Predstavujeme fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v Medicínske centrum PROCARE

dátum: 19.06.21-20:37

Poliklinika PROCARE ponúka vyšetrenie v príjemnom prostredí, v ambulanciách vybavených modernou zdravotníckou technikou. Poskytuje všeobecnú aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť.

Poskytuje komplexné diagnosticko-preventívne prehliadky pre jednotlivcov aj firmy zamerané na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.

Poliklinika PROCARE ponúka:


- dostupnosť ambulancií každý pracovný deň od 7.00 hod.
- od 1.2. 2015 každú stredu ordinačná doba až do 17.00
- služby dermatokozmetiky v čase od 11.00 - do 19.00
- vyšetrenie bez čakania

O nových moderných postupoch, ktoré používajú vo fyziatricko-rehabilitačnom oddelení sme sa rozprávali s Mudr. Annou Bajcárovou, lekárkou tohto oddelenia.
S akými problémami prichádzajú za vami pacienti?
Na tomto oddelení pracujeme dve lekárky, s Mudr. Ľubicou Kováčovou riešime problémy prevažne s pohybovým ústrojenstvom, s pohyblivosťou ako takou, ktoré zahŕňajú ochorenia chrbtice, kĺbov a svalov. Ide o vrodené chyby alebo získané nesprávnymi pohybovými stereotypmi, preťaženie chrbtových svalov, poúrazové stavy, zlomeniny, osteoporózu.
Kedy začalo toto oddelenie svoju činnosť?
Prevádzka nášho oddelenia funguje od roku 1998, momentálne toto fyziatricko-rehabilitačné oddelenie bolo v lete zrekonštruované, bolo doplnené aj novým prístrojovým vybavením.
V čom je teraz výnimočné vaše pracovisko?
Našou osobitosťou a výnimočnosťou je kvalitne vyškolení personál. Všetci naši pracovníci absolventi vysokých škôl. Ovládajú najnovšie spôsoby liečení v oblasti liečebnej telesnej výchovy, v ochoreniach chrbtice, kĺbov a periférnych nervov. Taktiež sme výnimoční v rámci pracovného času, ktorý ponúkame v pracovných dňoch od 6.00-do 19.00 hod. Naše prístrojové vybavenie je nové, plne vyhovujúce všetkým potrebám.
Aké možnosti majú vaši pacienti?
Možnosť objednania na konkrétnu hodinu, je to pre nás samozrejmosť. Pracujeme so všetkými poisťovňami, ale riešime aj priamu platbu pri požiadaní pacienta.
Čo by ste odporúčali ako prevenciu pre nás všetkých?
Základ vidím v edukovaní obyvateľstva v správnom životnom štýle. V poslednej dobe pribúda najmä veľa detí s rôznymi ochoreniami v súvislosti s chybným držaním tela, čo sa prejavuje ako následok nedostatku pohybu. Sedavé zamestnanie je taktiež veľkým nepriateľom súčasnej doby.

Na vyšetrenie sa môžete objednať na recepcii: 037/321 33 13 alebo 037/321 33 20 od 7.00-15.00
alebo nitra@procare.sk
viac na www.procare.sk