Ateliér Médea Nitra - súkromná základná umelecká škola

dátum: 24.01.21-03:22

Neviete, ako by ste využili svoj voľný čas? Baví Vás umenie a chceli by ste rozvíjať Vaše schopnosti, či schopnosti Vašich detí? Súkromná, základná, umelecká škola Ateliér Médea Nitra Vám ponúka kurzy kresby, maľby, či keramického modelovania.

Nezabudnite na zápis do nového šk. r. 2020/2021

zapis do vytvarneho odboru medea nitra

zapis do vytvarneho odboru medea nitra

zapis do vytvarneho odboru medea nitra

SZUŠ Ateliér Médea Nitra - súkromná výtvarná škola

Projekt Ateliér Médea, Súkromná výtvarná škola, uzrel svetlo sveta v septembri 2000 na základe veľmi dobrých skúseností s výtvarníkmi - pedagógmi, ktorí sa venujú deťom a študentom s obrovskou láskou a tvorivým nasadením. Je to typ Súkromnej základnej umeleckej školy – výtvarného odboru, predtým Ľudovej školy umenia. Táto forma vzdelávania má v meste Nitra dlhodobú tradíciu a s tým spojenú popularitu medzi deťmi a rodičmi. Cieľom je kvalitné využívanie voľného času. Nácvik výtvarných techník a ich použitie pri vlastnej tvorbe je obsahom hodín od prípravného ročníka až po rozšírené štúdium.

sukromna umelecka vytvarna skola atelier medea nitrasukromna umelecka vytvarna sukromna skola atelier medea

SZUŠ Ateliér Médea Nitra - rozvíjanie zručností a práca v skupine

Naši študenti (bez rozdielu veku) v SZUŠ Ateléri Médea Nitra si svoje zručnosti a vedomosti overujú nielen na hodinách v ateliéri, ale aj doma, v škole, v prácach pre komunitu, v ktorej žijú. Táto „praktická stránka“ ich tvorby je časťou ich sebareflexie a hodnotenia vo vzťahu k spoločnosti, čo je mimoriadne dôležité pri formovaní osobnosti jedinca. Individuálne majú možnosť rozvíjať svoje remeselné zručnosti, no i svoje intelektuálne schopnosti. Práca v skupinách umožňuje vidieť viaceré originálne riešenia jedného výtvarného problému, čo je cesta k vnímavosti a vlastnému výtvarnému názoru.

sukromna vytvarna umelecka skola atelier medea nitrasukromna umelecka vytvarna skola atelier medea nitra

SZUŠ Ateliér Médea Nitra - výstavy umeleckých prác

Našu polročnú tvorbu prezentujeme výberom najlepších prác na verejných výstavách. Milovníci amatérskeho umenia, rodičia, príbuzní, priatelia, náhodní okoloidúci sú konfrontovaní s tvorbou, ktorá prináša radosť, celistvý rozvoj osobnosti a stimuly k novým myšlienkam. Aj malé zastavenie môže vyvolať obrovskú reakciu.

sukromna umelecka vytvarna skola atelier medea nitrasukromna umelecka vytvarna skola atelier medea nitrasukromna umelecka vytvarna skola atelier medea nitra

SZUŠ Ateliér Médea Nitra - kurzy pre každú vekovú kategóriu

Školský rok 2020/2021 je teraz na začiatku plný očakávania, čo všetko prinesie. Všetkým deťom, študentom, rodičom a dospelákom želáme, aby bol aspoň taký úspešný ako tie predchádzajúce.

sukromna vytvarna umelecka skola atelier medea nitrasukromna vytvarna umelecka skola atelier medea nitra

Pripravujeme kurzy pre:

sukromna umelecka vytvarna skola atelier medea nitraumelecka sukromna vytvarna skola atelier medea nitrasukromna umelecka vytvarna skola atelier medea

Kurzy plus:

atleriel medea nitraatelier medea

atelier medea nitraatelier medea nitra

atelier medea nitra

SZUŠ Ateliér Médea Nitra - súkomná základná umelecká škola

 

Piaristická 2, Nitra (budova STAPRINGU - vzadný vchod oproti Párovskému gymnáziu, ten istý vstup ako do Oriflame-u)
Tel.: +421 903 253 371
E-mail: info@ateliermedea.sk

 

www.ateliermedea.sk