hľadať

Profily osobnostíviac osobností 
Bleskové rozhovory


viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie) 

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek)

 
 


 

 

 


Počasie dnes

Teplota:
Smer vetra:


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre - rozvíjaj svoj talent

dátum pridania: 12.10.21-09:09

Patríš medzi žiakov, ktorých baví fotografovanie, výtvarné umenie či grafický dizajn? Hľadáš strednú školu, ktorá ti pomôže posunúť tvoj talent na vyšší level? Súkromná škola umeleckého priemyslu v Nitre je tou správnou voľbou pre Teba!

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre - miesto tvorivosti a kreativity

Svoju činnosť začala ako Súkromná stredná umelecká škola v roku 2010. Škola ponúkla záujemcom študijné odbory, ktoré v Nitre dlhodobo chýbali. Zriaďovateľom školy je Škola dizajnu, s.r.o.. Prioritným cieľom pri zakladaní školy bolo ponúknuť talentovaným žiakom umeleckú strednú školu a tiež ambícia podieľať sa tým na rozvíjaní kvalitného stredoškolského umeleckého vzdelávania v Nitrianskom kraji.

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre
Vyše desať rokov pôsobenia školy a úspešnosť uplatňovania absolventov školy na trhu práce a na vysokých školách preukazuje, že zriadenie strednej školy s umeleckým zameraním v Nitre bolo správne rozhodnutie.

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14 v Nitre - systém vzdelávania

sukromna skola umeleckeho priemyslu nitra primacky


Vyučovanie v škole prebieha v skupinách s maximálne deviatimi žiakmi, čím je zabezpečený úzky kontakt žiaka a pedagóga, a aj dostatočný priestor na samostatnú a tvorivú prácu. Vyučovací proces je postavený nielen na formálnom odovzdávaní informácii, vedomostí a ich opakovaní, ale v prvom rade na aktivite žiaka, ktorý sa učí samostatnosti, nezávislosti, sebarealizácii aj spolupráci. Naši žiaci sú podporovaní v aktivitách pravidelnými odbornými exkurziami do galérii, múzeí, organizovaním výstav prác žiakov, účasťou na mestských a nadačných akciách a rôznych iných udalostiach.

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Nitre od školského roku 2021/2022 ponúka štúdium

na šiestich odboroch:

 • Grafický dizajn
 • Propagačné výtvarníctvo
 • Fotografický dizajn
 • Dizajn interiéru
 • Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
 • Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

súkromná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre

 

fotograficky dizajn studium nitra


Grafický dizajn

Je zameraný na rozvíjanie širokého spektra teoretických a praktických vedomostí a zručností v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie. Medzi štandardne riešené úlohy patria najmä: logo, plagát, piktogram, kalendár, časopis, kniha a katalóg. K náročnejším a komplexnejším zadaniam sa radia: reklamná kampaň, informačný systém, korporátny dizajn, produktový dizajn, tvorba webstránok, vlastného portfólia a množstvo ďalších. Absolvent štúdia grafického dizajnu je tiež schopný založiť si svoje vlastné grafické štúdio, prípadne podniknúť samostatné kroky k umeleckej a podnikateľskej činnosti.

 

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajn

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajnsúkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajn

súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajn

grafik súkroná škola umeleckého priemyslu samova 14 v Nitre graficky dizajngraficka skolagraficky dizajn studium nitra

Propagačné výtvarníctvo

Odbor propagačné výtvarníctvo je charakteristický širokým záberom výtvarných techník a postupov s presahom do propagácie, reklamy a dizajnu. V plošnom prevedení je štúdium zamerané na maľbu a jej techniky a v priestorovom na objekty a inštalácie. Žiaci pracujú s klasickými aj súčasnými technikami a médiami - od základov kresby a maľby, až po profesionálnu tvorbu návrhov, vizualizácii a prezentácii. Kreativita výtvarného prejavu v rámci technických a technologických postupov je v priebehu štúdia prioritou. Okrem nej sa kladie dôraz aj na remeselnú zručnosť a prácu s rôznymi materiálmi. Absolvent sa uplatní v ateliéroch dizajnu, v oblasti reklamy a v ostatných odvetviach s výtvarným zameraním. Zároveň je pripravený na ďalšie rozvíjanie sa na vysokých školách s umeleckým smerovaním.

       

 propagacne vytvarnictvo studium nitra

propagacne vytvarnictvo studium nitra

Fotografický dizajn

V priebehu štvorročného štúdia sa žiak študijného odboru fotografický dizajn oboznámi s tvorivým fotografickým procesom. Postupne sa od jednoduchších zadaní zameraných na pochopenie zákonitosti fungovania fotografickej techniky, perspektívy a exponometrie posunie k tvorivému komponovaniu fotografického obrazu. Naučí sa pracovať s prirodzeným svetlom a osvojí si aj zákonitosti fotografovania v ateliéri. Žiak si vlastnou praktickou činnosťou osvojí zákonitosti reportážnej, produktovej, krajinárskej, portrétnej ako aj inej fotografie v jej digitálnej aj analógovej forme. Absolvent študijného odboru je pripravený do praxe v oblasti komerčnej a výtvarnej fotografie. 

 

fotograficky dizajn studium nitra

fotograficky dizajn studium nitrafotograficky dizajn studium nitra

fotograficky dizajn studium nitra

 

Dizajn interiéru

Študent interiérového dizajnu nadobúda základné vedomosti o materiáloch, orientuje sa v histórii a typológii nábytku, pozná technologické procesy ich výroby a spôsoby komponovania. Teoretické vedomosti dokáže študent aplikovať pri navrhovaní vlastných riešení interiérov v grafických programoch a 3D vizualizáciách. Po ukončení štvorročného denného štúdia sa môže absolvent uplatniť v interiérových štúdiách a ateliéroch. Je pripravený na samostatnú dizajnérsku, výtvarnú, grafickú tvorbu alebo na štúdium na vysokej škole.  

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky

Počas štúdia žiak študijného odboru získava manuálne zručnosti a pracovné návyky v oblasti výtvarného umenia a umeleckých remesiel, oboznamuje sa s technologickými postupmi, rozličných výtvarných a historických techník. Nadobúda schopnosť posúdiť stav umeleckoremeselného historického artefaktu, spoznať rozsah jeho poškodenia a následne navrhnúť vhodný technologický postup na konzervovanie. Teoretická a praktická časť štúdia je prípravou žiaka na jeho zaradenie sa do procesu záchrany kultúrneho dedičstva v pozícii reštaurátorského technika. 

Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

Žiaci denného štvorročného štúdia sa postupne oboznamujú so základnými princípmi z prostredia 2D a 3D animácie. V študijnom odbore sa kladie dôraz na najaktuálnejšie tendencie zo sveta grafického dizajnu, schopnosť kreatívne myslieť, osobný rozvoj a vysokú znalosť profesionálnych grafických programov. Uplatnenie môžu absolventi získať najmä v oblastiach herného a filmového priemyslu alebo v grafickom štúdiu. Nadobudnuté vzdelanie je možné rozvíjať štúdiom na vysokých školách s podobným zameraním. 

Odborné stredoškolské štúdium je štvorročné. Štúdium sa ukončuje maturitou. Absolventi štúdia sú pripravení na prax v rámci vyštudovaného odboru, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých školách výtvarných smerov, resp. pedagogickej oblasti. Po maturitnej skúške je možnosť pokračovať v štúdiu, ktorým sa získava vyššie odborné vzdelanie. Odbory pomaturitného vyššieho odborného štúdia sú:

 • Fotografia
 • Grafika vizuálnych komunikácii
 • Produktová tvorba

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre - bonusy pre našich žiakov
Našim žiakom ponúkame stravovanie v priestoroch školy, internát cca 20 min. od školy, možnosť vykonať si vodičský preukaz s príspevkom od školy, ale aj tanečný kurz zadarmo vo štvrtom ročníku a sociálny a motivačný program pre žiakov

  

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre


Samova 14, 949 01 Nitra
www.ssusnitra.sk
+421 37/ 642 29 03 - sekretariát školy
+421 902/ 099 002
+421 905/ 641803
e-mail: info@ssupnitra.sk
instagram: skola_dizajnu_nitra
Facebook: Škola dizajnu Nitra

  

Pozrite si kreatívne video z kradnutia trednej knihy SSUŠ Nitra:


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.