Individuálny projekt na Váš dom ZDARMA!

dátum: 06.10.22-15:12

Napriek veľkému množstvu typových projektov rastie požiadavka po individuálnom riešení domov. Snaha odlíšiť sa a prispôsobiť si bývanie vlastným potrebám je hnacím motorom tohto vývoja. „v ekonomických stavbách priania našich klientov vnímame veľmi citlivo. S projektom zdarma klient získa dom presne podľa svojich predstáv a ušetrí nemalé peniaze,“ vraví Emília Repľová, manažérka projektu spoločnosti ekonomické stavby.

Aké sú obmedzenia tohto programu? Aký projekt mi už nepripravíte?

Naše projekčné kapacity sú primárne určené pre klientov ES, ktorým dom staviame. Toto je teda hlavné obmedzenie. Táto služba je určená výhradne pre našich klientov. Ide o neziskovú činnosť a toto obmedzenie je preto nutné. Pri riešení individuálneho projektu svojich klientov neobmedzujeme. Disponujeme širokou škálou projektantov, ktorí dohromady tvoria značný znalostný potenciál. Pri tvorbe projektu vieme pracovať s väčšinou používaných materiálov a technológií. Klient tak na svojom vlastnom riešení pracuje celkom slobodne. Prirodzene vytvárame projekty rodinných domov. Projekt benzínovej pumpy u nás získať nemôžete.

Pripravíte mi projekt, kde časť domu bude nebytový priestor k podnikaniu?

Áno. Realizovali sme projekty, kde časť domu bol byt a druhá detské zdravotné stredisko. Často kombinácie s kancelárskymi priestormi, alebo napríklad kadernícky salón. Možností je naozaj veľa. Teda áno, vytvoriť individuálny  projekt, kde niektoré priestory domu slúžia k podnikaniu je možné. Veľmi často sme stavali domy, kde časť slúžila k prenájmu ubytovania. Príjmom z ubytovania potom naši klienti hradili svoju hypotéku.

Vo Vašich materiáloch som  sa dočítala, že mi pripravíte aj projekt podľa fotky domu, ktorý sa mi páči?

Áno. Skutočne k nám klienti často prichádzajú s fotkou domu, ktorý sa im páči. Často s fotkou zo zahraničnej dovolenky. Rozprávame s klientmi, čo sa im na dome z fotky páči. Aké sú ich potreby k dispozičnému riešeniu a vyprojektujeme im dom podľa ich zamilovaného domu z fotky. Druhým modelovým príkladom sú klienti s obrázkami, ktoré nájdu na internete. Každému se pokúšame vyhovieť a vyprojektovať dom podľa jeho predstáv. Nevychádzame  však zo žiadneho domu, len z podkladov, ktoré klient prinesie. Tieto upravíme do veľkosti, ktorú klient potrebuje. A prirodzene všetko prispôsobíme pozemku, kde bude dom stáť. Ide o pomerne náročný proces, výsledok však stojí za to.

Teoreticky u Vás takto môžu zákazníci požadovať aj domy iných staviteľov?

Áno, to sa pochopiteľne stáva často. Niekomu sa páči konkrétny dom, ale nevyhovuje mu napríklad prístup staviteľa ku klientom, alebo nechce platiť zbytočne vysokú cenu. Aj v takom prípade našemu klientovi vyhovieme a vytvoríme  individuálny projekt podľa jeho predstavy. Prirodzene postupujeme tak, aby sme neporušili autorské práva.

Naozaj dostanú celý individuálny projekt zdarma? Ako je to možné? Má to nejaký háčik?

Žiadny háčik. Podmienkou pre získania projektu zdarma je, aby ste boli klientom ES, ktorému postavíme dom. Vzhľadom k veľkému množstvu postavených domov cenu projektu zaplatíme lepšími podmienkami u dodávateľov stavebných materiálov. Projekt zdarma je jedna z našich veľkých bonusových výhod.

Pokiaľ by som si nechala pripraviť projekt a potom sa rozhodla dom nestavať, aj potom získam projekt zdarma? Prípadne koľko ma bude práca projektanta stáť?

Projekt zdarma je spojený s výstavbou domu. Pokiaľ klient dom nepostaví, potom nie je možné poskytnúť výhodu projektu zdarma. Cena projektu bude rovnaká ako v každej inej projekčnej kancelárii. Cenu odvedenej práce v takom  prípade účtujeme platným a záväzným cenníkom projekčných prác. Cena sa pohybuje odhadom okolo 8 % rozpočtových nákladov stavby. Pri dome za 100 000 Eur môže byť teda náklad na projekčné práce až 8 tis Eur. Inými slovami,  tento náklad klientom ušetríme pokiaľ dom postavíme. Za ušetrených 8 tis. Eur sa už dá zabezpečiť pekné zariadenie do domu. Preto považujeme tento náš program za skutočne zásadný.

Ako dlho budem na vytvorenie individuálneho projektu čakať?

Vytvorenie projektu bežného domu trvá 4 mesiace. Pri náročných projektoch, kde sme riešili veľmi zložité zadanie, doba tvorby projektu bola 5 mesiacov. Vytvoriť individuálny projekt nie je extrémne časovo náročné. Oproti typovým projektom je doba na prípravu dlhšia o dva mesiace. S ohľadom na desiatky rokov užívania domu ide o rozdiel skutočne zanedbateľný.

Patríte k veľkým obhajcom tohto spôsobu projektovania, kde vidíte najväčšie výhody?

Uvedomujem si veľa výhod. Niekoho jednoducho nadchne mať presne taký dom aký si zamiloval. Pre iného bude veľkou výhodou prispôsobenie riešenia domu potrebám rodiny a to do najmenších detailov. Všetci asi ocenia  dokonalé osadenie domu do konkrétneho miesta kde bude dom postavený. Výhod individuálneho projektu je skutočne veľa. Nevýhodu naopak vidím len jednu. Bežný individuálny projekt je skutočne nákladný. Túto nevýhodu sme  odstránili naším programom, kedy klient ES získa projekt skutočne zdarma.