Reality - Reality | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Reality v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 
Zoznam inštitúcií
JUDr. Jana Titková, advokát

Štefánikova 15, 94901 Nitra
tel.:037/6504 831, 0905 789 841,  fax.: 037/6504 831
e-mail: judrtitkova@centrum.sk, advokat@advokatnr.sk

Užitočné rady a články
 • cbcSCvZwbGjcspQmVuo
 • cbcSCvZwbGjcspQmVuo

 •  
  JUDr. Ladislav Barát, advokát

  Štefánikova 49, 94901 Nitra
  tel.:037/6512745, 037/6522462,  fax.: 037/6522462
  e-mail: barat@stonline.sk

   
  JUDr. Marek Ďuran, advokát

  Boženy Nemcovej 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6522 705, 0903 756 866, 0903 756 820,  fax.: 037/6522 705
  web: www.duran.sk
  e-mail: advokat@duran.sk

   
  Katastrálny úrad - Správa katastra

  ul. Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/6512 028, 037/6512 792,  fax.: 037/6512053
  e-mail: skni@skgeodesy.sk - sekretariát, kuni@gku.sk

   
  Katastrálny úrad v Nitre

  Štefánikova 69, 949 01 NITRA
  tel.:037/6549 111,  fax.: 037/6533 797
  web: www.geodesy.gov.sk
  e-mail: kukoni@gku.sk

  Užitočné rady a články
 • byt

 •  
  Krajský pozemkový úrad v Nitre

  Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra
  tel.:037/6549245,
  web: www.mpsr.sk/pu
  e-mail: popplh@nrk.vs.sk

   
  Krajský stavebný úrad v Nitre

  Lomnická ul. č. 44, 949 01 Nitra
  tel.:037/6549111, 037/6549201, 037/6522879,
  web: www.nrksu.sk

  Užitočné rady a články
 • VUxIDtdaGodJl
 • VUxIDtdaGodJl

 •  
  Krajský úrad životného prostredia v Nitre

  Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
  tel.:037/6549 360 kancelária prednostu, 037/6549361 sekretariát prednostu,  fax.: 037/6513 932
  web: www.vs.sk
  e-mail: zivotne@nrk.vs.sk

   
  Mestské služby

  Tehelná 3, 94901 Nitra
  tel.:037/7720 003,  fax.: 037/6525 054
  e-mail: sluzby@mss-nitra.sk

   
  Mestský úrad

  Štefánikova 60, 949 01 Nitra
  tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
  web: www.msunitra.sk
  e-mail: msunitra@msunitra.sk
   
  Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska

  Čelakovského 11, Bratislava 1
  tel.:02/5441 4174,  fax.: 02/5443 0989
  web: www.narks-real.sk
  e-mail: narks@narks-real.sk

   
  Obvodný pozemkový úrad Nitra

  Štefánikova trieda 88, 949 95 Nitra
  tel.:037/6523126,
  web: www.snr.vsnet.sk
  e-mail: opplh@nr.vs.sk

   
  logo Obvodný úrad Nitra, spravodajnitra.sk
  Obvodný úrad Nitra

  Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 549 111 ,  fax.: 037/6 515 329
  web: www.vs.sk
  e-mail: prednosta@nr.vs.sk

   
  Obvodný úrad životného prostredia

  ul. J. Kráľa 144, 949 01 Nitra
  tel.:037/652 40 96,
  web: http://www.nr.kuzp.sk/
  e-mail: ozpuvs@nr.vs.sk
   
  Okresné stavebné bytové družstvo

  Dlhá 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6532653,
  web: www.osbdnr.sk

  Užitočné rady a články
 • uiCZHNVVIdeRijNmU
 • uiCZHNVVIdeRijNmU

 •  
  Službyt

  Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
  tel.:037/6922 109,  fax.: 037/6922 130
  e-mail: sekretariat@sluzbyt-nitra.sk

   
  Správa katastra Nitra

  ul. Jozefa Vuruma č.1, 949 01 Nitra
  tel.:037/6512028,  fax.: 037/6512053
  e-mail: kuni@gku.sk

   
  Správa majetku

  Kupecká 16, 949 01 Nitra
  tel.:6524 125,

   
  Stredisko údržby Chrenová - Službyt

  Ľ. Okánika 3, 94901 Nitra
  tel.:6532214,

   
  Stredisko údržby Klokočina - Službyt

  Mikovíniho 8 -priestory, 94901 Nitra
  tel.:6510480,

   
  Stredisko údržby Staré mesto - Službyt

  Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
  tel.:6522117,

   
  Štátny fond rozvoja bývania

  Lamačská cesta 8, Bratislava
  tel.:02/59364223, 02/59364214,  fax.: 02/59364250
  web: www.sfrb.sk
  e-mail: statistika@sfrb.sk

   
  Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov

  Južná trieda 93, Košice
  tel.:055/6782483,  fax.: 055/6782483
  web: www.zsvb.sk
  e-mail: zsvb@nextra.sk