Krajské osvetové stredisko v Nitre - Šport a relax | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Šport a relax v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Krajské osvetové stredisko v Nitre

dátum pridania: 20.01.16-10:48

Základným poslaním organizácie KOS v Nitre je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť, ľudové remeslá, vzdelávať v kultúre a napomáhať sociálnej prevencii.

Krajské osvetové stredisko v Nitre

KOS v Nitre je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou tradíciou. Naším zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Sme rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zamestnanci KOS

Zamestnanci KOS v Nitre poskytujú bezplatnú odborno-poradenskú a metodickú pomoc profesionálnym i dobrovoľným pracovníkom kultúry, obciam a mestám, študentom. Územne pôsobíme v mestách a obciach okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, metodicky v rámci celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podujatia určené deťom, mládeži a dospelej populácii realizujeme vo vlastných priestoroch alebo priamo v mestách a obciach. Spolupracujeme s odborníkmi z najrôznejších oblastí.

Činnosti KOS

Krajské osvetové stredisko v Nitre najmä:

  • pripravuje súťaže na krajskej, regionálnej, okresnej a obvodnej úrovni pre amatérskych umelcov v rôznych oblastiach: výtvarné umenie, literárna tvorba, hovorené a umelecké slovo, hudba, spev, tanec, folklór, divadlo, fotografia a film 

  • v rámci uchovávania tradícií ponúka tvorivé dielne ľudových remesiel pre deti, mládež, dospelých i marginalizované skupiny obyvateľstva

  • venuje sa menšinovej kultúre

  • vo výstavných sálach a v galérii po schodoch prezentuje autorské a kolektívne výstavy pripravuje odborné semináre pre pracovníkov v kultúre Nitrianskeho samosprávneho kraja zamerané na zvyšovanie kompetencií, vedomostí a zručností potrebných pre prácu

  • vzdelávanie pre verejnosť realizuje prostredníctvom kurzov, školení, seminárov, prednášok, besied, animačných aktivít a súťaží

  • organizuje programy sociálnej prevencie a rozmanitú klubovú činnosť, ktorá napomáha plnohodnotne využívať voľný čas

  • realizuje semináre, besedy, pozorovania pre verejnosť v hvezdárni

  • vo svojich priestoroch ponúka prenájom priestorov s maximálnou kapacitou 80 miest vhodných na súťaže, prednášky a semináre. Všetky miestnosti sú vybavené technikou a internetom.

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúka obrovské množstvo rôznorodých aktivít a podujatí, na ktorých Vás, milí návštevníci, radi privítame.

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Fatranská 3,
949 01 Nitra

Tel.č.: 037/ 653 15 44, 0911 221 466
Fax:  037/ 653 15 46
E-mail:  kosnr@kosnr.sk

www.kosnr.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:
 poslať článok mailom  vytlačiť článok