KARTEL Nitra - nadkrokvová izolácia

dátum: 11.08.22-22:55

Straty tepla cez nedostatočne zaizolovanú strešnú konštrukciu predstavujú v prípade rodinných domov až 40 % celkových tepelných strát. Účinné riešenie zateplenia šikmých striech predstavuje nadkrokvová izolácia, ktorá so sebou prináša množstvo výhod.

Požiadavky novej normy

S kvalitou izolácie strechy úzko súvisí nová tepelnotechnická norma (STN 730540-2:2013), ktorá sprísňuje požiadavky na kvalitu tepelnej izolácie budov vrátane izolácie strešných konštrukcií. S ohľadom na pomer tepelných strát cez strešné konštrukcie, ktoré v priemere predstavujú až 40% z celkových tepelných strát budov, definuje nová norma najprísnejšie práve požiadavky na ploché a šikmé strechy so sklonom ≤ 45°. Ak by ste sa rozhodli použiť na zateplenie strechy rovnaký materiál, museli by ste pri zachovaní požiadaviek normy použiť izoláciu s viac ako dvojnásobnou hrúbkou. Pri tradičnom spôsobe zateplenia s vkladaním tepelnej izolácie medzi krokvy má rast hrúbky izolácie za následok zväčšovanie výšky krokiev, respektíve vyššiu spotrebu dreva v nosnej a pomocnej konštrukcii krovu a tým aj zvyšovanie nákladov na výstavbu strechy. Ďalším negatívom zväčšovania hrúbky tepelnej izolácie medzi krokvami a pod krokvami je zmenšovanie vnútorného priestoru v podkroví z dôvodu nárastu výšky krokiev. 

izolacia kartel nitra

Moderné riešenie

Popri tradičnom systéme zateplenia strešných konštrukcií sa čoraz väčšej popularite teší moderné a vysoko účinné riešenie v podobe systému nadkrokvovej izolácie z PIR izolačných dosiek PUREN. Izolačné dosky PUREN dosahujú v porovnaní s bežnými minerálnymi izoláciami až o 45 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti – na dosiahnutie rovnakých hodnôt tepelného odporu je tak potrebná menšia hrúbka izolácie. Jednotlivé PIR izolačné dosky sa kladú na krokvy z exteriérovej strany ako nadkrokvová izolácia a môžu sa používať v ľubovoľných hrúbkach. Na rozdiel od tradičného medzikrokvového systému zateplenia strechy nezasahujú do vnútorného obytného priestoru a nezmenšujú vnútornú dispozíciu. Systém z tohto dôvodu predstavuje ideálne riešenie nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách. Ako optimálne riešenie s ohľadom na dosiahnutie normou odporúčaných hodnôt tepelného odporu pre šikmé strechy sa ukazuje kombinácia tradičného spôsobu zateplenia tepelnej izolácie vkladaním medzi krokvy (s využitím priestoru medzi krokvami) a zateplenia strešného plášťa pomocou systému nadkrokvovej izolácie PUREN. Izolačné dosky PUREN na náš trh dodáva spoločnosť ISOVER.

Hrúbky tepelnej izolácie podľa odporúčaní tepelnotechnickej normy STN 730540. Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov.

zateplenie podľa odporúčaní tepelnotechnickej normy kartel nitra

Čo prináša nadkrokvová izolácia

Panely nadkrokvovej izolácie sa spájajú na pero a drážku, čo zabezpečuje celoplošnú izoláciu bez škár a tepelných mostov. Nesporná výhoda systému spočíva v ochrane nosnej konštrukcie krovu pred negatívnym pôsobením vonkajších podmienok, čo pozitívne vplýva na životnosť konštrukcie. Ďalším plusom je aj menšia spotreba dreva, keďže výška krokvy pri nej nie je definovaná hrúbkou izolácie ako v prípade tradičného podkrokového variantu, ale iba statickými požiadavkami na stabilitu a nosnosť konštrukcie krovu.

kartel nitra

Kombinovateľnosť a ďalšie využitie

Pri aplikácii nadkrokvovej izolácie ostávajú jednotlivé krokvy v interiéri priznané bez nutnosti použitia ďalších riešení. Preto je ideálna na zruby a podkrovia, kde z estetických, pamiatkových a iných dôvodov chcete zachovať priznané krovy. Systém izolácie nad krokvami od spoločnosti ISOVER je, samozrejme, možné bez problémov kombinovať s tradičnými druhmi zateplenia medzi krokvami, respektíve pod krokvami.

 

Stavebniny KARTEL Nitra

Štúrova 155, 949 01 Nitra

tel: 037 741 70 71
fax: 037 772 94 92
e-mail: kartel@kartel.sk

www.kartel.sk

Stavebniny KARTEL Nitra na facebooku: