Nitrianske komunálne služby - systém k - Dielňa, záhradka | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Dielňa, záhradka v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Nitrianske komunálne služby - systém komplexného nakladania s odpadmi

dátum pridania: 12.07.21-10:04

Nitrianske komunálne služby Vám pomáhajú udržiavať životné prostredie v čistote a poriadku.

Nitrianske komunálne služby

Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. V rámci kapitálových zmien v spoločnosti sa v roku 2003 zmenil názov z LOBBE Nitra na súčasný názov a spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. sa stala členom skupiny Marius Pedersen. Spoločníkov tvorilo Mesto Nitra a spoločnosť Marius Pedersen, a.s. s majetkovým podielom po 50%.

nitrianske komunálne služby, s.r.o.

V roku 2013 samospráva mesta Nitra rozhodla o odkúpení 50-percentného podielu spoločnosti od spoločnosti Marius Pedersen, a.s.. Mesto Nitra sa tak stalo 100-percentným vlastníkom Nitrianskych komunálnych služieb, s. r. o., ktoré sa starajú o nakladanie s odpadmi v Nitre. Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. zamestnáva 102 pracovníkov.


Činnosti

Medzi naše činnosti patria predovšetkým:

• niekoľko systémov triedeného zberu domového odpadu, vrátane triedenia nebezpečných odpadov,
systémy zberu, prepravy, vrátane triedenia a zneškodňovania nebezpečných odpadov,

prevádzkovanie prekládkovej stanice pre komunálny odpad,
• prepracovaný počítačový systém evidencie a sledovania všetkých systémov nakladania s odpadmi.

nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Spoločnosť garantuje kvalitu svojich vykonávaných činností a svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu zavedeným „Integrovaným manažérskym systémom“ (IMS). Dôkazom sú certifikáty zhody tohto riadiaceho systému s medzinárodnými normami ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, a to na všetky vykonávané činnosti.

Naše služby

Naša spoločnosť poskytuje služby občanom mesta Nitra a taktiež  pôvodcom odpadu ako sú  právnické osoby a  fyzické osoby - podnikatelia, ktorí vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť na území mesta Nitra.

Občania:

 

Právnické a fyzické osoby - podnikatelia:

 

NKS, s.r.o. prevádzkuje pre občanov zberné dvory a mestskú kompostáreň, kde môžu odovzdať komunálne odpady podľa pokynov stanovených vo „Všeobecnom záväznom nariadení mesta Nitra“.

separovanie odpadu nitrianske komunalne sluzby

Pre právnické osoby a živnostníkov poskytujeme komplexné služby v nakladaní s odpadmi. V areáli NKS, s.r.o. sa nachádza „Regionálne dotrieďovacie centrum“.


Hala na triedenie a lisovanie odpadov slúži na zber, zhromažďovanie, vytriedenie a úpravu - lisovanie vytriedených zložiek odpadov (plasty, PET, fólia, papier a lepenka, kompozitné obaly, obaly z kovov a pod.), ktoré sú takto pripravené na odovzdanie zmluvným partnerom – spoločnostiam prevádzkujúcim zariadenia na zhodnocovanie odpadov (materiálové alebo energetické zhodnotenie).

Aby ste boli informovaní...

V sekcii Oznamy a novinky na našej oficiálnej stránke nájdete aktuálne informácie o otváracích hodinách počas sviatkov, zmeny vo vývozoch počas sviatkov, termíny jarného a jesenného upratovania, nové služby a pod. Dúfame, že poskytnuté informácie Vám pomôžu nájsť odpovede na Vaše najčastejšie otázky týkajúce sa zberu odpadov v meste Nitra. Aktuálny leták nájdete TU. Všetky potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete TU.

 

Zberné dvory NKS

Zberný dvor NKS - Nábrežie mládeže 87,949 01 Nitra
Pondelok až Piatok: 7:30 - 17:00
Sobota: 8:00 - 16:00
Nedeľa: zatvorené


Zberný dvor Mestské služby, Tehelná 3
Pondelok: zatvorené
Utorok až Piatok: 9:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 16:00
Nedeľa: zatvorené
*prestávka: 12:30 - 13:00 (v sobotu 11:30 - 12:00)


Zberný dvor Braneckého ul.
November – Marec
Pondelok: zatvorené
Utorok až Sobota: 8:00 – 16:00
Nedeľa: zatvorené
*prestávka: 11:30 - 12:00

Apríl – Október
Pondelok: zatvorené
Utorok až Piatok: 9:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 16:00
Nedeľa: zatvorené
*prestávka 12:30 - 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )


Zberný dvor areál Zoborských kasární

November – Marec
Pondelok: zatvorené
Utorok až Sobota: 8:00 – 16:00
Nedeľa: zatvorené
*prestávka: 11:30 -12:00


Apríl – Október
Pondelok: zatvorené
Utorok až Piatok: 9:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 16:00
Nedeľa: zatvorené
*prestávka 12:30 – 13:00 (v Sobotu 11:30 – 12:00)

 

Janíkovce - Rabčekova ul.
November – Marec
Pondelok: zatvorené
Utorok: 9:00 – 16:00
Streda – Štvrtok: zatvorené
Piatok – Sobota: 9:00 – 16:00
Nedeľa: zatvorené
*prestávka: 12:30 – 13:00


Apríl – Október
Pondelok: zatvorené
Utorok: 10:00 – 17:00
Streda – Štvrtok: zatvorené
Piatok: 10:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 16:00
Nedeľa: zatvorené

*prestávka: 13:30 – 14:00 (v sobotu 12:30 – 13:00)

 

Zberný dvor v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany
November – Marec
Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Nedeľa: zatvorené


Apríl – Október
Pondelok - Piatok: 7:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 12:00
Nedeľa: zatvorené

 

 

Vytvorme spolu čistejšie životné prostredie a nezabúdajme, že „čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú.“

 

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra

Tel.: 037/6516210

Email: nitra@nks.sk

www.nks.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok