Centrum Skalka Nitra - denné letné tábory

dátum: 30.07.21-22:07

Občianske združenie Centrum Skalka Nitra, ktorého cieľom je vytvoriť OáZu v meste v rodinnej atmosfére a dôvere pre všetkých, organizuje tento rok množstvo detských letných táborov s rôznou tematikou.

Príjemné prostredie s kúskom histórie

Sme občianske združenie Centrum Skalka. Naším cieľom je vytvoriť OáZu v meste v rodinnej atmosfére a dôvere pre všetkých. Zameriavame sa na prácu s rodinami, deťmi, mládežou, dospelými i seniormi.

centrum skalka nitra

Občianske združenie Centrum Skalka, o.z. vzniklo ako dobrovoľná záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej činnosti svojich členov. Na všetky aktivity a svoju činnosť zháňa peniaze samo. Nie je rozpočtovou organizáciou, nie je podporované ani financované samosprávou, cirkvou, žiadnou inou inštitúciou ani politickou stranou.

centrum skalka nitra

Cieľom združenia je umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev medzi deťmi, mladými, dospelými ale aj seniormi.

Ponuka programov pre rodiny s deťmi

• programy pre deti predškolského veku so zameraním na rozvoj osobnosti dieťaťa, na adaptáciu dieťaťa na nové prostredie, na prirodzené včlenenie do kolektívu
• vedenie a sprostredkovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v oblasti jazykov, spoločenských vied, estetiky, etiky, vedy a techniky, telesnej výchovy a športu
• organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výletov a táborov, zahraničných pobytov, vzdelávacích programov
• organizovanie seminárov o zdravom životnom štýle v duchu kresťanskej výchovy
• kurzy pre tehotné ženy a podpora dojčenia
• pomoc rodinám v oblasti výchovy a vzdelávania detí, ako aj pri riešení problémov
• podpora vzdelávania rodín, manželov, detí a mládeže
• rozvíjať sociálne zručnosti rodičov, aby sa v budúcnosti mohli úspešne uchádzať o pracovné miesto
• vytvoriť priestor pre viacgeneračnú komunikáciu
• odborné poradenstvo, poskytovať priame a sprostredkované služby najmä v sociálnom, právnom a psychologickom poradenstve, v sociálnoprávnej ochrane, v informačno-komunikačnej a výchovno – vzdelávacej oblasti

Centrum Skalka sa snaží sprístupniť i handicapovaným deťom a vytvoriť priestor pre ich integráciu, sprostredkovať rodičom handicapovaných detí stretnutia s ľuďmi s rovnakými problémami. Organizuje a sprostredkováva aj voľno časové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Vytvára priestor pre osamelých rodičov na získavanie nových sociálnych zručností.

centrum skalka nitracentrum skalka nitra

Tábory pre deti na každé ročné obdobie 

Radosť detí, ktorú prežili v našich letných denných táboroch a potreba rodičov zabezpečiť počas voľných dní zmysluplný program svojim ratolestiam, nám dáva možnosť organizovať pre Vaše deti okrem jesenných, zimných, letných aj víkendové denné tábory.Tento rok ponúkame pre Vaše deti veľké množstvo táborov s rôznym zameraním, kde si každé nájde čo ho baví. Prihlásiť sa môžete cez internet a v prípade, že máte viac detí, ponúkame súrodenecké zľavy.

centrum skalka nitra

Vďaka nám získate čas, aby ste sa nemuseli stresovať ako zabezpečiť deň, keď sú prázdniny, alebo predvianočné/veľkonočné nakupovanie či upratovanie.

centrum skalka nitra

Sme tu pre Vás aj s našimi animátormi, ktorí sa radi s Vašimi ratolesťami zabavia, zašportujú, podučia v rozličných tvorivých dielňach, ale aj duchovne načerpajú. Ich radosť z práce, ktorú vykonávajú je ohodnotená priateľstvami, ktoré si so svojimi malými priateľmi vytvorili počas denných táborov.

Viac o našich táboroch nájdete tu.

Centrum Skalka Nitra - úradné hodiny

Sme tu pre Vás:

Po: 09:00 - 17:00

Ut:  -

St: 09:00 - 17:00

Št: 09:00 - 12:00

Pi: 09:00 - 13:00

Vo svojom voľnom čase môžete u nás tvorivo prežiť nezabudnuteľné chvíle. Nájdite si u nás jednorázovú alebo pravidelnú aktivitu a staňte sa našimi členmi! Príďte si oddýchnuť, uvoľniť sa i duchovne načerpať. Cíťte sa ako u seba doma!


Občianské združenie Centrum Skalka prevádzkuje aj Detské montessori centrum Skalka.

 

Centrum Skalka Nitra

 

Kalvária 3, 949 01 Nitra

telefón:  0907 508 780, 0903 440 893, 037/776 94 17

e-mail: centrumskalka@centrumskalka.sk

 

www.centrumskalka.sk

Nájdete nás aj na Facebooku