Predstavujeme Slovenské poľnohospodárske mú - Kam v meste | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kam v meste v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Predstavujeme Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

dátum pridania: 20.05.11-08:19

Z histórie
Múzeum bolo založené 23.10.1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v r. 1924-28, nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli SNM. Počas výstavby múzea v r. 1927 sa v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4. 5. 1936 bolo múzeum pre širokú verejnosť slávnostne otvorené. Táto významná udalosť sa zapísala do dejín ako prvá naživo vysielaná relácia v rozhlase.

 

Počas 2. svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu v r. 1960 bolo sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4.

 

Od 1.1.1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v r. 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.

 

Súčasnosť

Súbor dokladov o minulosti poľnohospodárstva predstavuje viac ako 20 tisíc exponátov. Návštevníci si môžu pozrieť tieto expozície:

 

  • Vývoj poľnohospodárstva od najstarších čias po stredovek

  • Poľnohospodárske motívy v umení

  • Sejba, zber a mlatba obilnín

  • Tradičné remeslá (spracovanie ľanu a konope, modrotlač, debnárstvo, kolárstvo, garbiarstvo, kováčstvo)

  • Spracovateľstvo – vývoj potravinárskeho priemyslu (vinohradníctvo a vinárstvo, pivovarníctvo, liehovarníctvo, cukrovarníctvo, konzervárenstvo, mlynárstvo, pekárstvo, olejárstvo, mäsiarstvo, mliekárstvo)

  • Poľnohospodárske stroje: hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory,

  • Poľnohospodárske letectvo

  • Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom

 

Súčasťou areálu Slovenského poľnohospodárskeho múzea je ojedinelý súbor ľudovej architektúry SKANZEN (múzeum v prírode). Základný kameň bol položený v r. 1982, dnes sa v ňom nachádza 33 objektov. Návštevníci si môžu počas prehliadky prezrieť tieto objekty aj v interiéri: škola (Divín, 19. stor.), mliečnica (Čifáry, 20. stor. ), pálenica (Moravské Lieskové, 20. stor.), lisovne oleja – klasická/ľanová (Žirany, 18. stor.) a strojová (Soľ, 20. stor.), voštinársky záboj (Budikovany 19. stor.), valcový mlyn (Cakov, 20. stor.), kamenný mlyn (Franková, 19. stor.), vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. stor.) a konzum. Ostatné objekty sú prístupné len na prehliadku z exteriéru: pekáreň (Veľký Biel, 20. stor.), salaš (Spišská Belá, 19. stor.), zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. stor.), čistička osív (Rimavská Seč, 20. stor.), stupa na konope – valcová (Rimavská Seč, 20. stor.) a kladivová (Boliarov, 20. stor.), valcha (Liptovský Ondrej, 19. stor.), senníky (severné Slovensko (19. stor.), včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. stor.), ranostredoveká roľnícka usadlosť (Veľká Morava, 8./9.stor.), symbolický cintorín (kríže z celého Slovenska).

 

Vzácnym unikátom je úzkokoľajná parná poľná železnica s rozchodom koľají 760 mm. Do múzea bola prevezená z okolia Želiezoviec a slávnostne nanovo otvorená v areáli skanzenu v r. 1985. Dnes prevádzkuje Nitrianska poľná železnica 3 parné rušne: U 35.901 Križko (1918), U 36.001 (1949), U 25.001 (1951). Súčasťou vozového parku je aj dieselelektrický rušeň,  4 vyhliadkové vozne, kryté vozne z Korytnice, vozeň Šaling z obdobia SNP, repné vagóny a i. Železnica je v prevádzke počas ohlásených podujatí alebo na objednávku.

 

Otváracie hodiny

 

Pondelok zatvorené

 

Utorok – Sobota 9.00 – 17.00 hod.

Vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod.

 

Nedeľa 13.00 – 17.00 hod.

Vstupy s lektorom o 13.00, 15.00 hod.

 

Nahlasovanie mimoriadnych návštev na tel. čísle: 0911 404 001

 

Vstupné

 

Základné – dospelí 2 €

Zľavnené 1 €

- žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu

Voľný vstup

- deti do začatia školskej dochádzky (do 6 rokov)
- ťažko zdravotne postihnutí občania ZŤP vrátane sprevádzajúcej osoby
- občania nad 60 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom

 

Špeciálny program na objednávku

 

Mimoriadne jazdy vlakom s parným rušňom 170 €

Mimoriadne jazdy vlakom s motorovým rušňom 50 €

Ukážky spracovateľských technológií (lisovanie oleja) 20 €

 

 

Prístup pre vozíčkarov

 

Vozíčkari si môžu prezrieť vyššie uvedené expozície v interiéri bez problémov, nachádzajú sa v budovách, ktoré sú prízemné, bez schodísk. Sťažený prístup je do interiérov skanzenu, objekty v skanzene je možné prezrieť si väčšinou len z exteriéru.

 

Dostupnosť

MHD č. 6, 8, 12, 14, 15, 30, 32, výstupná zastávka „Gorazdova“ (konečná)

MHD č. 19, výstupná zastávka „Gorazdova“ (MHD pokračuje smer Janíkovce)

 

Pripravované akcie na r. 2011

24. - 27. 5.  Hasičská technika kedysi
1. 6.  Múzeum patrí deťom
20. - 24. 6. Výlety do múzea
18.- 21. 8. Jarmok ľudových remesiel, Senobranie, Traktorparáda
28. 9. - 3. 10. Doprava v minulosti
19. - 21. 10. Štedrá pani jeseň

3. 12. Mikulášsky vlak


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok