Stavebná fakulta STU v Bratislave - pridaj sa k - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Stavebná fakulta STU v Bratislave - pridaj sa k úspešnej rodine stavbárov

dátum pridania: 10.11.17-10:40

Postav svoju budúcnosť na Stavebnej fakulte STU. Vybrať si môžeš zo širokej ponuky akreditovaných študijných programov na všetkých 3 stupňoch štúdia. Tak neváhaj a pridaj sa k nám!

Spoj svoju budúcnosť s kreatívnym zamestnaním, neváhaj a príď študovať na Stavebnú fakultu STU v Bratislave!

Stavebná fakulta STU v Bratislave je najväčšia fakulta na území Slovenska. Za 88 rokov svojej existencie vychovala 7 680 bakalárov, 32 530 inžinierov a viac ako 1 390 kandidátov vied a doktorov filozofie. Medzi jej absolventmi je celý rad odborníkov, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie slovenského stavebníctva. Dôkazom toho sú aj početné stavby, ktoré dodnes slúžia svojmu účelu a budia obdiv svojím konštrukčným a estetickým riešením.

Štúdium na fakulte je založené na základných prírodovedných disciplínach a rozvíja sa cez teoretické, odborné a aplikované predmety do konečných zameraní v inžinierskom stupni štúdia. Rozsah, štruktúra a zastúpenie povinných a voliteľných predmetov vychádza z tradície, zo súčasných potrieb a z porovnania s inými fakultami podobného zamerania v Európe.

Prvoradým cieľom fakulty zostáva zabezpečenie kvalitnej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce, ktorou chceme prispieť k zvýšeniu vzdelanosti našich študentov a k ich širšiemu uplatneniu v stavebnej a spoločenskej praxi.

foto: ŠKUTA

Prečo s nami študovať?

uplatnenie našich absolventov je takmer 100 percentné s platom vyšším o 400 eur ako je priemer,
pestré zloženie študijných programov – architektúra, krajinná architektúra, dopravné stavby, technológie, manažérstvo, geodézia, technika budov, životné prostredie, tvorba informačných systémova i.,
• ako jediná fakulta na Slovensku ponúkame štúdium v oblasti vody a vodného hospodárstva,
• máš možnosť vyskladať si predmety podľa svojich záujmov a predstáv,
• výučba vybraných predmetov prebieha aj v kaštieli Kočovce, v Gabčíkove, v Nižnej Boci,
rok štúdia môžeš bezplatne absolvovať na zahraničnej univerzite, pričom za predĺženie štúdia o tento rok sa školné neplatí,
• k dispozícii máš jednu z najmodernejších univerzitných knižníc v strednej Európe,
• ako prvák z mimo bratislavského kraja máš istý internát (iba 10 minút chôdze od fakulty),
raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš  v jedálňach našich študentských domovov alebo priamo v budove fakulty (okrem večere),
• sme najväčšou fakultou Slovenska – určite si nájdeš priateľov, s ktorými je štúdium zábavnejšie,
• budeš študovať v Bratislave s pestrými možnosťami na oddych, kultúru, šport, nákupy, brigádu a iné,
• máme vlastné športoviská, plavecký bazén môžeš využívať priamo na fakulte,
• máme dobré študentské zázemie: plotrovacie a kopírovacie stredisko, študovne s tulivakmi, pokrytie WiFi signálom, študentskú jedáleň, bufet, výpožičné oddelenie a študovňu v knižnici na fakulte, a mnohé iné...

foto: ŠKUTA

S nami sa môžeš stať

projektantom, ktorý navrhne dom či veľké obchodné centrum,
geodetom, ktorý vie všetko zmerať a vytýčiť,
vodohospodárom, ktorý spravuje a stará sa o naše vodné zásoby,
matematikom, ktorého nezaskočí žiadny matematický model,
požiarnikom, vďaka ktorému máme bezpečné budovy,
stavbyvedúcim, ktorý postaví vlastný dom či obchodné centrum...,
súdnym znalcom, ktorý robí statické, akustické,... posudky,
projektantom ciest, mostov, železníc, tunelov...,
hydrotechnikom, ktorý sa stará o vodné toky, priehrady, hate...,
odborníkom na materiály, ktorý zvláda ich optimálne využitie,
fotogrametrom, ktorý z fotky určí rozmery čohokoľvek v krajine,
programátorom, ktorý vyvíja softvér :matematický, grafický, vizualizačný,...
urbanistom, ktorý sa stará o rozvoj miest a obcí,
rozpočtárom, ktorý ocení stavbu, či zhodnotí zloženie ideálneho betónu,
referentom štátnej správy, ktorý povoľuje stavby,
odborníkom na vykurovanie, vetranie alebo vodu a kanalizáciu,
• ... profesionálom mnohých ďalších zaujímavých profesií.

foto: ŠKUTA

Nadväznosť inžinierskych študijných programov na bakalárske

Bc. študijný programNadväzujúce Ing. študijné programy
Civil EngineeringCivil Engineering
Geodézia a kartografiaGeodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a
dopravné stavby
Inžinierske konštrukcie a
dopravné stavby
Matematicko-počítačové modelovanieMatematicko-počítačové modelovanie
Pozemné stavby a architektúraArchitektonické konštrukcie a projektovanie
 Pozemné stavby a architektúra
 Technické zariadenia budov
 Nosné konštrukcie stavieb
Krajinárstvo a krajinné plánovanieKrajinárstvo a krajinné plánovanie
 Stavby na ochranu územia
Technológie a manažérstvo staviebTechnológia stavieb
 Technické zariadenia budov
Vodné stavby a vodné hospodárstvoVodné stavby a vodné hospodárstvo
 Stavby na ochranu územia

 

Ak ťa štúdium zaujme natoľko, že sa v budúcnosti budeš chcieť venovať aj vedeckej práci, môžeš ďalej pokračovať na doktorandskom štúdiu – titul PhD.

foto: ŠKUTA

Medzinárodná spolupráca

Časťštúdia môžeš stráviť najednej zo 75 prestížnych univerzít v zahraničí. Takmer tridsiatka krajín Európy čaká na teba, na tvoje rozhodnutie.

Laboratóriá

Rozličné výskumy, skúšky, rozbory, pokusy a pod. budeš môcť osobne realizovať v moderných laboratóriách. Tie sú vybavené prístrojmi určenými na preskúmanie teoretických poznatkov a ich potvrdenie praktickými skúškami v rámci výučby alebo intenzívnej spolupráce s firmami stavebnej praxe.

foto: ŠKUTA

Motivačné štipendium za výsledky v štúdiu, vo výskume, v športe, v umení

Treba prísť, vziať príležitosť do svojich rúk, dať zo seba maximum amôže to pre teba znamenať okrem nových skúseností aj motivačné štipendium.

foto: ŠKUTA

Výsledky práce absolventov

Významné diela, pod ktoré sa podpísali naši absolventi, je možné nájsť ako doma, tak i vo svete. Medzi tie najznámejšie na Slovensku patria napríklad: Vodné dielo Gabčíkovo, Zimný štadión Ondreja Nepelu, Most Apollo, Tunel Sitina, zrekonštruovaná budova Reduty v Bratislave, nákupné centrum Aupark v Žiline a Piešťanoch a mnohé ďalšie.

Športuj s našimi tímami!

Popri štúdiu na fakulte máš možnosť venovať sa aj športu – aktívne alebo iba v rámci výučby. Môžeš si vybrať z bezmála 20 druhov športov – volejbal, futbal, florbal, hokej, tenis, basketbal, posilňovanie, squash, badminton, aquagymnastika, plávanie, vodné pólo, stolný tenis, športové lezenie, cykloturistika, turistika, lyžovanie, vodáctvo…a mnohé iné. Európske úspechy vo volejbale, v lige STU a vo VŠ lige - aj toto sú triumfy našich študentov.

Ubytovanieuž od 48 €/mesiac

Ako študent prvého ročníka s trvalým bydliskom mimo Bratislavy (mesto) máš ubytovanie na internáte isté. Máš na výber z viacerých študentských domovov (ŠD) – ŠD Jura Hronca, ŠD Dobrovičova v centre mesta alebo ŠD Mladosť v Mlynskej doline v Bratislave.

 

Združenie študentov SvF(ZŠ SvF)

Čo ťa čaká, ak sa staneš členom Združenia študentov SvF? Zabavíš sa na podujatiach ako sú: beánie, turnaje, študentské zábavy, spoločné športovanie…rovnako sa môžeš aktívne podieľať na ich organizovaní a spoznať tak nových ľudí v odbornej i verejnej sfére.

Stavbárska olympiáda

Ak si fanúšikom techniky, zapoj sa do súťaže a vyskúšaj si vedomosti z odboru stavebníctvo! Ak budeš úspešný, môžeš vyhrať jednu zo zaujímavých cien. Tvoja šanca byť úspešným – JE TU! Viac nájdeš na www.stavbarskaolympiada.sk

 

Pridaj sa k úspešnej rodine stavbárov!

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

do 30. apríla 2018 na is.stuba.sk/prihlaska

POTREBNÉ DOKUMENTY:

- podpísaný životopis,
- známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou (priamo v prihláške), resp. overené kópie vysvedčení,
- v prihláške uviesť predmety maturitnej skúšky a potvrdiť strednou školou,
-  ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní, ktoré vydáva krajský školský úrad,
- overená kópia maturitného vysvedčenia,
- doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

POPLATKY:

20,- € elektronická prihláška
80,- € prihláška na študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku

PRIJÍMACIE KONANIE:

Na bakalárske štúdium sa v roku 2018 prijíma bez prijímacích skúšok. Prijímacia komisia pre posudzovanie prihlášok na štúdium zasadne 22. júna 2018.

NAŠE ŠTUDIJNÉ REFERENTKY:

02/59 274 483, 02/59274 478 a 02/59274 725

foto: ŠKUTA

Radi ťa privítame na Dni otvorených dverí 8. februára 2018.

 

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

info@svf.stuba.sk

www.svf.stuba.sk

www.facebook.com/SVF.STUBA

Viac presnejších informácií nájdeš na www.stavebnafakulta.sk


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok