MUDr. Jozef MATTA - Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Nitra

dátum: 02.06.20-03:45

Hľadáte všeobecného lekára, ktorý sa o vás profesionálne postará? Zdravotnícke zariadenie, kde využivajú aktuálne dostupné vyšetrovacie metódy a možnosti pre čo najrýchlejšie stanovenie diagnózy a doporučenie najvhodnejšej liečby? Vyše 20 ročná lekárska prax MUDr. Jozefa MATTU je voľbou.

MUDr. Jozef MATTA

Ak hľadáte všeobecného lekára, MUDr. Jozef Matta je jedným z najskúsenejších lekárov vo svojom odbore. Svojim pacientom venuje maximálnu pozornosť. Prácu lekára považuje za poslanie a v prípade potreby ho viete kontaktovať telefonicky vždy aj mimo pracovných hodín. Telefonické objednanie vyšetrenia na dohodnutý čas je samozrejmosťou. Profesionalita a skúsenosti sú základným pilierom tohto zdravotníckeho zariadenia.

Starostlivosť o pacientov a poskytovanie zdravotníckych služieb

V ambulancii MUDr. Jozefa Mattu vykonáme:

 

Zdravotnícke zariadenie MATTA MD s.r.o. zároveň poskytuje:

Zdravotnícke zariadenie je vybavené bezbariérovým prístupom a výťahom.

Ordinačné hodiny

Pondelok:   07:00 - 15:00

Utorok:       07:00 -  17:00

Streda:        07:00 - 15:00

Štvrtok:      07:00 - 12:30 

Piatok:        07:00 - 12:30

 

Odber krvi a iné vyšetrenia  v rámci preventívnych prehliadok:  07:00 - 09:30

MATTA MD s.r.o.

 

stacionár Sv. Medarda

 

MUDr. Jozef MATTA

 

všeobecný lekár pre dospelých Nitra

 

 Pracovná zdravotná služba (PZS)

 

 

Špitálska 13
949 01 Nitra

037/654 56 18

037/694 22 27

0905 274 546


E-mail: matta@mail.t-com.sk