Poznáte Biely kódex? - Dovolenky - Zima | moja Nitra
 
 

Poznáte Biely kódex?

dátum pridania: 15.10.09-16:14


Tak, ako na cestách poznáme pravidlá cestnej premávky, ktoré majú dokonca formu zákona, na lyžiarskych svahoch existujú pravidlá bezpečného správania sa na svahu. Takzvaný Biely kódex odporúča medzinárodný lyžiarsky zväz FIS.

1. pravidlo - ohľaduplnosť k iným osobám

 

Na lyžiarskom svahu sa chovajme tak, aby sme neohrozovali iné osoby a nespôsobili škodu sebe ani iným. Ohrozením môže byť aj naša nesprávna lyžiarska výstroj: nenabrúsené lyže, nevhodne nastavené viazanie, či lyže, ktoré nie sú zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu.

2. pravidlo - ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy
Asi každý lyžiar miluje na lyžovaní práve ten pocit rýchlosti, keď mu vietor hvízda okolo uší, ale rýchlosť jazdy by sme mali prispôsobiť nielen svojím schopnostiam a možnostiam, ale aj terénu, snehovým podmienkam a najmä počtu osôb na trati. Rýchlosť zvoľme takú, aby sme aj pred nepredvídanou prekážkou vedeli zabrzdiť alebo sa jej vyhnúť. Ideálne by bolo ovládať lyže tak, aby sme vedeli zabrzdiť v akejkoľvek rýchlosti na ktoromkoľvek mieste.

3. pravidlo - voľba smeru jazdy
Ak prichádzame na lyžiach zozadu, musíme svoj smer jazdy voliť tak, aby sme neohrozili lyžiara, ktorý je pred nami. Prednosť má totiž vždy lyžiar vpredu. Každý lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. pravidlo - predbiehanie
Predbiehať môžeme z každej strany, vždy s dodržaním bezpečného odstupu, aby mali obaja lyžiari, predbiehaný aj predbiehajúci, dostatočný priestor pre smer a spôsob svojej jazdy. Zodpovednosť za predbiehanie nesie ten, kto predbieha.

5. pravidlo - vjazd na trať a rozjazd po zastavení
Ak vchádzame na lyžiarsku trať, alebo chceme po zastavení opäť pokračovať v jazde, sme povinní sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba tak, aby sme neohrozili seba ani iných.

6. pravidlo - zastavenie a státie
Na lyžiarskej trati by sme nemali bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach trate. Ak spadneme, musíme sa čo najrýchlejšie „odpratať“ z cesty. Je nebezpečné ostať ležať uprostred zjazdovky. Keď nemôžeme ďalej pokračovať v jazde, vystupovať alebo zostupovať treba okrajom trate či svahu.

7. pravidlo - rešpektovanie signalizácie a značenia
Je nutné, aby sme dodržiavali označenia lyžiarskych zjazdoviek a pokyny na informačných tabuliach umiestnených v lyžiarskych strediskách. Často totiž výstrahy a značky na zjazdovke ani nevnímame. Zväčša len preletíme okolo nich.

8. pravidlo - výstup a zostup
Ak sa rozhodnete vystúpiť alebo zostúpiť po lyžiarskej trati, použime okraj trate, aby sme neobmedzovali iných lyžiarov a neohrozili samých seba.

9. pravidlo - poskytnutie prvej pomoci
V prípade úrazu alebo nehody máme povinnosť poskytnúť prvú pomoc a privolať oprávnenú osobu: prevádzkovateľa, lyžiarsku službu, zdravotníka lyžiarskeho strediska alebo Horskú záchrannú službu (HZS SR - telefónne čísla: 18 300, 112).

10. pravidlo - preukázanie totožnosti
Ak sme účastníci alebo svedkovia nehody, sme povinní preukázať Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe alebo orgánu verejnej správy svoju totožnosť.
Väčšina lyžiarskych stredísk už má dnes aj takých zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor na zjazdovkách a majú právo kontrolovať lyžiarov a pri porušení pravidiel alebo inak nevhodnom správaní sa na zjazdovke, sú oprávnení odobrať lyžiarsky lístok bez nároku na náhradu.

11. pravidlo - vstup na lyžiarske trate
Na lyžiarsku trať nevstupujeme vtedy, keď sú na ňom dopravné zariadenia - stroje upravujúce trate. Hrozí veľké nebezpečenstvo úrazu, najmä rozvinutým lanom z navijáka! Samozrejmosťou by tiež malo byť, že nelyžujme pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok ani počas Vianoc, Silvestra, narodenín, či iných sviatkov slávených na lyžovačkách.

(red.)
 poslať článok mailom  vytlačiť článok