Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně - na - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně - najlepšia ekonomka na Morave

dátum pridania: 06.02.14-22:56

Sme moderná a stále sa rozvíjajúca fakulta, ktorá sleduje trendy vo vzdelávaní i vo výskume. Naša fakulta ponúka ekonomické a informatické vzdelanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v českom i anglickom jazyku. ročne sa k nám hlási viac ako 5500 uchádzačov!

Na základe poslednej akreditácie bola fakulta zaradená do skupiny "A" najlepších fakúlt z celkového počtu 21 ekonomických fakúlt pôsobiacich na území ČR. Od roku 2010 fakulta získava ocenenie za najlepšiu ekonomickú fakultu na Morave (HN 2011, 2012, 2013). V súťaži „Fakulta roku 2012“, ktorú volili sami študenti, sme sa umiestnili na prvom mieste medzi ekonomickými fakultami na Morave a na druhom v ČR.  Aj v roku 2014 sme získali ocenenie „Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě“ a naviac 3.miesto v rámci celej ČR!

ocenenie pef mendelu brnoocenenie pef mendelu brno

Život na fakulte sa prevažne odohráva v novom pavilóne Q, ktorý je plne klimatizovaný, posluchárne sú vybavené modernou multimediálnou technikou a učebne ponúkajú prístup ku špičkovým informačným a komunikačným technológiám.

PEF MENDELU v Brně ponúka štyri akreditované študijné programy:

  • Ekonomika a management

  • Hospodárska politika a správa

  • Systémové inžinierstvo a informatika

  • Inžinierska informatika

Môžeš teda študovať študijné programy z oblasti ekonomiky a informatiky. V rámci programu si zároveň môžeš vybrať úzko profilovú špecializáciu, ktorá rozšíri tvoje odborné znalosti.

študiný program pef mendelu brno

Uplatnenie absolventov

Výučbu koncipujeme tak, aby sa dala dobre využiť v praxi, a tým zvyšujeme kvalitu absolventov a ich uplatnenie. Absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti managementu, obchodu, európskych inštitúciách, vo finančnom sektore, verejnej správe, ale tiež ako informační manažéri a projektanti informačných systémov. Študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia na zahraničných prestížnych univerzitách na celom svete - okrem celej Európy, aj v Amerike, Afrike alebo Ázii.

absolventi pef mendelu brnoštudenti absolventi pef mendelu brno

pef mendelu brno

Z prieskumov zameraných na uplatnenie absolventov jasne vyplýva, že sa absolventi PEF MENDELU v Brně skvelo presadzujú na trhu práce. Typický je pre nich rýchly kariérny rast, vďaka ktorému v krátkom časovom horizonte obsadzujú pozície riadiacich pracovníkov v podnikoch všetkých typov a veľkostí. Absolvovanie štúdia na PEF vám umožní získať nielen odborné znalosti, ale aj prehĺbiť si svoje znalosti cudzích jazykov a získať tak veľkú výhodu pri budúcom uplatnení.

Prihlášky a prijímacie skúšky

Prihlášky na PEF MENDELU v Brně prijímame od 13.12.2013 do 24.3.2014! Podať ju môžete elektronicky na: www.prihlaska.pefka.cz. Ďalšie možnosti a aktuálne termíny nájdete na: www.pef.mendelu.cz/uchazec.

Prijímacie skúšky:

Termín pre bakalárske štúdium: 22. 4. 2013 - 26. 4. 2014

Termín pre magisterské štúdium: 9. 6. 2013 - 13. 6. 2014

 

Pozrite si aj www.zadnykydy.cz - portál kampane.

 

Viac o nás vo videách:

 

 

Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: 545 132 727
e-mail: info@pef.mendelu.cz, studijni@pef.mendelu.cz
Nájdete nás aj na facebooku:
www.pef.mendelu.cz
 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok