Úver len za 2,99 % pre vaše lepšie bývanie

dátum: 06.10.22-15:53

Určite by sa aj vám páčilo, ak by váš bytový dom získal novú fasádu a okná. A tiež ak by ste už viac nemuseli platiť za drahé teplo, ktoré neefektívne uniká cez netesniace okná, a nezateplené obvodové múry či strechu do ovzdušia.

 

Je overené, že celková obnova bytového domu môže vlastníkom bytov ušetriť aj viac ako 50 % na platbách za energie. Usporí sa v budúcnosti, ale platiť za obnovu a je treba hneď. „Situácia si preto vyžaduje silného, zodpovedného a stabilného partnera. V tomto prípade je výborným riešením stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, ktorá má 13-ročné skúsenosti s financovaním obnovy bytových domov,“ hovorí okresná riaditeľka PSS, a. s., Ing. Edita Nováková.

Nízky úrok na celé štyri roky

Najväčšia stavebná sporiteľňa na Slovensku už od roka 2000 poskytuje finančné prostriedky aj na obnovu bytových domov. Ak potrebujete úverové prostriedky na obnovu svojho bytového domu čo najskôr, hoci aj ihneď, teraz je naozaj vhodný čas stretnúť sa s obchodným zástupcom PSS, a. s.

Právnické osoby môžu až do konca októbra 2013 požiadať o úver na obnovu bytového domu s úrokom len 2,99 % ročne. Zvýhodnená úroková sadzba platí nasledujúce 4 roky od schválenia úveru. Po uplynutí 48 mesiacov sa úrok zmení na sadzbu bez zvýhodnenia od 4,49 % do 5,79 % ročne v závislosti od výšky úveru,“ vysvetľuje Ing. E. Nováková s tým, že čím je výška úveru vyššia, tým nižší bude úrok úveru po uplynutí doby zvýhodnenia. Navyše tieto úrokové sadzby sú o 0,3 až 0,6 % nižšie ako pri predchádzajúcej akciovej ponuke PSS, a. s.

Poskytnutie prostriedkov prostredníctvom úveru XXL konštant so zvýhodneným úrokom nie je podmienené predchádzajúcim sporením na účte stavebného sporenia. Doba jeho splatnosti je 20 alebo 25 rokov. Ponuka nie je objemovo obmedzená a prostredníctvom tohto úveru je možné financovať až 100 % plánovaných úprav v bytovom dome. Výška úveru závisí len od schopnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov tvoriť fond opráv tak, aby to stačilo na splácanie poskytnutého úveru.

Sporením k výhodnému stavebnému úveru

Okrem okamžitého úveru na obnovu odporúčam využiť možnosť výhodne zhodnocovať prostriedky fondov bytového domu na účtoch stavebného sporenia. PSS, a. s., úročí vklady sporiteľov garantovaným úrokom až 2 % ročne počas celej doby trvania účtu zmluvy o stavebnom sporení,“ pokračuje Ing. E. Nováková.

Spoločenstvá vlastníkov bytov majú nárok aj na štátnu prémiu. Na každé štyri byty v bytovom dome spravované spoločenstvom vlastníkov bytov pripadá jedna štátna prémia, maximálne 66,39 € ročne. Po splnení podmienok získava právnická osoba zákonný nárok na stavebný úver s nízkym a tiež garantovaným úrokom už od 2,9 % ročne. Navyše PSS, a. s., od 1. júla 2013 poskytuje stavebné úvery až do výšky 50 tisíc € aj bez skúmania bonity bytového domu.

Bezplatné energetické posúdenie

Výhodou právnických osôb, ktoré v PSS, a. s., požiadajú o úver je, že spolu s finančnými prostriedkami na obnovu bytového domu získajú nárok aj na bezplatné energetické posúdenie bytového domu. To je predpokladom pre správne naplánovanie jednotlivých na seba nadväzujúcich prác,“ uzatvára Ing. E. Nováková a dodáva, že v Prvej stavebnej sporiteľni dostanete tiež na mieru šité konzultácie a Kartu výhod. S ňou môžete nakupovať v približne 800 firmách stavebný materiál a služby so zľavou až do výšky 50 %.

Výhodnosť a komplexnosť ponuky PSS, a. s., naozaj stojí za zváženie.

Viac informácií získate u obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne alebo na www.pss.sk.

 prvá stavebná sporoteľna

na fotografii: Okresná riaditeľka Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Edita Nováková