Staň sa hercom, tanečníkom, spevákom alebo hu - Auto-Moto | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Auto-Moto v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Staň sa hercom, tanečníkom, spevákom alebo hudobníkom!

dátum pridania: 27.11.13-12:26

Súkromné konzervatórium v Nitre pod vedením skúsených pedagógov, hercov, lektorov tanca a dramaturgov už 10 rokov pripravuje mladých umelcov a divadelníkov.

 

Štúdium na konzervatóriu je šesťročné. V štvrtom ročníku je maturita a po absolvovaní

šiesteho ročníka získa študent titul Dis. art.. Znamená to, že je diplomovaný umelec

a má plnú kvalifikáciu na vyučovanie na základných umeleckých školách, alebo môže

pokračovať v štúdiu na vysokých školách umeleckého zamerania a to aj v zahraničí, pretože

štátny vzdelávací program, podľa ktorého postupuje aj naše konzervatórium podlieha pod

medzinárodnú klasifikáciu ISCED 5B, ktorá je akceptovaná v celej Európe. Pri záujemcoch

o odbor Tanec sa vyžadujú dispozície na tanec, dobrý zdravotný stav a hudobný sluch.

Talentové skúšky na odbor Hudobno-dramatické umenie sa skladajú z niekoľkých častí

a tými sú herecká tvorba, spev a tanec a talentové skúšky na odbor Hudba sú zamerané na

primerané zvládnutie predpísaných povinných skladieb na hudobnom nástroji. V odbore

Spev sa tiež kladie dôraz na dispozície hlasového aparátu a zvládnutie kritérií v prijímacom

konaní. Všetky informácie o prijímacích skúškach zverejňujeme na webovej stránke školy

www.konzervatoriumnitra.sk.

Informácie na t.č. +421 0905 655 331

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM

V NITRE

2.- 3. apríl 2014

Začiatok vždy o 9:00 v budove Súkromného konzervatória, Krčméryho 2, Nitra

Kód školy: 642 002 (pre prihlášky)

Súkromné konzervatórium
Krčméryho 2
949 01 Nitra

tel.: 037/652 35 18
web: www.konzervatoriumnitra.sk

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok