VIKI Nitra - striekaná izolácia, hydro - Dielňa, záhradka | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Dielňa, záhradka v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

VIKI Nitra - striekaná izolácia, hydroizolácia, sanácia muriva

dátum pridania: 28.05.15-10:33

Firma VIKI Nitra realizuje špeciálne stavebné práce súvisiace s rekonštrukciami a opravami stavebných konštrukcií s využitím materiálov stavebnej chémie renomovaných značiek a profesionálneho personálu.

VIKI spol. s.r.o. Nitra

Spoločnosť VIKI, spol. s. r.o. Nitra pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996 so zameraním na striekanú izoláciu a iné špeciálne stavebné práce súvisiace s rekonštrukciami a opravami stavebných konštrukcií v oblasti vodohospodárskych, dopravných, inžinierskych, priemyselných a občianskych stavieb.

VIKI spol. s.r.o. Nitra

Striekaná izolácia

V súčasnosti dochádza k čoraz väčšiemu záujmu o striekanú izoláciu aj zo strany výskumu, cez samotnú aplikáciu až po konečného užívateľa.

Firma VIKI Nitra, ako jedna z mála, ponúka dva systémy striekaných izolácií:

 • striekaná izolácia za horúca – POLYUREA

 • tepelná izolácia – STRIEKANÁ POLYURETÁNOVA PENA

Výhody striekanej izolácie

POLYURETÁN sa vyznačuje bezkonkurenčnou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti – takmer dvakrát lepším než penový polystyrén, úsporou stavebnej výšky konštrukcie a nízkym zaťažením konštrukcie. Aplikácia striekanej polyuretánovej peny zabraňuje vzniku tepelných mostov a zaručuje nepretržitú ochranu proti vode bez potreby omietania a inej povrchovej úpravy.

 • Krátka doba reakcie – po 30 s vytvrdený

 • Ľahko spracovateľný

 • Vynikajúce izolačné vlastnosti

 • Úspora stavebnej výšky konštrukcie

 • Nízke statické zaťaženie konštrukcie

 • Uzavretá štruktúra – vodonepriepustný

 • Nízky faktor difúzneho odporu – prepúšťa vodnú paru

 • Vysoký rozsah izolačných teplôt

 • Bezšpárový systém

 • Jednoduché a rýchle riešenie detailov (výklenky, prestupy, vpuste...)

 • Dokonalá celoplošná adhézia k podkladu

 • Zdravotne nezávadný

striekaná izolácia viki nitra

POLYUREA je vysoko reaktívna živica, striekaná za horúca, ktorá oproti polyuretánovej živici nereaguje s vodou. Vhodná je preto na izoláciu proti vode v bazénoch, tuneloch, na strechách a podobne.

Systém ponúka vynikajúce povrchové a celkové fyzikálne vlastnosti:

 • Rýchla reakcia (po minúte pochôdzna)

 • Vysoká pevnosť v tlaku, ťahu, priľnavosť k podkladu

 • Vynikajúce chemické odolnosti (kyseliny, zásady, ropné produkty)

 • Nízka obrusnosť

 • Rozťažnosť až 400%

 • Skvelá odolnosť voči teplotným šokom

 • Odolosť voči tlakovej vode, plynných látok, radónu

 • Premostí trhliny, praskliny a dilatácie

 • Jednoduché a rýchle riešenie detailov (výklenky, prestupy, vpuste...)

 • Po aplikácii nie sú nutné ďalšie ochranné vrstvy (geotextílie, ochranné betóny a primúrovky)

 • Neobsahuje prchavé látky

 • Minimálne zaťaženie stavebnej konštrukcie (vrstva 1-5 mm)

 • Rýchly návrat konštrukcie do prevádzky

 • Aplikácia aj pri nízkych teplotách

 • Povrch hladký alebo s protišmykovou úpravou

 • Schválená pre styk s pitnou vodou

 • Vysoká životnosť

Naše služby

Spoluprácou s nami získate spoľahlivosť a komplexnosť služieb od analýzy a identifikácie potrieb, vypracovanie projektového riešenia až po realizáciu vlastnými prostriedkami a personálom, s využitím materiálov stavebnej chémie renomovaných značiek.

striekaná izolácia viki nitrastriekaná izolácia viki nitra

Predmetom realizácie sú špeciálne práce v oblasti:

 • sanácii betónových a tehlových konštrukcií

 • rekonštrukcie objektov

 • statické zosilňovanie a zabezpečovanie konštrukcií a objektov

 • injektážne práce polyuretánovými , epoxidovými , akrilovými a cementovými zmesami

 • hydroizolácie – membránové, kryštalické, striekané za horúca-Polyurea

 • práce s vysokotlakovým vodným lúčom

 • renovácie vodovodných potrubí IN SITU

 • monitorovanie potrubí

 • podlahové systémy

striekaná izolácia viki nitrastriekaná izolácia viki nitra

K dispozícii je vám zaškolený a motivovaný personál pre vykonávanie prác aj obsluhu technologických zariadení potrebných k realizácii služby. Personál je pravidelne školený v odbornej oblasti, v oblasti aplikácie stavebných materiálov, ale aj v oblasti BZPO a požiarnej ochrany. 

Komplexnosť a kvalitu realizovanej služby vám zabezpečíme aj vďaka strojno-technologickému vybaveniu spoločnosti, napr. vysokotlakové vodné lúče Hammelmann, injektážne čerpadlá, epoxidačné zariadenie, zariadenie na jadrové vrty, zariadenie na nástrek izolácií za horúca, rezaciu techniku, pásové teleskopické rameno, vŕtacie zariadenie a ďalšie potrebné vybavenie.

striekaná izolácia viki nitra

Sanácie stavebných konštrukcií

Dlhoročné skúsenosti Vám ponúkame v komplexnosti služieb od analýzy a identifikácie potrieb, projektovom riešení až po realizáciu:

 • Sanácií tehlového muriva

 • Sanácie a reprofilácie betónového muriva

 • Sanácie betónových povrchov

 • Statické zosilňovanie konštrukcií

 • Injektážne práce

striekaná izolácia viki nitrastriekaná izolácia viki nitra

Hydroizolácie

Spločnosť VIKI spol. s r.o. Nitra využíva širokú paletu hydroizolačných systémov:

 • Kryštalické izolácie

 • Membránové izolácie:

  • na báze polymércementov

  • Epoxidov

  • Polymérov

  • Polyetylénová membrána Proofex Engage

  • Polyuretánové – systém Nitodek

 • Striekané izolácie:

  • Polyurea

  • Polyuretány

 • Injektážne práce

 • Renovácia vodovodných potrubí - Epoxidácia

striekaná izolácia viki nitrastriekaná izolácia viki nitra

Statické zosilnenie

Okrem striekanej izolácie, spoločnosť VIKI Nitra zabezpečuje aj statické zosilnenie konštrukcií a statické zabezpečenie objektov.

Zosilnenie konštrukcií:

 • Prídavnou výstužou alebo kotvenou výstužou

 • Lepením uhlíkových a oceľových lamiel

 • Predpínacími tyčami a kotvami

Statické zabezpečenie objektov:

 • Mikropilótami (IBO tyče, injekčné zavrtávacie kotevné tyče typ TITAN )

 • Stabilizácia podložia injektážou

 • Stavebnou úpravou základových konštrukcií

striekaná izolácia viki nitrastriekaná izolácia viki nitra

Ostatné služby

Okrem uvedených činností vykonáva firma VIKI s.r.o. Nitra aj tieto práce:

 • epoxidácia vodovodných potrubí

 • torkrétovanie

 • technické návrhy na sanácie, opravy, rekonštrukcie

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli viac informácií o produktoch, neváhajte nás kontaktovať TU.

 

....vaše stavby s nami omladnú!

 

VIKI spol. s.r.o. Nitra - striekaná izolácia, hydroizolácia, sanácia muriva

 

Železničiarska 15, 949 01 Nitra

telefón: 037/772 82 31

e-mail: viki@viki.eu.sk

www.viki.eu.sk

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok