Rektorom UKF Nitra je prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

dátum: 18.10.21-15:52

V pondelok 7. apríla 2014 bol Akademickým senátom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zvolený kandidát na rektora univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický. Prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., sa ujal svojej funkcie po vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky dňa 2. júla 2014.Slávnostná inaugurácia bola spojená s otvorením školského roka.

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z dedinky Rybany pri Bánovciach nad Bebravou, ale korene mám aj v Nitre, nakoľko môj otec pochádza z obce neďaleko Nitry - konkrétne z Cabaja. Po strednej škole, som študoval na matematicko- fyzikálnej fakulte učiteľský odbor matematika – fyzika. Myšlienka stať sa učiteľom sa zrodila určite pod vplyvom domáceho prostredia, nakoľko rodičia sú učitelia. Od malička som sa doma stretával s problematikou vzdelávania, takže mi prišlo úplne prirodzené pokračovať v tom, v čom som vyrastal, teda ísť po vzore rodičov na učiteľskú dráhu.

Ako ste sa dostali do Nitry?

Po skončení vysokej školy v Bratislave som začal riešiť svoju bytovú otázku a Nitra sa mi zdala vhodným a reálnym riešením. Prijal som teda pracovnú ponuku z vtedajšej Pedagogickej fakulty a následne na to prišla za mnou aj moja, vtedy ešte budúca manželka. Obaja sme sa usadili v Nitre a natrvalo tu zapustili svoje korene. Určite s odstupom času toto rozhodnutie neľutujem, Nitra je veľmi pekné mesto a myslím, že by som v Bratislave nedokázal žiť.

Keďže ste v škole prežili väčšinu svojho života, viete porovnať v čom je cítiť najväčší rozdiel školy v minulosti a v súčasnosti?
Myslím si, že tu nastali len také zmeny, aké sme všetci chceli. Žiak bol v minulosti len prijímateľom vedomostí, bola síce väčšia disciplína, ale na druhej strane žiaci neboli natoľko samostatní. Terajší maturanti sú odvážnejší, sebavedomejší, vedia svoje vedomosti a svoje postavenie predať. Výhrady mám voči tomu, že celá súčasná koncepcia vzdelávania upustila od poznatkovej sféry a študentom to určite chýba. V tom vidím rozpor.

Ako vnímate fakt, že učiteľ sa v očiach študentov stal osobou, ktorej nesporne klesla rokmi autorita a čím si to vysvetľujete?
Pozícia, do ktorej sa dnešný učiteľ dostal nie je dobrá. Predtým bol rodič a učiteľ na rovnakej pozícii a ich cieľom bolo spoločnými silami vychovávať mladého jedinca. V súčasnosti sa učiteľ dostal na opačnú stranu voči pozícii rodiča, rozbila sa tak súdržnosť, ktorá si vzájomne pomáhala pri výchove a vzdelávaní mladého človeka. Obávam sa, že vzniknutá situácia spôsobí v blízkej budúcnosti vážne problémy. Ak sa spoločnosť „nezobudí“, bude to mať o možno 10 rokov taký dosah na pozíciu učiteľa, že nebude mať reálne kto učiť. Z môjho pohľadu učiteľa fyziky už v súčasnosti vieme, že tento predmet na školách vyučuje približne len možno 1/3 kvalifikovaných odborníkov. Ostatní vyučujúci len predmet suplujú.

Máte vyštudované dva odbory, ktoré nie sú veľkým lákadlom pre študentov. Vaša fakulta však urobila veľký krok vpred v rámci propagácie predmetu fyzika. Čo by ste poradili svojim kolegom, aby pre tento predmet získali viacej záujmu u študentov?
Tento problém ma trápi už dlhšie. Naše výsledky s deťmi sú po viacerých aktivitách diametrálne odlišnejšie. Deti na základných školách, ktoré prešli našimi aktivitami sú pozitívne nabité voči fyzike, a preto si myslím, že fyzike sa dá rozumieť, ale nedá sa učiť na malom priestore. V súčasnosti sa znižuje počet hodín fyziky a deti sa za krátky čas musia naučiť veľké kvantum látky. A to si myslím aj pri matematike. Aj tento predmet sa dá podať tak, aby deti zaujal.

Ako nový rektor preberáte kormidlo na univerzite, chcete niečo v zásade meniť a na čom chcete stavať?
Univerzita je nastavená dobrým smerom a zásadne veľké zmeny nechcem robiť. Samozrejme, že chcem tú univerzitu niekam posunúť. Univerzita už svojím názvom naznačuje, že poskytuje univerzálne- všeobecné vzdelania, a to my ešte neposkytujeme. Takže sa máme stále ešte v čom zlepšovať.

Ako budete riešiť ubytovanie pre študentov v rámci vašej univerzity?
Čiastočne sme vyriešili situáciu kúpou internátu od SPU, taktiež máme odkúpenú budovu, ktorú my pracovne voláme brezový háj a ten, keď sa nám podarí opraviť, myslím, že budú naše ubytovacie kapacity dobré v porovnaní s demogarfickou krivkou spoločnosti.


Ako budúci rektor nebudete mať čas sa venovať „učiteľovaniu“, nebude vám to ľúto?
Nechcem stratiť kontakt so študentmi, tak to bolo aj keď som doteraz pôsobil ako dekan fakulty. Preto mám už dohodnutý pevný rozvrh na budúci školský rok. Neviem síce, ako to budem zvládať, ale pevne verím, že sa to bude dať skĺbiť.

Ako trávite svoj voľný čas?
Tých voľnočasových aktivít je rokmi pomenej. Som rád, keď svoje voľno môžem stráviť spolu s rodinou, mám rád v lete turistiku, blízko mám k prírode. V mladosti dominoval vzťah k športu, teraz je to už len také pasívne. Rád zájdem do divadla alebo aj na nejakú výstavu.

 

Daniela Hrnčárová