Vzdelávací inštitút Paulus Nitra - jazykové kur - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Vzdelávací inštitút Paulus Nitra - jazykové kurzy, preklady, vzdelávanie

dátum pridania: 01.04.16-10:28

Vzdelávací inštitút Paulus v Nitre ponúka svojim klientom jazykové kurzy pre deti aj dospelých, preklady, zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na ZŠ a SŠ, pomoc klientom pri nájdení pracovných príležitostí v zahraničí, ako aj rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie.

Vznik a filozofia inšitútu

Vzdelávací inštitút je založený od roku 2015 a má za cieľ poskytovať kvalifikované vzdelávanie ľuďom všetkých vekových kategórií, za účelom ich rekvalifikácie a za účelom zaradenia sa do spoločnosti. Filozofia inštitútu je pomoc ľudom v najrozličnejších životných situáciách. 

vzdelávanie paulus nitra

Služby, ktoré inštitút ponúka

Vzdelávací inštitút zabezpečuje:

- výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v oblasti jazykového vzdelávania
- pomoc klientom pri nájdení pracovných príležitostí v zahraničí a ich celková jazykovo-intelektuálna príprava k vycestovaniu.
- rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie za účelom ich integrácie na pracovnom trhu
- príprava prednášok a seminárov s kresťansko-filozofickým obsahom za účelom prehĺbenia kriticko-náboženskej gramotnosti záujemcov

Vzdelávací inštitút Paulus Nitra

V rámci projektu RE-PAS ponúkame rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie zdarma.

Metódy vzdelávania

Vzdelávací inštitút je založený na metóde face to face, tj. na spôsobe vzdelávania individuálnou formou. Obsah učiva i forma jeho odovzdávania sa každému klientovi prispôsobujú. Inštitút ponúka toto vzdelávanie aj zmluvným partnerom - firmám, na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov.

Výhody vzdelávania v našom inštitúte:

- rozprávate už od prvej hodiny,
- tento spôsob výučby je rýchlejší ako pri klasickej forme,
- učíte sa základnú gramatiku - začnete rozumieť spôsob myslenia v jazyku
- odbúrate jazykovú bariéru,
- neustále opakovanie si novej slovnej zásoby, rýchlejšie - zapamätanie si slovíčok,
- individuálny prístup ku každému žiakovi.

Jazykové kurzy

Vzdelávací inštitút Paulus ponúka: 

Jazykové kurzy pre deti a dospelých:

  • nemecký jazyk

  • ruský jazyk

  • poľský jazyk

  • maďarský jazyk

  • anglický jazyk

Firemné kurzy:

  • nemecký jazyk

  • ruský jazyk

  • poľský jazyk

  • maďarský jazyk

  • anglický jazyk

Individuálna výučba:

Výučba je realizovaná na základe individuálnych požiadaviek klienta.

Novinka!

Vzdelávací inšitút Paulus Vám ponúka NOVINKU!

Zabezpečíme Vám rekvalifikáciu hotelového personálu v európskych jazykoch.

Cieľ: Zvýšenie kvality služieb a jazykovej pripravenosti personálu v hotelových a reštauračných zariadeniach

KURZY: nemčina, angličtina, ruština, maďarčina, poľština
Modul 1 (3mesiace), alebo Modul 2 (6mesiacov)

Výstupy: personál musí vedieť zareagovať na všetky štandardné otázky týkajúce sa hotelového zariadenia a služieb ako aj gastronómie v uvedených jazykoch, podať adekvátnu odpoveď, poradiť a uspokojiť želania zákazníkov a hostí, čím zvýši pozitívny dojem zo zariadenia, v ktorom pracuje a teda i jeho návštevnosť.

Zaťaženie zariadenia: minimálne – individuálna výučba
(1-2 hod./týž./osoba) pre-striedanie zamestnancov
Modul 1: cena kurzu na osobohodinu 12.50 € - t.j. 50 €/mes.
Modul 2: cena kurzu na osobohodinu 11 € - t.j. 44 €/mes.

Preklady

Inštitút ponúka certifikované preklady z a do nemeckého jazyka a necertifikované preklady z a do anglického jazyka.

angličtina paulus nitra

Certifikáty a osvedčenie

Vzdelávací inštitút Paulus vydáva tieto certifikáty a osvedčenia:

1. SERR - spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti. Vystavujeme 4 stupne hodnotenia A1, A2 a B1, B2, ktoré sú čoraz častejšie akceptované ako parametre hodnotenia úrovne individuálnej jazykovej zručnosti. Ide o porozumenie textov, hovorovej reči, písomného a konverzačného prejavu, čiže je celkovo hodnotená písomná a hovorová komunikačná schopnosť jednotlivca v danom jazyku.

2. Osvedčenia o absolvovaní jazykových kurzov tematických oblastí (opatrovateľstvo a hoteliérstvo)

Cenník

Vzdelávací inšitút Paulus ponúka priateľné ceny za svoje služby. 

45 min...........7,50 €
60 min..........10,00 €
90 min...........15,00 €

Výučba prebieha od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 20:00 (po dohode s lektorom). 

 

Pomáhať ľuďom rozumieť.

 

Vzdelávací inštitút Paulus Nitra

Špitálska 13, 949 01 Nitra

 

Tel.: 0911 454 282, 0948 219 603 (sekretariát)

 

E-mail: institut.paulus@gmail.com

 

 www.paulus-pavle.sk

Nájdete nás aj na Faceboku:

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok