Detské Montessori centrum SKALKA Nitra - vynikajúca starostlivosť o vaše deti

dátum: 23.09.20-21:03

Máte doma dieťatko vo veku od 2,5 do 6 rokov a neviete sa rozhodnúť pre tú správnu škôlku, ktorá by sa o Vaše dieťa nielen postarala, ale ho aj vychovala? Novozrekonštruované Detské Montessori Centrum SKALKA Nitra sa o vaše dieťa postará a zabezpečí mu zdravý vývoj.

Detské Montessori centrum SKALKA Nitra - Dať dieťaťu slobodu neznamená ponechať ho samé na seba

Detské Montesssori centrum je súkromné zariadenie pre deti od 2,5 do 6 rokov. Kapacita detí je 18. Nachádzame sa na Kalvárii vo dvore Misijného domu Kalvária Nitra, kde sa nachádza Centrum Skalka. Sme súčasťou Centra Skalka, kde je veľká záhrada s preliezkami, šmykľavkami, pieskoviskom a veľký dvor.V okolí nášho centra je množstvo zelene, máme tu málý lesík, kam chodievame s detičkami na prechádzky. Medzi dalšími možnostami na rozvíjanie aktivít u detí sú priestory velkej terasy a záhrady. Veľká terasa predstavuje pre deti možnosť využitia hrať divadelné predstavenia alebo opekania si dobrôt. Naša terasa slúži deťom nielen na aktivity ale aj pre ich pokojné stravovanie vonku v letných mesiacoch. Deti vo velkej záhrade si sami sadia políčka s rôznou zeleninou, starajú sa o ovocné kríky a budujú si vzťah k prírode a jej darom.

Detské centrum Nitra

Našim cieľom je vytvárať v škôlke pokojnú a príjemnú atmosféru, priateľské vzťahy medzi deťmi a dospelými a pripraviť deti na povinnú školskú dochádzku. Poskytujeme bezpečné a šťastné prostredie, pre vaše deti. Hľadáme spôsoby, ako pomôcť deťom rozvíjať sa, učiť a to s rešpektom k ich osobnosti podľa svojho vnútorného učiteľa. Nehodnotíme deti, ale ich učíme, aby dokázali sami oceniť a dokončiť prácu. Podporujeme deti k vzájomnej komunikácii a spolupráci. Prvých 6 rokov života dieťaťa sú najdôležitejšie, vytvárajú sa základy, ktoré ovplyvňujú celý ich život.

Detské Montessori centrum Nitra

Na myšlienku založenia Detského montessori centra Skalka (ďalej DMC Skalka) nás priviedli rodičia detí, ktoré chodili ku nám do Centra Skalka. Samé sme videli, že deti touto metódou práce rastú pred našimi očami a rodičia malými pod otázočkami "nezaložíte škôlku?", nás podporovali ísť ďalej a nezostať len na rovine kurzov a dočasného opatrovania. Nesmieme zabudnúť na pátrov Verbistov, ktorí nám dali priestory a hlavne páter Stanislav Krajňák, ktorý naše nápady vždy "hlboko" premyslel a nakoniec prijal.

Sme tím ľudí, ktorých zaujala Montessori pedagogika, každého podľa jeho možností a schopností. Vnútorná sloboda, ktorá je naozaj živá a prítomná v tejto práci, nás viedla, aby sme vytvorili DMC Skalka na všetkých úrovniach vzdelávania - intelektuálneho, ale aj náboženského.

Detské Montessori centrum SKALKA Nitra - slávnostné otvorenie

Pozrite si vo videu slávnostné otvorenie Detského Montessori centra SKALKA Nitra:

 


Detské montessori centrum Skalka od 4/2019 je Dopytovo – orientovaný projekt. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 Centrum Skalka

Montessori Miniškôlka - adaptačné dopoludnie

Adaptačné dopoludnie je pre deti od 2 rokov, ktoré sa chystajú nastúpiť do škôlky. Počas troch hodín sa deti učia byť bez maminky a hrať sa v kolektíve svojich rovesníkov. Občas nám je aj smutno, poplačeme si, ale len na chvíľu, lebo tety nám rozumejú a s láskou nám pomôžu prekonať tento smútok a znova sa môžeme všetci radovať.

 

V pripravenom prostredí rozvíjame u detí samostatnosť v starostlivosti o seba a prostredie, s čím sa stretávajú v praktickom živote. Deti sa učia hygienickým a pracovným návykom a dokončovať činnosti. Učíme sa pripraviť prestieranie stola, nakrájame si ovocie, zeleninu, natrieme si chlieb či pečivo, uvaríme čaj a spoločne sa najeme. Potom sa pohráme, kreslíme si, učíme sa strihať, zapnúť si gombík či zips, zaspievame si, zacvičíme.

 

Adaptačné dopoludnia prebiehajú v 2 rôznych formách: buď 2 dni v týždni v čase od 8.00 do 12.00 alebo 4 dni v týždni v čase od 8.00 do 12.00 hodiny. V kolektíve je 8 detí, o ktoré sa starajú kvalifikované učiteľky s veľkou láskou a rešpektom. V cene škôlky majú detičky aj desiatu. Viac informácií o Montessori Miniškôlke nájdete TU.

 

 Detské Montesssori centrum prevádzkuje aj občianské združenie Centrum Skalka Nitra.

Tešíme sa na Vás a Vaše detičky!

Detské Montessori centrum SKALKA Nitra

Kalvária 3, 949 01 Nitra
Tel.: 0907 508 780, 0903 440 893, 037/776 94 17
E-mail: info@detskemontessoricentrum.sk

www.detske-montessori-centrum.sk

Nájdete nás aj na Facebooku: