Stop čiernym skládkam - Auto-Moto | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Auto-Moto v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Stop čiernym skládkam

dátum pridania: 07.09.10-13:31

Využitie zberného dvora odpadov

Zberový dvor

Zriaďovateľ: Mesto Nitra, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra
Prevádzkovateľ: ELKAPO s.r.o., Cabajská cesta p.p. 5D, 949 01 Nitra
Zodpovedný pracovník: Pavel Kudlačík 0905 920 531 begin_of_the_skype_highlighting 0905 920 531 end_of_the_skype_highlighting

Prac. doba:

Marec - oktober

pondelok 7:00 - 15:30
utorok - piatok 9:00 - 17:00
sobota 8:00 - 15:00
nedela - zatvorené

November - december

pondelok 7:00 - 15:30
utorok - piatok 8:00 - 16:00
sobota - 8:00 - 15:00
nedela - zatvorené

Obed. prestávka: 11:15 - 11:45

Zoznam zložiek komunálneho odpadu, ktoré možno prijať na zberový dvor Katruša:

kovy,
PET
sklo
papier
akumulátory
odpad zo zelene
žiarivky
pneumatiky
objemný odpad z domácností
elektrické a elektronické zariadenia
chladničky mrazničky.


Podmienky prijatia odpadu:

1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na ZD musí byť obyvateľom mesta Nitra a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (poplatok za smetné).
2. Obyvateľ môže jednorázovo na ZD uložiť odpad v množstve jedného prívesného vozíka za osobný automobil, t.j. 1,5-2 m 3
3. Obyvateľ môže doviesť na ZD odpad maximálne 4x za rok a to vrátane drobného stavebného odpadu (DSO).
4. Množstvo DSO nesmie prekročiť váhu 400 kg na jeden vývoz a to maximálne 2x do roka.
5. Množstvo autobatérií odobratých od občana za rok je max. 2 ks.
6. Množstvo pneumatík odobratých od občana za rok je max. 5 ks do priemeru 700 mm.
7. Priemer odpadu zo zelene nesmie presiahnuť priemer 80 mm a dĺžku 1500 mm.
8. Objemný odpad je dovozca povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo najmenej miesta.
9. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to určených.
10. Na zd bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na ZD prijať.
 poslať článok mailom  vytlačiť článok