Realitné a právne poradenstvo B.K. Modus - Reality | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Reality v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Realitné a právne poradenstvo B.K. Modus

dátum pridania: 26.05.15-13:02

Spoločnosť B.K. Modus s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je najmä komplexné poradenstvo v oblasti majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.

B.K. Modus

Spoločnosť B.K. Modus s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je vykonávanie činností v zmysle predmetov činnosti zapísaných v obchodnom registri. Poskytujem najmä komplexné poradenstvo v oblasti majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.

bk modus nitrabk modus nitra

Ak však klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné vykonať právne úkony, klientovi ich zabezpečím prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie.

Poradenstvo o predaji, prenájme a kúpe nehnuteľností

V rámci sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Vám poskytnem nasledovné služby:

  • sprostredkovanie predaja a kúpy rodinných domov, bytov, stavebných pozemkov, obchodných priestorov, skladových a výrobných priestorov

  • sprostredkovanie nájmu a prenájmu bytov, rodinných domov a obchodných či priemyselných objektov

  • zabezpečenie vyhotovenie kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných, darovacích, zámenných zmlúv

bk modus

  • obstaranie podkladov z katastra nehnuteľností

  • obstaranie znaleckých posudkov a geometrických plánov k nehnuteľnostiam

  • zabezpečenie zriadenia vecných bremien, či záložných práv

  • vypracovanie a podanie návrhov na vklad, výmazy a zápisy záložných práv

  • zabezpečenie poradenstva v oblasti financovania a hypotekárne poradenstvo prostredníctvom finančného poradcu

bk modus

Mgr. Katarína Godová - som tu pre Vás

"Pomáhať ľuďom riešiť ich záležitosti v oblasti nehnuteľného majetku sa stalo mojou záľubou. Táto práca ma bavila od samotného počiatku, kedy som ju začala robiť prvýkrát, teda od roku 1994. Práca s ľuďmi je veľmi náročná, na druhej strane je však veľmi obohacujúca. Spoznala som nových ľudí rôznych pováh, funkcií a profesií. Občas robím psychologického poradcu, usmerňujem a dozvedám sa od nich veľa zaujímavých a inšpirujúcich informácií."

bk modus

"Volám sa Katarína Godová, žijem a pôsobím v Žiline. Študovala som na Vysokej škole v Sládkovičove, na fakulte práva Janka Jesenského, v magisterskom študijnom programe právo. Odborné znalosti a skúsenosti som nadobudla počas môjho takmer dvadsaťročného pôsobenia v plynárenskom priemysle, kde moja pracovná činnosť spočívala v činnostiach spojených s pozemkovým, dedičským, správnym a obchodným právom. Poskytujem najmä komplexné poradenstvo v oblasti majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.

bk modus

Moja činnosť súvisí s výberom vhodných pozemkov v rámci investičnej činnosti, vyhľadanie nezistených vlastníkov, s tým spojené služby v oblasti dedenia, vyporiadania podielového spoluvlastníctva, konzultácie, analýza a poradenstvo k nehnuteľnostiam, zriaďovanie vecných bremien, styk s rôznymi štátnymi inštitúciami, právnickými osobami a fyzickými osobami. K pojmu nehnuteľnosť sa viaže aj pojem stavba – dom, byt, garáž, sklad, nebytový priestor. Tak ako s pozemkami, aj so stavbami sa spájajú rôzne právne súvislosti: ich predaj, nájom, kúpa, darovanie nehnutelností, zriaďovanie vecných bremien a záložného práva, vysporiadanie spoluvlastníckych podielov, obhliadky objektov s klientmi spojené so zabezpečením kompletného technického poradenstva, vypracovanie analýz, podkladov pre RK."

bk modus

"Moja činnosť je zameraná na poskytovanie služieb ako pre právnické, tak pre fyzické osoby, a to v rámci celého územia Slovenskej republiky. Ak máte nehnuteľnosti, respektíve potrebujete doriešiť vzťahy k nim aj na území Českej republiky alebo žijete v zahraničí a máte na Slovensku nedoriešené nehnuteľnosti, rada Vám pomôžem."

 

S dôverou sa na mňa obráťte na stránke www.bkmodus.sk.

bk modus nitra

 B.K. Modus - Mgr. Katarína Godová

Antona Bernoláka 43, 010 01 Žilina

Mob.: 0915 783 700
E-mail: katarinagodova5@gmail.com

www.bkmodus.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok