VŠEMvs v Bratislave - študujte na našej vysokej - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

VŠEMvs v Bratislave - študujte na našej vysokej škole bez prijímacích skúšok

dátum pridania: 11.03.14-14:23

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave poskytuje svojim uchádzačom kvalitné akreditované bakalárske a magisterské študijné programy vhodné pre absolventov stredných škôl s maturitou, zamestnancov verejného sektora, pracovníkov orgánov štátnej správy a samosprávy, manažérov malých a stredných podnikov, a to v dennej aj externej forme štúdia bez prijímacích skúšok.

VŠEMvs ďalej ponúka:

 - možnosť štúdia vybraných predmetov v cudzom jazyku (AJ, FJ, RJ),

- vysoko profesionalizovaný kolektív pedagógov, vedeckých pracovníkov, docentov a profesorov,

- špecifický manažment pre externé štúdium a osobitné know-how pre štúdium v regiónoch,

- moderné metódy výučby s využitím najnovších didaktických prostriedkov,

- úzku spoluprácu s orgánmi verejnej správy, záujmovými organizáciami (ZMOS, Únia miest Slovenska) a podnikmi,

- odborné predmety a prednášky na aktuálne témy, ktoré prednášajú významní domáci aj zahraniční odborníci z praxe,

- možnosť využívať študijné pobyty, zúčastňovať sa na medzinárodných vedeckých konferenciách a študentských súťažiach na partnerských vysokých školách doma aj v zahraničí (Česko, Poľsko, Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Litva, Rusko, Ukrajina atď.),

- možnosť uchádzať sa o granty na študijné pobyty a stáže v zahraničí v rámci programu ERASMUS (okrem vyššie uvedených krajín ešte Fínsko, Portugalsko).

- možnosť kontaktu s pedagógmi elektronicky aj osobne priamo v regiónoch;

- diferencovanú výšku školného v závislosti od ekonomickej úrovne vyspelosti daného regiónu,

- možnosť participovať na výskumných úlohách vysokej školy,

- možnosť zapájať sa do športových a voľnočasových aktivít,

- možnosť využívať služby vlastnej vysokoškolskej knižnice,

- elektronické učebné texty sú študentom k dispozícii vo výučbovom portáli VŠ,

- možnosť využívať vlastný informačný systém s informačným portálom na internete,

- ďalšie výhody spojené s vysokoškolským štúdiom na VŠEMvs, napr. prepracovaný systém motivačných štipendií.

 


 

Informačno-konzultačné stredisko Zlaté Moravce

Robotnícka 25, Zlaté Moravce 953 01
tel.č. 0917 823 101,  0917 823 100

www.vsemvs.sk

zlatemoravce@vsemvs.sk

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok