Lokalita Nový Cabaj - inžinierske siete skolaudo - Fasády | moja Nitra
 
 

Lokalita Nový Cabaj - inžinierske siete skolaudované!

dátum pridania: 11.03.15-11:23

Stavba rodinného domu je náročná záležitosť. Pri výbere pozemku je samozrejme na prvom mieste lokalita. Pozemok nie je len priestorom, na ktorom bude stáť náš dom. Je to miesto, kde budeme žiť, miesto s väzbami na svoje okolie, ktoré zasahuje do nášho každodenného života. Preto je dôležité venovať výberu pozemku náležitú pozornosť.

 

Pri výbere pozemku nás ovplyvňuje množstvo faktorov – cena, lokalita, okolie, veľkosť pozemku, projekt domu, dopravná dostupnosť, občianska vybavenosť v blízkosti a mnohé ďalšie. Každý si kladie iné nároky a poradie ich uspokojenia a na základe toho sa pri kúpe rozhoduje. Ponúkame vám lokalitu, ktorá spĺňa požiadavky aj najnáročnejšieho klienta.
 Obec CABAJ-ČÁPOR leží v juhozápadnej časti okresu NITRA, v blízkosti krajského mesta NITRA ( cca 9 km ). Hraničí s katastrami obcí NITRA, JAROK, MOČENOK a SVÄTOPLUKOVO.
Leží na dopravnej komunikácii – štátnej ceste II. triedy smer NITRA – ŠAĽA. V centre obce sa na túto komunikáciu napájajú v križovaní štátne cesty III. triedy smer SVÄTOPLUKOVO a smer JAROK.
Predmetné riešené územie nachádzajúce sa v blízkosti časti zastavaného územia NOVÝ CABAJ je situované v severovýchodnom okraji katastrálneho územia CABAJ, hneď za hranicou katastra mesta Nitry. Lokalita tejto novej Obytnej zóny NOVÝ CABAJ je vzdialená iba 4.300 m od OC MLYNY v centre Nitry a len 900 m od centrálneho dopravného uzla novovybudovaného Južného obchvatu mesta. Zóna je lemovaná z troch strán voľnou prírodou a veľkým cerovým lesom a len jednou stranou existujúcou individuálnou bytovou výstavbou. Súčasťou plánu výstavby sú športovo-rekreačné plochy vymedzené na detské ihriská a športoviská.Obytná zóna NOVÝ CABAJ bude v dosahu MHD. V rámci návrhu sú cesty v lokalite Nový Cabaj dostatočné široké a sú rezervované miesta pre lokalizáciu zástavok a odpočívadiel MHD. Svahovitosť predávaných pozemkov je v priemere menšia ako 2 %. V prvej etape sa plánuje výstavba 112 rodinných domov. V druhej etape ide až o 250 rodinných domov. V pláne sú zahrnuté všetky inžinierske siete aj pre starousadlíkov, ktoré vybuduje obec. V spolupráci s poskytovateľmi internetových a TV-káblových sietí budú ich produkty môcť využívať aj obyvatelia obytnej zóny. S inžinierskymi sieťami sa začne aj výstavba 15-tich radových átriových domov, ktoré sa dajú už teraz rezervovať.


 

 

 

 

 

STING-ITEC Slovakia s.r.o.


Pražská 11, Nitra 949 01
tel.:037/74 166 68, 0903 772 448, 0905/691241
pozemky@novycabaj.sk

 

www.novycabaj.sk


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok