Servisný program Ekonomických stavieb

dátum: 25.09.22-00:35

Revolučný. Inak túto novinku, ktorá prinesie razantnú zmenu vo vzťahu klient - stavebná firma, nejde pomenovať. Ekonomické stavby sa stávajú prvou stavebnou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexný záručný, ale tiež pozáručný servis domov svojich klientov. „Bývanie v krásnom dome je predovšetkým radosť. Pravidelné servisné prehliadky našimi odborníkmi zabezpečia bezstarostné užívanie domu na desiatky rokov dopredu.“ hovorí david Mencl, generálny riaditeľ spoločnosti ekonomické stavby.

Vaša nová služba vychádza z novej fi lozofi e zostať s klientom navždy. Čo si máme pod slovom navždy predstaviť?

Rok 2012 je rokom ďalšieho významného posunu našej služby klientom. Doposiaľ sme sa sústredili prevažne na prínos nových programov a výhod spojených so samotnou stavbou domu a prípravou pred stavbou. Chceme svojim  klientom zostať nápomocní už navždy. Jednoducho počas celej doby užívania domu. Päťdesiat rokov, možno aj dlhšie.

Katka 23, dispozícia 3+1, splátka v programe Génius - 321€ s DPH mesačne.

Nerozumiem presne, ako môžete byť klientom užitoč ní aj vtedy, keď už bývajú?

Je veľa výhod, ktoré bývajúcim klientom budeme prinášať. Dnes začíname spustením servisného programu, pripravujeme kupónovú knižku, v ktorej naši bývajúci klienti nájdu množstvo zliav. Samozrejmosťou bude neustála optimalizácia hypotekárnych úverov a rôzne akčné ponuky našich partnerov.

Dobre. Poď me teda čitateľom vysvetliť, čo Servisný program znamená. Aké výhody prinesie?

Segment stavebníctva bytov a rodinných domom trpí veľkým neduhom v podobe nefungujúcich záručných opráv. Bohužiaľ ani veľkí stavitelia svoje záručné povinnosti neplnia, o malých spoločnostiach nehovoriac. Tento problém si  uvedomujeme. V ES sme posledné tri roky venovali obrovské úsilie tomu, aby záručné opravy u našich klientov fungovali spoľahlivo. Chceme však učiniť ešte ďalší krok. Nechceme čakať na prípadné hlásenie chyby klientom. V novom
servisnom programe zostaneme v trvalom spojení s domom. Každý rok sami vykonáme dôkladnú prehiadku domu a zistíme, či nie je potrebné vykonať záručné opravy. Pri prehliadke zároveň klientovi pomôžeme s bežným servisom domu. Nastavíme okná, skontrolujeme systém kúrenia, dopustíme vodu. Jednoducho skontrolujeme dom a urobíme všetky drobné zásahy na dome. Na konci záručnej doby po troch, piatich či desiatich rokoch, urobíme väčšiu údržbu tak, aby dom bol na konci záruky ako nový.

Program však bude pokračovať aj po skončení záruč nej doby, ak sa nemýlim?

Áno, a v podstate rovnako. Aj po skončení záručnej doby každý rok v zmluvnom termíne vykonáme dôkladnú kontrolu domu. Pri tejto príežitosti pomôžeme aj s nastavením potrebného.

Aká bude cena tejto služby pre klientov?

U klientov ES tento program nevnímame ako biznis. Služba nebude spoplatnená. Klient ES nebude za túto službu platiť nič. Budeme sa o svoje domy starať pre väčšiu radosť z vlastnej práce a pre radosť našich klientov. Dnes si môžeme dovoliť robiť veci pre svoju radosť a klientov, bez potreby generovať na každej službe zisk. Je možné, že neskoršie túto službu ako spoplatnenú ponúkneme aj záujemcom, ktorí bývajú v domoch, ktoré sme nestavali. S  istotou však môžem sľúbiť, že klienti ES budú mať túto službu bezplatne.

Lenka 14, dispozícia 4+1+G, splátka v programe Génius - 535€ s DPH mesačne.

Rozumiem tomu tak, že veľa rokov budete každý rok navštevovať každý vami postavený dom a realizovať v ňom servisné prehliadky? Neurazíte sa, keď vám  poviem, že to znie ako neuveriteľný nápad?

V ES milujeme neuveriteľné nápady. Sme šťastní pokiaľ ich dokážeme priviesť k životu. Počítame s tým, že budeme napr. päťdesiat rokov v kontakte s každým z našich domov. Dokonca sa pokúsime túto službu postupne zaviesť aj  v už postavených domoch.

Pri niektorých domoch sa menia majitelia. Budete túto službu poskytovať aj tam, kde sa majiteľ zmenil?

V prvom kole tento program poskytujeme len našim klientom. V rozvojovom pláne tohto programu uvažujeme aj s možnosťou zotrvania služby aj v prípade zmeny majiteľa. Túto možnosť budeme vyhodnocovať po dvoch rokoch  fungovania servisného programu. Pomoc pri prípadnom predaji, je ďalšou zo služieb bývajúcim klientom. Vieme svoje domy predať lepšie, ako realitné kancelárie. Pokiaľ náš klient potrebuje dom predať, pomôžeme. Vykonáme  drobné opravy domu, vydáme osvedčenie akosti stavby a hlavne ponúkneme dom klientom, ktorí k nám vo veľkom počte chodia. V takomto prípade je pokračovanie servisného programu pravdepodobné aj u nového klienta.

Váš nový program sa zdá byť úžasným zvýšením komfortu pre klientov bývajúcich vo vašich domoch. Ako táto myšlienka vznikla? Kto bude prehliadky v domoch realizovať?

Nápad na tento program vznikol pred štyrmirokmi. „Raz nebudú musieť klienti písať, že majú chybu. Sami budeme domy kontrolovať...“ Vtedy to bola fantázia, ktorá sa dnes stala realitou. Naviac aj dnes sme so svojimi klientmi v kontakte. A tak priamo od klientov vieme, čo potrebujú a čo ich poteší. Na malú údržbu domu majú klienti stále menej času. Naviac veľa našich klientov si chce v radosti užívať svoj dom a nechce s ním mať žiadne starosti. A to je  podstata nášho nového programu. Zvyšovať radosť z domu tým, že preberieme na sebe povinnosť kontroly a drobných zásahov. Naviac, skoré riešenie chýb je ľahké. Chyba riešená neskoro je aj pre nás zbytočne veľkým  nákladom. Servisné prehliadky bude realizovať manažér stavby, ktorý dom staval. Využijeme tak jedinečnú vlastnosť ES, ktorou je minimálna fluktuácia zamestnancov. Môžeme tak klientovi dopriať ten komfort, že svojho manažéra stavby pozná už z doby stavby domu. Vo väčšine prípadoch medzi klientom a kolegom, ktorý stavbu riadil, fungovali výborné vzťahy, preto v nich budeme pokračovať.

Pohranická ulica 391,
951 01 Štitáre
telefón: +421 37 655 99 11
fax: +421 37 655 99 13
mobil: +421 903 571 471
e-mail: info@ekonomicke-stavby.sk

www.ekonomicke-stavby.sk