Prosím, zoznámte sa…

dátum: 16.10.21-11:42

Zoznámte sa s riaditeľkou medicínskeho centra PROCARE Nitra, Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH

1.Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a odkedy pôsobíte ako riaditeľka PROCARE?

Od skončenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, žijem a pracujem v Nitre. Externe som ukončila doktorandské a postgraduálne štúdium. Moje postgraduálnom štúdium

bolo zamerané na riadenie vo verejnom zdravotníctve: Master of Public Health (M.P.H.).Dizertačnú prácu som spracovala na problematiku motivácie zdravotníckych pracovníkov.

Riaditeľkou dvoch polikliník: MC Nitra a poliklinika Sereď som sa stala vo februári 2011.

2. Aké zameranie má Vaša moderná poliklinika?

ProCare poliklinika je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť s pridanou hodnotou pre klienta prispieť k zlepšeniu

jeho zdravotného stavu a kvality života. Poliklinika ponúka vyšetrenia v príjemnom prostredí v ambulanciách vybavených modernou zdravotníckou technikou. Svojim klientom poskytuje

všeobecnú ambulantnú starostlivosť aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odboroch gynekológia, sexuológia, rádiológia - sonografia a digitálna mamografia, neurológia,

otorinolaryngológia, oftalmológia, ortopédia, psychiatria, stomatológia a dentálna hygiena, urológia, fyziatria a liečebná rehabilitácia, imunoalergológia, gastroenterológia, diabetológia,

kardiológia. Zároveň poskytujeme platené služby v oblasti dermatokozmetiky.

3. Čím ste výnimoční, aké zdravotnícke služby poskytujete?

Realizujeme komplexné preventívne prehliadky, ponúkame klientom, ale aj spoločnostiam možnosť objednať sa na špecializované prehliadky, ako napr. OftalCare – zameranú na

vyhľadávanie a prevenciu očných chorôb a porúch zraku; KardioCare – posúdenie zdravotnej kondície srdcovo-cievného systému, s cieľom predchádzania infarktu, mozgovej príhode

a cievnym ochoreniam; GastroCare zamerané na tráviaci trakt, a to na funkčné alebo organické poruchy zažívania a trávenia. Rovnako realizujeme EEG vyšetrenia a disponujeme

s neurologickým stacionárom na infúznu terapiu. Poskytujeme komplexné stomatologické vyšetrenie a dentálnu hygienu, rehabilitačné programy, doplnkové platené programy.

Mamografické vyšetrenie realizujeme digitálnym mamografom s krátkymi čakacími dobami a s výsledkom v deň vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie plodu realizujeme 3-4D

sonogafom, sonograficky vyšetrujeme bedrové kĺby u novorodencov. Ročný počet návštev u lekárov v MC Nitra je okolo 153 tisíc klientov. Klientom ponúkame

možnosť zakúpenia programu celoročnej starostlivosti BasicCare s benefitmi celoročnej zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára, gynekológa, ako aj u všetkých špecialistov.

Naším klientom ponúkame rozsiahlu zdravotnú starostlivosť a naším cieľom je vytvoriť im také podmienky, aby sa o svoje zdravie starali a venovali mu príslušnú pozornosť a čas.

Našich klientov objednávame na určený čas prostredníctvom call centra a všetci klienti majú elektronickú zdravotnú kartu v rámci sieti ProCare.

4. Čo si myslíte o ľuďoch - pacientoch, pociťujete zlepšenie čo sa týka potreby prevencie pred chorobami a čo by to mohlo ešte zlepšiť?

Pacienti nie sú celkom pripravení vyhľadávať lekára za účelom prevencie, obyčajne navštívia lekára až keď majú zdravotné problémy. Naša spoločnosť aktívne pozýva svojich klientov na

preventívne prehliadky, čo je ďalšou výhodou pre našich klientov. My si pamätáme, aj keď oni zabudnú. Čo sa týka prevencie pred chorobami, podľa môjho názoru, by zdravotné poisťovne mohli

poskytovať bonusy pre klientov, ktorí nefajčia, majú správnu životosprávu a navštevujú lekárov s cieľom prevencie, napr. formou nižších doplatkov na lieky. Aj zmenou politiky

poisťovní by sa mohlo prispieť k zvýšeniu prevencie obyvateľov Slovenska.

5. Ste riaditeľka, manažérka súkromného zdravotníckeho zariadenia, máte aj Vy strachpred lekármi?

Domnievam sa, že každý má rešpekt pred lekárskym vyšetrením, lebo pre každého z nás je zdravie najvyššia hodnota. A preto, je dôležité sa starať o zdravie, nepodceňovať varovné

signály a vážiť si vlastné zdravie. Každý by mal investovať do svojho zdravia, a to aktívne cvičením, zdravou životosprávou, ako aj prostredníctvom preventívnych prehliadok, ako aj

chodiť pravidelne na stomatologické kontroly, na dentálnu hygienu, rehabilitačné cvičenia a pod.

6. Máte na svojich pleciach starostlivosť, manažovanie dvoch polikliník, máte čas naoddych a teda čomu sa vo voľnom čase venujete?

Samozrejme, aj ja oddychujem. Pre mňa je oddych, keď môžem byť doma s mojou rodinou a priateľmi. Keď mám čas na rozhovory s mojimi dcérami, s manželom, so sestrou alebo

s kamarátkami. Oddychujem, keď čítam knihu alebo keď si pozriem film v kine, ktorý má v sebe príbeh.

 

Daniela Hrnčárová