Akademická Nitra: po dvoch rokoch opäť v Nitre

dátum: 22.01.21-16:20

Vysokoškolské folklórne súbory sa od 7. do 10. júla 2014 po dvoch rokoch opäť stretli v Nitre na jednom z vrcholných folklórnych festivalov na Slovensku – na 39. ročníku Akademickej Nitry.

Na Akademickej Nitre 2014 sa v uliciach mesta a v Divadle Andreja Bagara predstavilo 11 akademických súborov zo Slovenska a šesť zahraničných súborov z piatich európskych krajín. Hlavným organizátorom 39. ročníka Akademickej Nitry bola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluorganizátorom bolo mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Folklórna únia Slovenska a Západoslovenské folklórne združenie. Festivalu sa zúčastnili špičkové slovenské akademické súbory Borievka, Ekonóm, Gymnik, Hornád, Mladosť, Poľana, Ponitran, Stavbár, Torysa, Váh a Zobor. Zo zahraničia ste mohli vidieť české súbory Čtyřlístek a Poľana, Russkaja pesnja a Zalatoje černozemje z Ruska, maďarský Folkmanushowk , taliansky MOROLO “Chigli de'Mbrolo” a Skalni z Poľska. Vrcholom festivalu bol galaprogram s vyhlásením výsledkov súťaže v nitrianskom Divadle Andreja Bagara.

Súťažná prehliadka tvorby domácich a zahraničných súborov je už tradične miestom stretnutia množstva priaznivcov, aktívnych interpretov a samotných tvorcov scénických foriem hudobného a tanečného folklóru. Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.


Program festivalu:
UTOROK 8. JÚLA
11.00 h Tlačová konferencia
ŠD A. Bernoláka

 

 

Fotogaléria na tomto odkaze

15.00 h Akademická Nitra mestu a kraju
vystúpenie folklórnych súborov v uliciach Nitry
pešia zóna


17.30 h Prvý súťažný večer
Veľká sála Divadla Andreja Bagara

 Fotogaléria na tomto odkaze


STREDA 9. JÚLA
10.00 h Stretnutie zástupcov súborov s najvyššími predstaviteľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitry a rektormi SPU a UKF
koncertná sála Župného domu


15.00 h Akademická Nitra mestu a kraju 
vystúpenie folklórnych súborov v uliciach Nitry
pešia zóna
 

17.30 h Druhý súťažný večer
Veľká sála Divadla Andreja Bagara

ŠTVRTOK 10. JÚLA
18.00 h Reprezentačný galaprogram
Veľká sála Divadla Andreja Bagara

 Fotogaléria na tomto odkaze