Podporte kampaň "Hľadám si rodinu." - Auto-Moto | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Auto-Moto v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Podporte kampaň "Hľadám si rodinu."

dátum pridania: 09.03.10-09:41

Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s partnermi Mestom Nitra a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre v rámci podprojektu PILIER, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky realizuje informačno-vzdelávaciu kampaň pod názvom: "Hľadám si rodinu".

Kampaň je zameraná na informovanie verejnosti o možnostiach pomáhať rodinám a deťom v krízových životných situáciách a získať nových potenciálnych pestúnov, náhradných rodičov v Nitrianskom kraji pre deti, ktoré potrebujú novú rodinu. Cieľom kampane : „Hľadám si rodinu“ je získať čo najviac záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť pre deti bez rodiny .... aj pre deti z Krízového Centra Slniečko, o ktorých sa vlastní rodičia nemôžu alebo nevedia postarať.
"V rodine sa dieťa vyvíja najlepšie," hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko Marianna Kováčová. V Krízovom stredisku sa často stretávajú s deťmi, o ktorých sa rodičia nevedia alebo nemôžu postarať. V Nitrianskom kraji je aktuálne 172 detí, ktorým sú zapísané v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
Mesto Nitra sa rozhodlo byť partnerom projektu a bezplatne poskytlo reklamné plochy na území Mesta Nitry. "Za veľký úspech budeme považovať, ak nájdeme aspoň desiatim deťom náhradnú rodinu", povedal primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. Do kampane sa zapojil aj Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, ktorý zabezpečil odbornú spoluprácu, firma Veolia s firmou CAREMA poskytli 400 plôch na A3 plagáty, ktoré budú v autobusoch MHD a prímestských autobusoch, Galéria Mlyny bezplatne poskytla plochy v nákupnom centre a Hodina deťom finančne podporila realizáciu kampane Vision a taktiež bezplatne poskytla plochy. Ku kampani je natočený TV a rozhlasový spot , ktorý bude odvysielaný v rôznych médiách. V Nitrianskom kraji a v Meste Nitra bude distribuovaných 100 ks Citylight,1000 ks A4 , 1000 ks A5, a 10 000 ks A5 – informačných materiálov a informácie pre záujemcov budú umiestnené aj na www.centrumslniecko.sk. V jednotlivých mestách Nitrianskeho kraja budú aj dobrovoľníci distribuovať informačné materiály a informovať verejnosť o možnosti pomáhať. V priebehu mesiaca marec budú v médiách realizované vstupy a diskusie na tému pomoci rodinám a deťom v kríze a o náhradnom rodičovstve. Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


(dc)

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok