VOCA extended - Zlepšenie prístupu k odborném - Auto-Moto | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Auto-Moto v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

VOCA extended - Zlepšenie prístupu k odbornému vzdelávaniu a sprístupnenie trhu práce telesne postihnutým ľuďom prostredníctvom školiaceho modelu VOCA Europe 2

dátum pridania: 11.03.10-12:15

Vzdelávací inštitút COOP, a.s. v Mojmírovskom kaštieli je známy tým, že realizuje rôzne druhy projektov. Medzi tie významnejšie patria národné projekty, ktoré sú realizované v rámci štrukturálnych fondov a potom tiež projekty medzinárodné. Tieto projekty Vzdelávací inštitút COOP, a. s. realizuje v rámci vytvorených projektových partnerstiev medzi inštitúciami z rôznych európskych krajín. Jeden z medzinárodných projektov, ktorý Vzdelávací inštitút COOP,a.s. začal realizovať v novembri 2009, bude zviditeľňovať svojimi aktivitami nielen obec Mojmírovce, ale aj celý región a prirodzene následne celé Slovensko.

Tento projekt sa realizuje v rámci programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo Da Vinci – Transfer inovácii, ktorý je zameraný na potreby vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
Vďaka rozvoju informačnej technológie rapídne narastá záujem o e-learningové vzdelávanie a o prácu z domu. Faktom je, že práca z domu je pre telesne postihnutých najlepším spôsobom zamestnania sa. Štatisticky je dokázané, že polovica nezamestnaných ľudí s telesným postihnutím potrebujú určitú formu pomoci/asistencie, aby sa mohli uplatniť na trhu práce v rámci EÚ. A preto v rámci tohto projektu budú školiteľom/lektorom vytvorené podmienky na rozvoj ich lektorských zručností formou ďalšieho vzdelávania, na školenie telesne postihnutých ľudí ako sa ľahšie zapojiť a adaptovať do pracovného prostredia. V tomto projekte bude školiteľom/lektorom poskytnutá možnosť vzdelávania sa vo viacerých jazykoch a tiež budú vyškolení v tom, ako treba viesť a navigovať telesne postihnutých ľudí pri práci z domu.
Do medzinárodného projektového partnerstva je zapojených 7 krajín: Turecko, Rumunsko, Litva, Grécko, Španielsko, Taliansko a Slovensko. Partnermi sú väčšinou vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s o vzdelávaním a cieľovou skupinou telesne postihnutých ľudí.
Bližšie informácie o projekte a realizovaných aktivitách nájdete aj na stránke www.vo-ca.net

 Mgr. Katarína Šarfická


 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok