Zoznámte sa s riaditeľom Párovského gymnázia Mgr. Martinom Chudíkom

dátum: 20.09.20-13:18

V Nitre je niekoľko gymnázií a jedným z nich je Párovské gymnázium- po starom „nový gympel“, ktoré tento rok oslavuje krásnych 50 rokov od svojho založenia.

Párovské gymnázium je jediné bilingválne gymnázium v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré funguje na mimovládnom dohovore, každoročne na škole pôsobia štyria učitelia zo Španielska. Druhou zvláštnosťou je 8 – ročné gymnázium opäť jediné v kraji, zamerané na matematiku. Riaditeľom tejto školy je už druhý školský rok Mgr. Martin Chudík.

Mgr. Martin Chudík

Zoznámte sa s riaditeľom Párovského gymnázia Mgr. Martinom Chudíkom:

1. Odkiaľ pochádzate a čo ste študovali?
Som rodený „Nitrančan“, čo niekedy, na neoficiálnej pôde aj počuť v mojom rečovom prejave. Študoval som odbor slovenský jazyk a história na UKF Nitra. Ešte počas štúdia, ako piatak som začal učiť na tejto škole a následne hneď po ukončení školy som tu aj pokračoval už ako plnohodnotný učiteľ. Mal som túžbu pokračovať v doktorandskom štúdiu na katedre slovenského jazyka, ale láska ku škole zvíťazila a zostal som tu.

2. Keďže teda pochádzate z Nitry akú základnú školu ste tu navštevovali a kde vaše kroky viedli potom?
Navštevoval som školu na Čermáni, čo bola veľmi dobrá škola. Tam niekedy sa zrodila moja láska k histórii, určite k tomu dopomohla aj p. učiteľka Endrödyová, ktorá ma učila. Po skončení základnej školy som pokračoval v štúdiu na priemyselnej škole potravinárskej, ktorá bola jediná svojho druhu na Slovensku, nakoľko ma popri histórii veľmi bavila aj biológia a chémia a z týchto predmetov som aj maturoval.

3. Mali ste učiteľstvo teda učiteľovanie v rodine?
V rodine ma určite inšpirovali viacerí moji rodinní príslušníci. Máme totiž v rodine veľa učiteľov, moji ujovia a tety pôsobili na viacerých školách v Nitre aj mimo nej, takže učiteľstvo mi bolo určite blízke aj z toho dôvodu.

4. Ako oddychujete?
Nemám veľmi veľa voľného času, ale mám záľubu v učení sa cudzích jazykov, milujem históriu, šport veľmi nemusím, ale rád si napríklad zahrám bowling a šípky.

5. Máte nejakú obľúbenú knižku, ku ktorej sa rád vraciate?
Mám rád španielsku literatúru, povedzme taký Federico García Lorca, jeho hry poznám už pomaly naspamäť. Veľmi rád čítam aj súčasnú britskú literatúra, z Anglicka si pravidelne prinesiem zopár nových kníh.

6. Ako sa cítite teda v úlohe učiteľa?
Ja od začiatku môjho pôsobenia v škole sa cítim fajn, mám k študentom blízky vzťah a naozaj si neviem predstaviť, že by som robil iné povolanie. Mal som príležitosť vyskúšať sprievodcovstvo, tlmočenie, takže to viem aspoň s tým porovnať.

7. Aké je to v pozícii riaditeľa takej veľkej školy?
Hlavný rozdiel je, že menej učím, lebo to jednoducho nestíham. Na vyučovacie hodiny, ktoré mi ešte ostali, a na žiakov sa veľmi teším. Tá práca riaditeľa je hlavne o manažovaní, teda vedení školy. Prevažujú v nej predovšetkým hlavne právne a ekonomické záležitosti, ale chcem školu niekde posunúť, preto ma tá práca veľmi baví.

8. Na čom staviate, z čoho vychádzate?
No staviam na kvalite tejto školy, učím tu už od skončenia univerzity, čo je 14 rokov, takže školu dobre poznám. Staviame na aktivite žiakov, na dobrom mene školy, ale škole treba pomôcť, aby sa presadila aj v širšom regióne a svoje meno a pozíciu upevnila. Treba škole pomôcť materiálne, čaká nás rekonštrukcia ihriska, vnútorných priestorov, veľmi nám chýba nám knižnica – študovňa, tá je vždy základom dobrej školy, takže sa v tomto smere pokúšam niečo pripraviť.

Párovce

žiaci zo VI.OG so svojou úspešnou kapelou

9. Ako si škola pomáha s financiami?
Snažíme sa osloviť sponzorov, osloviť ľudí, ktorí majú ku škole blízko, bývalých študentov alebo rodičov, pomáhajú nám veľmi aj 2 ‰ z dane, za čo chcem poďakovať.

10. Čo vás čaká ako školu v najbližšom čase?
No je to päťdesiate výročie oslavy založenia školy, ktoré budeme v októbri oslavovať. Škola bola založená v roku 1965. Pripravujeme bohatý program pre študentov, ale aj bývalých absolventov školy a samozrejme, zamestnancov.

11. Môžete teda spomenúť nejaké známe osobnosti, ktoré študovali na tomto gymnáziu?
Napríklad naším absolventom je aj minister Jahnátek alebo riaditeľ DAB J. Greššo, ale napríklad aj tanečník Tomáš Surovec a jeho sestra Ivana, ale i Kuko z kapely Horkýže Slíže.

12. Nakoniec niečo veselé, pamätáte si na niečo, čo vyviedli študenti alebo konkrétne aj vy so spolužiakmi?

Ja si pamätám ako som so spolužiakom, mimochodom je to teraz riaditeľ starého divadla, zjedli párky na desiatu, ktoré mal učiteľ pripravené na chemickú analýzu a potom sa učiteľ čudoval, ako sme dospeli k takým nepresným výsledkom merania- samozrejme sme si ich vymysleli.

 

Ďakujem za rozhovor.

Daniela Hrnčárová