Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

dátum pridania: 12.02.15-12:06

Riešite aj Vy otázku "Kam na vysokú školu?" a zaujímajú Vás odbory a smerovanie v pedagogickej či sociálnej oblasti? Tak neváhajte a rozhodnite sa pre Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici s vyše 60 ročnou tradíciou kvalitného vzdelávania.

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie. Výchovno-vzdelávací proces na fakulte zabezpečuje 9 katedier, na ktorých pracuje 111 vysokoškolských učiteľov.

Štúdium na PF UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavná podmienka pre štúdium na fakulte je úspešné absolvovanie maturitnej a prijímacej skúšky. Prijímacie skúšky majú väčšinou písomnú formu. Vo vybraných učiteľských špecializáciách sa realizujú aj talentové alebo praktické prijímacie skúšky.

Na PF UMB sa dá študovať dennou i externou formou.

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica - katedry

Súčasťou pedagogickej fakulty sú tieto katedry:

 • Katedra andragogiky

 • Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

 • Katedra etickej a občianskej výchovy

 • Katedra hudobnej kultúry

 • Katedra pedagogiky

 • Katedra psychológie

 • Katedra sociálnej práce

 • Katedra teológie a katechetiky

 • Katedra výtvarnej kultúry

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica - možnosti štúdia 2015/2016

Termín podania prihlášky pre 1. a 2. stupeň VŠ môžete posielať do 27. februára 2015.

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je do 15. mája 2015.

Termín konania prijímacej skúšky (1. a 2. stupeň) sa koná v nasledujúcich termínoch:

 • praktická, (talentová) časť: 13. – 17. apríla 2015

 • písomná časť: 8. – 19. júna 2015

Termín konania prijímacej skúšky na doktorandské štúdium: 1. 7. – 2. 7. 2015

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium:

Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v príslušnom, resp. príbuznom študijnom odbore. Uchádzač sa prihlasuje na schválenú vypísanú tému a ku schválenému školiteľovi. Témy a školitelia budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 1. marci 2015.

Poplatok za prijímacie konanie je 35 € (len v prípade podania písomnej formy prihlášky).

 

Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

tel. č.: +421/048/446 4111

fax: +421/048/446 4444

www.pdf.umb.sk

Nájdete nás aj Facebooku:
 poslať článok mailom  vytlačiť článok