, finančnú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť, cestovný ruch.

Športové a iné aktivity školy

Naša škola oganizuje rôzne aktivity ako florbalová liga, bedminton, cezpoľný beh, krajská vedomostná súťaž v olympionizme, Challenge Day, Šaráda a pod.. Na škole organizujeme rôzne odborné exkurzie, zúčastňujeme sa verejných zbierok: Deň narcisov, Deň modrých nezábudiek, Biela pastelka. Navštevujeme koncerty, divadelné predstavenia. Každoročne sa zapájame do Medzinárodného dňa knižníc, do aktivity Záložka spája školy a do Svetového dňa zdravia. Celoročne spolupracujeme s OZ Slniečko pri organizovaní finančných zbierok na podporu občianskeho združenia.

Možnosti ubytovania a stravovania

Škola nemá školský internát, stravovanie zabezpečujeme vo vlastnej školskej jedálni a počas praktického vyučovania na pracoviskách.

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych pracovných pozíciách v oblasti gastronómie a  cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí. Sú schopní samostatne podnikať. Mnohí študenti pokračujú v štúdiu na vysokej škole.

 

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu

Levická 40, 950 03 Nitra

0376550111, 0376410113

sosnrlev@mail.t-com.sk

www.sosnrlev.edupage.org

Nájdete nás aj na Facebooku.