MUDr. Jozef MATTA - Ambulancia všeobecného leká - Zdravie | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Zdravie v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

MUDr. Jozef MATTA - Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Nitra

dátum pridania: 12.06.19-17:42

Hľadáte všeobecného lekára, ktorý sa o vás profesionálne postará? Zdravotnícke zariadenie, kde využivajú aktuálne dostupné vyšetrovacie metódy a možnosti pre čo najrýchlejšie stanovenie diagnózy a doporučenie najvhodnejšej liečby? Vyše 20 ročná lekárska prax MUDr. Jozefa MATTU je voľbou.

MUDr. Jozef MATTA

Ak hľadáte všeobecného lekára, MUDr. Jozef Matta je jedným z najskúsenejších lekárov vo svojom odbore. Svojim pacientom venuje maximálnu pozornosť. Prácu lekára považuje za poslanie a v prípade potreby ho viete kontaktovať telefonicky vždy aj mimo pracovných hodín. Telefonické objednanie vyšetrenia na dohodnutý čas je samozrejmosťou. Profesionalita a skúsenosti sú základným pilierom tohto zdravotníckeho zariadenia.

Starostlivosť o pacientov a poskytovanie zdravotníckych služieb

V ambulancii MUDr. Jozefa Mattu vykonáme:

 • komplexnú lekársku starostlivosť o dospelých v ambulancii

 • pravidelné preventívne prehliadky dospelých

 • vstupné a výstupné prehliadky zamestnancov

 • vyšetrenia pre odbornú spôsobilosť

 • objednávanie pacientov na presne stanovený čas

 • možnosť ošetrenia aj mimo ordinačných hodín

 

Zdravotnícke zariadenie MATTA MD s.r.o. zároveň poskytuje:

 • komplexné vypracovanie posudkov Pracovnej zdravotnej služby (PZS) zamestnancov zaradený do 1. a 2. kategórie rizika
 • preventívne lekárske prehliadky pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie rizika

 • metodicky riadime a vykonávame poradenstvo u objednávateľa pri zabezpečovaní ustanovení Zákona NR SR č.z. 355/2007 Z.z. (o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 • zabezpečujeme hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku 

 • zabezpečujeme pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík

 • vypracúvame vedenie a udržiavanie dokumentácie v súlade so skutočným stavom a platnou legislatívou

 • vedieme záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri hodnotení zdravotných rizík

 • plníme opatrenia uložené orgánom vykonávajúcim v organizácii štátny odborný dozor

Zdravotnícke zariadenie je vybavené bezbariérovým prístupom a výťahom.

Ordinačné hodiny

Pondelok:   07:00 - 15:00

Utorok:       07:00 -  17:00

Streda:        07:00 - 15:00

Štvrtok:      07:00 - 12:30 

Piatok:        07:00 - 12:30

 

Odber krvi a iné vyšetrenia  v rámci preventívnych prehliadok:  07:00 - 09:30

MATTA MD s.r.o.

 

stacionár Sv. Medarda

 

MUDr. Jozef MATTA

 

všeobecný lekár pre dospelých Nitra

 

 Pracovná zdravotná služba (PZS)

 

 

Špitálska 13
949 01 Nitra

037/654 56 18

037/694 22 27

0905 274 546


E-mail: matta@mail.t-com.sk
 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok