Krajské osvetové stredisko v Nitre

dátum: 29.11.21-18:35

Základným poslaním organizácie KOS v Nitre je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť, ľudové remeslá, vzdelávať v kultúre a napomáhať sociálnej prevencii.

Krajské osvetové stredisko v Nitre

KOS v Nitre je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou tradíciou. Naším zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Sme rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zamestnanci KOS

Zamestnanci KOS v Nitre poskytujú bezplatnú odborno-poradenskú a metodickú pomoc profesionálnym i dobrovoľným pracovníkom kultúry, obciam a mestám, študentom. Územne pôsobíme v mestách a obciach okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, metodicky v rámci celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podujatia určené deťom, mládeži a dospelej populácii realizujeme vo vlastných priestoroch alebo priamo v mestách a obciach. Spolupracujeme s odborníkmi z najrôznejších oblastí.

Činnosti KOS

Krajské osvetové stredisko v Nitre najmä:

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúka obrovské množstvo rôznorodých aktivít a podujatí, na ktorých Vás, milí návštevníci, radi privítame.

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Fatranská 3,
949 01 Nitra

Tel.č.: 037/ 653 15 44, 0911 221 466
Fax:  037/ 653 15 46
E-mail:  kosnr@kosnr.sk

www.kosnr.sk

Nájdete nás aj na Facebooku: