Postav svoju budúcnosť na Stavebnej fakulte STU - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Postav svoju budúcnosť na Stavebnej fakulte STU

dátum pridania: 29.01.16-09:18


Príď si pozrieť naše priestory a stretni svojich budúcich pedagógov na Dni otvorených dverí 11. februára 2016.

Vybrať si môžeš z takmer 30 akreditovaných študijných programov na všetkých 3 stupňoch štúdia. Rovnako ponúkame možnosť študovať vybrané predmety v svetovom jazyku. Prostredníctvom študijných pobytov môžeš až rok bezplatne študovať v zahraničí, pričom školné za rok navyše Ti v tomto prípade odpustíme. Samozrejmosťou je bezplatný prístup k najvýznamnejším svetovým informačným zdrojom, databázam, normám a programom. Rovnako študentom vytvárame podmienky na prepojenie štúdia a praxe – spoluprácou na významných domácich i medzinárodných stavebných projektoch, praxami popri štúdiu, zapojením ľudí z praxe do vyučovacieho procesu, prácami na pripravovaných stavbách diaľnic, tunelov, vodných diel...

Prečo s nami študovať:

 • sme najväčšou fakultou Slovenska – určite si nájdeš priateľov, s ktorými je štúdium zábavnejšie,

 • vynikajúce výsledky našej univerzity sa odzrkadľujú v najnovších rankingoch (top 800 univerzít sveta),

 • uplatnenie našich absolventov je takmer 100 percentné s platom presahujúcim priemer o 400 eur,

 • ako prvák máš internát istý, 9 minút pešo od školy,

 • máš možnosť vyskladať si predmety podľa svojich záujmov a predstáv,

 • pestré zloženie študijných programov – architektúra, doprava, technológia, geodézia, technika budov, životné prostredie, tvorba informačných systémov,

 • ako jediná fakulta ponúkame štúdium v oblasti vody a vodného hospodárstva,

 • máme vlastné športoviská, plavecký bazén môžeš využívať priamo na fakulte,

 • na fakulte budeš mať k dispozícii jednu z najmodernejších univerzitných knižníc v strednej Európe,

 • výučba vybraných predmetov prebieha aj v našich zariadeniach v Gabčíkove a v kaštieli Kočovce,

 • budeš študovať v Bratislave s pestrými možnosťami na oddych, kultúru, šport, nákupy, brigádu a iné. 

Študuj na jednom z akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia – titul Bc.:

 • Civil Engineering (v anglickom jazyku),

 • geodézia a kartografia,

 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

 • matematicko-počítačové modelovanie,

 • pozemné stavby a architektúra,

 • stavby na tvorbu a ochranu prostredia,

 • technológie a manažérstvo stavieb,

 • vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Pridaj sa k úspešnej rodine stavbárov!

 Stačí iba vyplniť a podať prihlášku do 31. marca 2016.

Príď si pozrieť naše priestory a stretni svojich budúcich pedagógov na
Dni otvorených dverí 11. februára 2016
.

 

http://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/o-diani-na-svf/den-otvorenych-dveri-2016.html?page_id=6222


Adresa:
Stavebná fakulta STU v Bratislave, ul. I.Karvaša č. 2,
Kontakt: Mgr. Valéria Kocianová: tel.: 02/592 74 708, e-mail: valeria.kocianova@stuba.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok