Gymnázium, Golianova 68, Nitra „Byť vzdelaný a úspešný“

dátum: 05.04.20-10:49

Chceš študovať na kvalitnej škole so zameraním na jazyky? Alebo ťa láka možnosť zúčastniť sa zahraničnej praxe počas ktorej sa zdokonalíš v cudzom jazyku a praktických zručnostiach? Máš chuť prežiť bohatý stredoškolský život s množstvom zážitkov a príležitostí? Tak príď medzi nás.

Naše Gymnázium sídli na Golianovej ulici v Nitre. Škola má takmer storočnú históriu a dobré meno v Nitrianskom regióne. Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj. V externom hodnotení škôl sme získali titul: „škola s výbornými  výsledkami žiakov.“

Gymnázium Golianova Nitra

Študentom ponúkame:

Gymnázium Golianova NitraGymnázium Golianova Nitra

Bilingválni žiaci majú:

gymnazium golianova nitragymnazium golianova nitra

Čo by mal náš budúci študent vedieť:

Aký sú naši absolventi:

vychovaní – vzdelaní – úspešní

Absolventi školy sú mladí rozhľadení ľudia s vysokou úrovňou vedomostí a zručností v cudzích jazykoch, s kvalitnými vedomosťami v prírodovedných ale i spoločenskovedných predmetoch, dobre pripravení na štúdium na vysokej škole, doma aj v zahraničí.

Gymnázium Golianova Nitra

Čo je cieľom školy:

Gymnázium Golianova Nitra

Silné stránky školy:

gymnazium golianova nitragymnazium golianova nitra

gymniazium golianova nitragymniazium golianova nitragymniazium golianova nitra

Odkaz našich študentov pre záujemcov o štúdium

Od študenta – pre študenta

Milý študent, práve v tomto momente stojíš na prahu dospelosti svojím prvým dôležitým rozhodnutím, ktoré ovplyvní tvoje nasledujúce kroky životom.

Nechcem ťa vystrašiť, to nie, iba poukázať na možnosti, ktoré práve neisto držíš v rukách. Určite si už prešiel všetky zoznamy škôl, no ešte stále sa nevieš rozhodnúť. Dovoľ mi ti pomôcť. Prečo by si sa mal pridať práve k nám, ku goliankárom? Odpoveď je jednoduchá – sme rodina. Nielenže sme jedným z najlepších gymnázií v Nitre, ale ako som už spomenula, sme rodinou, ktorá pri sebe drží.

gymniazium golianova nitra

Okrem výborného kolektívu spoznáš kopu vtipných a talentovaných učiteľov, pestrý výber predmetov i seminárov a pre aktívnych jedincov aj krúžky či doučovania. V našich priestoroch sa nachádza jazyková škola, ktorá svojim hodnotením očarí nejedného študenta. Narazíš u nás na bufet plný dobrôt, jedáleň s možnosťou výberového obedu a sem – tam i na samoobslužné automaty. Pre milovníkov kníh sme vytvorili knižný kútik či knižnicu bohatú na akýkoľvek žáner.

gymniazium golianova nitra

Organizujeme kopec výletov, exkurzií či súťaží, bohaté na skúsenosti i zážitky. Ako väčšina škôl, aj tá naša sa môže hrdo pochváliť školským časopisom, ktorý okrem zaujímavých článkov obsahuje aj kupón neskúšania.

V prípade výskytu problémov v škole alebo osobnom živote, vždy je možnosť návštevy školskej psychologičky.

Pre pôžitkárov tu máme vynovenú oddychovú miestnosť, ba dokonca i saunu na spríjemnenie poobedňajších hodín.

Na záver by som chcela odkázať všetkým, ktorí majú chuť sa vzdelávať, pracovať na sebe a spoznávať nových ľudí, aby neváhali a prišli okúsiť skutočnú atmosféru nášho Golianka.

Napísala: Daniela Szabóová – študentka III.C triedy na Golianku

 

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Golianova 68, 949 01 Nitra

Sekretariát: 037/6409612

E-mail: gymgol@gymgolnr.sk

www.gymgolnr.sk